Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!

2 Agenda Presentasjon av skolen Skolens målsetninger og forventninger
Litt om rammer og forutsetninger Kort orientering om Pedagogisk støtte og rådgivning Samling med kontaktlærere

3 Ringgata Busser TB F3 F4 F1 F2

4 Noen fakta Antall elever idag 1359 stk Antall ansatte 227 stk
Antall årsverk 180 Areal m2 + Ajerhallen Budsjett mill Utdanningsprogram Studiespesialisering ( med fordypningsområder og et eget løp innen formgivning) Design og håndverksfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige

5 Eleven i sentrum

6 Ny vedtatt organisasjonsmodell
Gjeldende fra 1. august 2013

7 Kontaktpersoner i ledelsen
Stig Johannessen, -skolens rektor Ingrid Løvseth, - Utdanningsleder og leder for skolens rådgivere

8 Kontaktpersoner i ledelsen
Tore Simensen, - Trinnansvarlig vg1 Studiespesialisering og Studiespesialisering med formgivning

9 Elevenes organisasjonskjede
Trinnansvarlig Kontaktlærer Faglærer Rådgiver Elev

10 Visjon og kjerneverdier
Kunnskap Aktivitet Trivsel Trygghet Ansvar Visjon og kjerneverdier Trygghet og ansvar for kunnskap og læring

11 Pedagogisk plattform - elevrollen
ELEVROLLEN Skolens elever spiller en aktiv rolle og gis ansvar for, og tar ansvar for, sin egen læringsprosess. Elever ved Hamar katedralskole er selvstendige og deltar aktivt i et forpliktende samarbeid med lærerne for å nå egne og skolens utviklingsmål

12 Våre satsninger

13 Tett på eleven Forventingsplakat i alle klasserom
Vi setter fokus på fraværsoppfølging og tar grep rundt orden og atferd! Alle lærere har fokus på og håndhever skolereglementet i henhold til: Mobilbruk For sent til timen Udokumentert fravær Det sendes varsel om at karakteren i orden eller atferd blir vurdert nedsatt når eleven har fått 7 anmerkninger.

14 Samarbeid skole - hjem Kontaktlærerne er deres viktigste kontaktpunkt på skolen For å forenkle kontakten er vi i prosess for anskaffelse av en «mobil samarbeidsløsning» Forskriftskrav om foreldresamarbeid i VGS Foreldrene/ foresatte til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig og eleven sin kompetanse i fagene Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene/ foresatte

15 Rammer og forutsetninger
Viktig info på hjemmesiden; Kontaktinformasjon Skolereglement § 9 a Kriseplan

16 Rammer og forutsetninger
Gratis læremidler Innlevering og konsekvenser av manglende innlevering Holdning til rus Hamar katedralskole skal være en rusfri skole. Vi har null-toleranse i forhold til oppbevaring og bruk av rusmidler Læringsmiljø Hamar katedralskole skal være en mobbefri skole Egen skolemiljøarbeider

17 Rammer og forutsetninger
Vurdering Oppmøte til undervisning og vurderingssituasjoner Eleven plikter etter forskrift å fremstille seg for dette Varsel om ikke vurdering er et varsel om at eleven står i fare for å ikke får vurdering i faget Underveisvurdering og standpunktvurdering Standpunktkarakteren representerer elevens kompetansenivå når karakteren settes!

18 Rammer og forutsetninger
Fravær i VGS Alt fravær skal føres av eleven selv i Skolearena Årsaken til fravær kan kreves lagt som vedlegg til vitnemålet Sykdom legeerklæring, fratrekk fra fjerde dag Ved unntak - legg frem dokumentasjon i forkant

19 Pedagogisk støtte og rådgivning

20 Organisering av pedagogisk støtte

21 Pedagogisk støtte og rådgivning
En hovedoppgave er å støtte opp rundt elevenes læring og utvikling Tilrettelegging - rådgivning både pedagogisk og sosialt samarbeidspartnere Spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak Karriereveiledning Fagvalg og videresøkning

22 Skolens rådgivere Jan-Erik Frantzhus, - Rådgiver for klassene A, B, C og D på Studiespesialisering Marit Engdal, - Rådgiver for klassene E, F, G og H på Studiespesialisering

23 Skolens rådgivere Erik Alfstad, erik.alfstad@hedmark.org
Rådgiver for Studie- spesialisering med formgivning Rådgiverkoordinator i regionen

24 Testing VG1 Alle VG1-elever skal gjennomføre kartleggingsprøver fra UDIR i 2 fag Matematikk Norsk Oppfølging av resultatene Faglærer og kontaktlærer Spesialpedagogisk rådgiver/koordinator

25 Valg av modul i matematikk
Elevene velger mellom praktisk (P) eller teoretisk (T) matematikk Vi anbefaler de som vet at de ikke skal ha matematikk utover den obligatoriske matematikken til å velge P

26 Så fordeles vi i klasser

27 Kontaktlærere vg1 SF og ST
1SFA – Erna Dybvig 1STA – Sofie Johansson 1STB – Eline Høiberget 1STC – Rut Torild Martinsen 1STD – Ivan Halvorsen 1STE – Stig Vaagan 1STF – Liv Brox Haugen 1STG – Arne Tømmervold 1STH – Hans Jakob Petershagen


Laste ned ppt "Velkommen!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google