Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!. Agenda Presentasjon av skolen Skolens målsetninger og forventninger Litt om rammer og forutsetninger Kort orientering om Pedagogisk støtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!. Agenda Presentasjon av skolen Skolens målsetninger og forventninger Litt om rammer og forutsetninger Kort orientering om Pedagogisk støtte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!

2 Agenda Presentasjon av skolen Skolens målsetninger og forventninger Litt om rammer og forutsetninger Kort orientering om Pedagogisk støtte og rådgivning Samling med kontaktlærere

3 Ringgata Busser TB F3 F4 F1 F2

4 Antall elever idag1359 stk Antall ansatte 227 stk Antall årsverk180 Areal 27.000 m2 + Ajerhallen Budsjett120 mill Utdanningsprogram Studiespesialisering ( med fordypningsområder og et eget løp innen formgivning) Design og håndverksfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige Noen fakta

5 Eleven i sentrum

6 Ny vedtatt organisasjonsmodell Gjeldende fra 1. august 2013

7 Stig Johannessen, Stig.johannessen@hedmark.org - skolens rektor Ingrid Løvseth, ingrid.lovseth@hedmark.org -Utdanningsleder og leder for skolens rådgivere Kontaktpersoner i ledelsen 7

8 Kjersti L Lund, kjelu@hedmark.org - Trinnansvarlig vg1 DH Vegard Viksmoen, vegard.viksmoen@hedmark.org - Trinnansvarlig vg1 Elektro og vg1 TIP Tore Åsvestad, tore.aasvestad@hedmark.org tore.aasvestad@hedmark.org - Trinnansvarlig vg1 MK Atle Kornberg, a.kornberg@hedmark.org - Trinnansvarlig vg1 SS 8

9 9 Elevenes organisasjonskjede TrinnansvarligKontaktlærerFaglærerRådgiver Elev

10 Visjon og kjerneverdier Trygghet og ansvar for kunnskap og læring

11 ELEVROLLEN Skolens elever spiller en aktiv rolle og gis ansvar for, og tar ansvar for, sin egen læringsprosess. Elever ved Hamar katedralskole er selvstendige og deltar aktivt i et forpliktende samarbeid med lærerne for å nå egne og skolens utviklingsmål 11 Pedagogisk plattform - elevrollen

12 Våre satsninger

13 Forventingsplakat i alle klasserom Vi setter fokus på fraværsoppfølging og tar grep rundt orden og atferd! Alle lærere har fokus på og håndhever skolereglementet i henhold til: Mobilbruk For sent til timen Udokumentert fravær Det sendes varsel om at karakteren i orden eller atferd blir vurdert nedsatt når eleven har fått 7 anmerkninger. 13 Tett på eleven

14 Kontaktlærerne er deres viktigste kontaktpunkt på skolen For å forenkle kontakten er vi i prosess for anskaffelse av en «mobil samarbeidsløsning» Forskriftskrav om foreldresamarbeid i VGS Foreldrene/ foresatte til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig og eleven sin kompetanse i fagene Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene/ foresatte 14 Samarbeid skole hjem

15 Rammer og forutsetninger Viktig info på hjemmesiden;hjemmesiden Kontaktinformasjon Skolereglement § 9 a Kriseplan

16 Gratis læremidler Innlevering og konsekvenser av manglende innlevering Holdning til rus Hamar katedralskole skal være en rusfri skole. Vi har null-toleranse i forhold til oppbevaring og bruk av rusmidler Læringsmiljø Hamar katedralskole skal være en mobbefri skole Egen skolemiljøarbeider på skolen Rammer og forutsetninger

17 Vurdering Oppmøte til undervisning og vurderingssituasjoner Eleven plikter etter forskrift å fremstille seg for dette Varsel om ikke vurdering er et varsel om at eleven står i fare for å ikke får vurdering i faget Underveisvurdering og standpunktvurdering Standpunktkarakteren representerer elevens kompetansenivå når karakteren settes! 17 Rammer og forutsetninger

18 Fravær i VGS Alt fravær skal føres av eleven selv i Skolearena Årsaken til fravær kan kreves lagt som vedlegg til vitnemålet Sykdom - legeerklæring, fratrekk fra fjerde dag - Ved unntak - legg frem dokumentasjon i forkant 18 Rammer og forutsetninger

19 Pedagogisk støtte og rådgivning 19

20 Organisering av pedagogisk støtte

21 En hovedoppgave er å støtte opp rundt elevenes læring og utvikling Tilrettelegging - rådgivning både pedagogisk og sosialt samarbeidspartnere Spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak Karriereveiledning Fagvalg og videresøkning 21 Pedagogisk støtte og rådgivning

22 Skolens rådgivere Ove Dolva, ove.dolva@hedmark.org Rådgiver for TIP og Elektro Tove Spikkerud, tove.spikkerud@hedmark.org tove.spikkerud@hedmark.org Rådgiver for DH og MK Erik Alfstad, erik.alfstad@hedmark.org erik.alfstad@hedmark.org Rådgiver for Studie- spesialisering med formgivning Rådgiverkoordinator i regionen 22

23 Testing VG1 Alle VG1-elever skal gjennomføre kartleggingsprøver fra UDIR i 2 fag Matematikk Norsk Oppfølging av resultatene Faglærer og kontaktlærer Spesialpedagogisk rådgiver/koordinator

24 Møter per utdanningsprogram og i klasser: Vg1 TIP og vg1 Elektro – blir med Vegard Viksmoen Vg1 DH – blir med Eli Bergseng Vg1 MK – blir med Tore Åsvestad Vg1 SS – blir med Evy Grøstad 24 Videre program for kvelden


Laste ned ppt "Velkommen!. Agenda Presentasjon av skolen Skolens målsetninger og forventninger Litt om rammer og forutsetninger Kort orientering om Pedagogisk støtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google