Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 og Vg 2 4. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 og Vg 2 4. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 og Vg 2 4. september 2012

2 Dagens program Generell presentasjon av skolen Hovedrammer for foreldresamarbeid Presentasjon av satsningsområder Tilstedeværelse/fravær § 9a – «skolemiljøparagrafen» Helsesøster Møte med kontaktlærere i klasserom

3 Hvem er vi? Ca 500 elever og 100 ansatte Ledelse Lærere Rådgivere Bibliotekarer Administrasjon Driftsledere Renholdere IKT-personell Miljøarbeider PP-rådgiver og helsesøster

4 Studiespesialisering: 1. år (Vg 1) - 4 paralleller 2. år (Vg 2) - 4 paralleller 3. år (Vg 3) - 4 paralleller Idrettsfag: 1. år (Vg 1) - 2 paralleller 2. år (Vg 2) - 2paralleller 3. år (Vg 3) - 2 paralleller Service og samferdsel: 1. år (Vg 1) - 1 parallell 2. år (Vg 2) - 1parallell Tilrettelagt opplæring: 17 elever

5 Hvem er dere ? Viktige for at ungdommene skal lykkes på skolen Viktige samarbeidspartnere Foreldresamarbeid i videregående opplæring reguleres av rundskriv U-dir-7- 2010

6 Skolen Skolen vår 50 år! Flere oppgraderinger de siste årene Biblioteket utvidet i 2011 Nytt auditorium vår 2013

7 Foreldresamarbeid på Vg 1 og Vg 2 En samtale hver høst med kontaktlærer om –Arbeidsvaner (NB!) –Faglig kompetanse –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling Alle lærere har trefftid i løpet av uken – se hjemmeside

8 Foreldresamarbeid forts Fraværsvarsel – viktig område Varsel hvis fare for IV og nedsatt i orden og adferd Annen viktig informasjon, for eksempel om hvordan eleven bidrar positivt til det psykososiale miljøet

9 Betydningen av tilstedeværelse Grunnlaget for vurdering er de samlede kompetansemålene i læreplanen. Ny presisering fra 4.8.2011: –Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget.

10 Fravær fra skolen Det som foregår på skolen er viktig – hver dag! Permisjoner bør unngås og innvilges kun i særskilte tilfeller Elevens ansvar Være til stede dersom ikke annet er avtalt med skolen (§ 5.1) Være til stede i planlagte evalueringssituasjoner – viktig! Legge avtaler som må gjennomføres i skoletiden utenom evalueringssituasjoner.

11 Fravær forts Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak (§ 5.4 og § 8 - ordensregementet) Elevene melder selv fra til kontaktlærer og faglærer på ITL (hvis ikke dette går, kan det ringes til skolens sentralbord). Ved behov, vil det gjøres spesialavtaler med enkelte elever og deres foresatte. Det kan være avtaler som innebærer at foresatte må gi beskjed om fravær, krav om legeerklæringer og annet.

12 Skolens hovedsatsningsområde «Tett på» Økt tilstedeværelse Økt gjennomføring Oppfølging Vårt verktøy: IKO/Dønskimodellen

13 Satsningsområder Dønski pluss Jenter og realfag Sommerskole med vekt på matematikk Satsing på 2.fremmedspråk Studiecafè i biblioteket hver tirsdag 14-16 Introduksjonssamtaler Biblioteket som alternativ læringsarena

14 Elevene har rett på et godt psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes De mellommenneskelige forholdene Det sosiale miljøet Elevenes opplevelse av læringssituasjonen Kapittel 9A det psykososiale miljøet Udir-2-2010

15 Hvis det kommer en bekymringsmelding, har skolens ansatte plikt til å Undersøke Handle Behandle krav om tiltak Jobbe individ- og systemrettet http://www.donski.vgs.no/regler-rutiner/mobbing- trakassering Kapittel 9A forts Skolens plikter


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 og Vg 2 4. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google