Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen om psykisk helse- og rusarbeid v/avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Regional nettverkssamling for psykologer i kommunen - Midt-Norge,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen om psykisk helse- og rusarbeid v/avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Regional nettverkssamling for psykologer i kommunen - Midt-Norge,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen om psykisk helse- og rusarbeid v/avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Regional nettverkssamling for psykologer i kommunen - Midt-Norge, Trondheim 17. mars 2015

2 Sammen om mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid Veilederen «Sammen om mestring» vektlegger:  At tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv  At tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester  At psykisk helse og rus ses i sammenheng Regional nettverkssamling Midt-Norge

3 Bruker- og pasientforløp skisseres for Regional nettverkssamling Midt-Norge Milde kortvarige problemer Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer/lidelser Alvorlige langvarige problemer/lidelser Skiller seg fra hverandre ut fra : problemets art, alvorlighet og varighet Beskrives med relevante mål og tiltak, ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner

4 Kompetanse, organisering og ressurser Stor grad av faglig og kompetent personell innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Stadig flere kommuner har felles enhet for psykisk helse- og rusarbeid Antall årsverk innenfor psykisk helse- og rusarbeid har, samlet sett, vært stabilt de siste årene – Ca. 12 000 årsverk innen psykisk helsearbeid – Ca. 4 000 årsverk innen rusarbeid Bruker- og erfaringskompetanse Regional nettverkssamling Midt-Norge

5 Flerfaglige arbeidsfellesskap Kompetanseelementer – Basiskompetanse – Teamarbeid/tverrfaglig samarbeid – Erfaringskompetanse – Samhandlingskompetanse – Kultur og holdninger, etikk og verdier Regional nettverkssamling Midt-Norge

6 Samhandlingstrappen 6

7 Suksesskriterier for godt flerfaglig samarbeid Ledelsesforankring Felles mål for arbeidet Avklare ulike kunnskapsgrunnlag Rolleavklaring Likeverdig deltakelse Jevnlig kontakt og kommunikasjon, faste møteplasser Dedikerte tjenesteutøvere Regional nettverkssamling Midt-Norge

8 Kompetanseutvikling og fagstøtte Kommunen, som arbeidsgiver, skal medvirke til : – undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell – Adgang til påkrevd videre- og etterutdanning NAPHA - Regionale og nasjonale nettverkssamlinger mv. Fylkesmannen og kompetansesentrene ; samlinger, faglige nettverk, kurs, opplæring, råd og veiledning - Flerfaglige og tverrsektorielle arenaer Etablere egne lokale/regionale nettverk Tilskudd til å dekke inntil 30 timers individuell eller gruppebasert veiledning pr år. – ordningen ‘Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid’ www.helsedirektoratet.no www.helsedirektoratet.no Regional nettverkssamling Midt-Norge

9 Mulighetsrommet fremover Ny melding om primærhelsetjenesten Ny opptrappingsplan for rusfeltet Ny melding om folkehelsepolitikken Ny nasjonal helse- og sykehusplan Økt gjennomføring i videregående opplæring Statsbudsjettene for 2015 og 2016 Regional nettverkssamling Midt-Norge

10 Takk for oppmerksomheten Lykke til med nettverkssamlingen!


Laste ned ppt "Sammen om psykisk helse- og rusarbeid v/avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Regional nettverkssamling for psykologer i kommunen - Midt-Norge,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google