Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTNU Skole- og læringsforskning Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTNU Skole- og læringsforskning Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTNU Skole- og læringsforskning Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Skole- og utdanningsforskning i Trondheim Dronning Mauds minne HiST NTNU –Program for lærerutdanning –Pedagogisk institutt –Institutt for sosiologi og statsvitenskap –Institutt for tverrfaglige kulturstudier –NTNU Samfunnsforskning –Studio Apertura –Institutt for industriell økonomi –Institutt for voksnes læring og rådgivningvitenskap (ViLL) SINTEF –Arkitektur –Byggeteknikk –IFIM – Arbeidsforskning –Regional utvikling –Kunnskap og strategi –Produktivitet og prosjektledelse –Gruppe for skole- og utdanningsforskning

3 3 NTNU Skole- og læringsforskning Møte et behov Synliggjøre forskningskompetanse Styrke forskningsvirksomheten Synliggjøre og styrke Trondheimsmiljøene Bidra til å utvikle skolen

4 4 Definerte satsingsområder Ledelse, skoleutvikling, organisering Frafall, yrkesvalg, forebygging IKT og læring Realfag Demokrati og dannelse Lærerprofesjonen, lærerutdanning og yrkesutøvelse Læringsarenaer

5 5 Den faste staben Thomas Dahl (daglig leder, Ph.D. (vitenskapsstudier)) Trond Buland (forsker, dr. polit. (sosiologi)) Brita Bungum (forsker, Ph.D. (sosiologi)) Svein Lorentzen (professor) Geir Karlsen (professor)

6 6 Viktigste faktorer når det gjelder elevenes sosiale og faglige læring Relasjon mellom elev og lærer Klasseledelse Relasjoner mellom elevene Bruk og håndhevelse av regler Forventninger til elevene Samarbeid mellom hjem og skole (Metaanalysene til Hattie (2009) og Dansk Clearinghouse (2008)) Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

7 7 Analyse av lærerfortellinger i Europa (Profknow-prosjektet (EU-prosjekt)): Heterogen og mer krevende elevpopulasjon Endrede relasjoner mellom barn og foreldre Endret oppgave til lærere: ruste barn for en usikker framtid når det gjelder arbeid og kunnskap

8 8 Reflekterte praktikere En skole I bevægelse Eksplorerende: Hvordan bruke kunnskap og hvilken kunnskap? Hva gjør vi når kunnskapen ikke virker? Hva kan vi lære?


Laste ned ppt "1 NTNU Skole- og læringsforskning Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google