Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FREMTIDENS CAMPUS STATSBYGGS SATSING PÅ CAMPUSUTVIKLING Tore Kildal Lillehammer 2.september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FREMTIDENS CAMPUS STATSBYGGS SATSING PÅ CAMPUSUTVIKLING Tore Kildal Lillehammer 2.september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 FREMTIDENS CAMPUS STATSBYGGS SATSING PÅ CAMPUSUTVIKLING Tore Kildal Lillehammer 2.september 2010

2 NOU Norges offentlige utredninger 2008: 3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Stjernø-utvalget ; Fotografen er: Sara Johannessen

3 Strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren Universitets- og høgskolesektoren utgjør Statsbyggs største kundegruppe og utleid areal i denne sektoren utgjør 40 prosent av Statsbyggs samlede eiendomsportefølje. Den institusjonelle strukturen innenfor denne sektoren er nå i sterk endring. Resultatet av dette er en forventet sterk etterspørsel etter bygg i sektoren kombinert med behov for å finne nye leietakere i noen eksisterende bygg. Fremtidens Campus 8. september 2009, UMB, Ås

4 Strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som drivkraft til steds- og byutvikling i kunnskapsøkonomien. Skal Statsbygg lykkes i konkurransen mellom eiendomsaktørene om universitetene og høgskolene, må vår leveransedyktighet til bygging, drift og forvaltning av eiendommer i denne sektoren være markedsledende.

5 Hvilke forventninger har brukerne? Fremtidens Campus 8.september 2009, UMB, Ås

6 Utfordringer for Campusplanleggingen Stikkord for de nye kravene til fysisk utforming av universitets- og høgskolebygg og campusområder er: åpenhet og tilgjengelighet i bygningene muligheter for møter og samspill mellom mennesker med ulik erfaring og kunnskap i aktive læringsprosesser fleksible bygg med større variasjoner i typer møteplasser, læringsrom og fellesarealer

7 Utfordringer for Campusplanleggingen Samspill mellom IKT, pedagogikk og fysisk utforming av læringslokaler Koblingen mellom forskning/utdanning, næringsliv og kultur som kreativt kraftsentrum Campusområdets tilknytning til og drivkraft i urban steds- og byutvikling Fremtidens Campus 8. september 2009, UMB, Ås

8 20216 Campusutvikling – ett Statsbygg prosjekt Statsbygg skal lage en samlerapport om alle universitet og høyskoler i vår portefølje i 2010. Vi har laget en mal for en Campusutviklingsplan som vi er i gang med å teste ut sammen med; Høyskolen på Lillehammer Høyskolen i Ålesund Universitetet i Stavanger Høyskolen i Sør-Trøndelag (settes i header/footer) PRESENTASJONSNAVN

9

10 Nytt klassifiseringsverktøy - "Blomsten" (settes i header/footer) PRESENTASJONSNAVN

11

12 SAK-prosess: Bevilget : Oslo / Akershus HiO, HiAk6 mill Troms / Finmark UiTø, HiH, HiFm6 mill Oslofjordalliansen UMB, HiVe, HiØ, HiBu6 mill Nordlandsprosessen HiNe, HiBo, HiN4 mill Innlandsuniversitetet HiG, HiL, HiHe3 mill Mørealliansen HiVo, HiÅ, HiM3 mill UH-nett Vest UiB, HiB, HSH, HiVo, HiSF3 mill UMB / NVH4 mill Midt-Norsk Nettverk NTNU, HiST, HiNT, DMM, HiM2 mill Samarbeidsavtale UiA og HiTe1 mill Samarbeidsavtale UiA og UiS1 mill Intensjonsavtale om alternative strategier for samarbeid i Osloregionen NMH, AHO, KHiO1,5 mill Norges musikkhøgskole og Barrat Due1,5 mill Lovisenberg diakonale høgskole og Høyskolen Diakonova1 mill kr Samarbeid om samisk utdanningstilbud1 mill kr Faglige nasjonale SAK-prosesser på6 mill kr utvalgte fagområder

13 BYPLANMESSIGE FORHOLD (stedet, området utenfor campus) Området / stedet / kommunikasjon Gjeldende reguleringer Kommunale planer FYSISKE / FUNKSJONELLE FORHOLD (på campus) Campus Eiendommer Bygninger og pågående prosjekt Leieforhold Uteområder Universell utforming Antikvariske forhold SOSIALE FORHOLD Organisering / struktur / antall studenter og ansatte Eksisterende tilbud; sosiale og kulturelle Møtesteder LÆRINGSMESSIGE FORHOLD Studietilbud / fag Læringsformer Akademisk status Statsbygg ønsker å kartlegge følgende forhold;

14 Hva skjer i Europa? Inntrykk fra en studietur til Tyskland og Sveits 25.-30. april 2010 Vi besøkte; Frankfurt Mainz Darmstadt Ulm Zürich

15 Gøte-Universitetet Frankfurt Campus Westend Masterplan

16

17 TU- Darmstadt Nytt konferanse- senter

18 Science City Ulm May 2008 University Board Botanical Garden University East University Hospitals New Clinic of Surgery Science Park I ZSW, DRK, IZKF Sports Facilities Utilities Center Military Hospital RKU Siemens, Takata Energon Nokia Telekom Science Park II Daimler AG Research Center University West Animal Research Center Life Science Building University of Applied Sciences

19 Science City Ulm 2020

20

21 OPPSUMMERING; -Vekt på helhetlig planlegging – og hold deg til planen! -Tett samarbeid med kommunen og næringslivet i planleggingen -Økt attraksjonskraft overfor studenter og lærekrefter skapes gjennom gode opplæringstilbud og gode campus -Møteplasser, sosiale og kulturelle tilbud -Studentboliger på eller nær campus -Utnytte byens tilbud som attraksjon for campus


Laste ned ppt "FREMTIDENS CAMPUS STATSBYGGS SATSING PÅ CAMPUSUTVIKLING Tore Kildal Lillehammer 2.september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google