Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Villedning eller veiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Villedning eller veiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingeborg Huus 15.-16. februar 2006
Villedning eller veiledning? Forventninger til høyere utdanningsinstitusjoner fra videregående skole Ingeborg Huus februar 2006

2 Høyere utdanning i Norge
NTNU-Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø Høgskolen i Agder, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund, Den samiske høgskolen, Ansgard Teologiske Høgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Betanien Sykepleierhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Diakonhjemmet Høgskole, Diakonissehjemmets Høgskole, Dronning Mauds Minne, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Mediehøgskolen Gimlekollen, Misjonshøgskolen i Stavanger, Norges handelshøgskole, Norges idrettshøgskole, Norges Lærerakademi, Norges veterinærhøgskole, Rogaland høgskole (www.samordnaopptak.no)

3 Studiekatalogenes forsider 2005-2006
”Mulighetene starter her” (UiO) ”Ta en utfordring” (NTNU) ”Et helt nytt liv…” (HBO) ”Hvilket spørsmål har du tenkt å stille?” (UiS)

4 Valgets kval… Presentasjon av studieprogram
Har du lyst på en internasjonal karriere? Frister det å bo i London noen år, for senere å bli forflyttet til Paris hvor du kan bli flinkere i språk og oppleve andre kulturer? Drømmer du om å bo ute i distriktet, kanskje der du har vokst opp, og dyrke fritidsinteresser som jakt og fiske? Eller trives du best i byen blant gamle venner på kafé og under kjente forhold? Hvis svaret er ja på ett av disse spørsmålene, ja da er et studium i geofag og petroleumsteknologi noe for deg (NTNU)

5 Valgets kval… Presentasjon av studieprogram
Er økonomi, regnskap, budsjett, administrasjon og finansiering fremmedord for deg? (Bachelor i økonomi og administrasjon, UiS) Hvorfor natur- og miljøfag? - Naturfag er spennende, utfordrende og ikke minst viktig i vårt moderne samfunn (Årsstudium i natur- og miljøfag, HiNe)

6 Valgets kval… Presentasjon av studieprogram
Hvorfor studere Utviklings- og ressursøkonomi? - Få innsikt i årsaker til fattigdoms- og utviklingsproblemer. - Få innsikt i årsaker til miljø- og ressursproblemer under ulike økonomiske og naturgitte betingelser. - Få kunnskap om ulike politiske virkemidler for å løse disse problemene. - Opparbeide et solid grunnlag i økonomisk teori og ferdigheter i anvendelse av økonomiske metoder, som et grunnlag for utforming av prosjekter, programmer, og politikk (UMB)

7 Valgets kval… Presentasjon av studieprogram
Studiet gir deg reflekterte og kritiske holdninger gjennom selvstendig fordypning, metodisk skolering og resonnement […] du utvikler din evne til å diskutere, analysere og reflektere (Bachelor i kulturarbeid, HiT). Datautdanning gir et godt grunnlag for en datafaglig yrkeskarriere der samspillet mellom menneske og maskin står i sentrum (Bachelor i ingeniørfag - data, UiS).

8 Valgets kval… Presentasjon av studieprogram
Dette er et studium som gir deg mange valgmuligheter. Du kan studere kultur og kommunikasjon med vekt på kulturstudier, for eksempel i kombinasjon med humanistiske emner. Du kan bruke kultur og kommunikasjon som basis for spesialisering i kommunikasjon og ledelse, studier av bedriftskulturer og organisasjoner, sosiale relasjoner og kommunikasjon i grupper, medieutvikling og samfunnsutvikling, eller du kan sikte på markedsanalyser og trendanalyse, og velge spesialiseringsemner som peker i disse retningene (Bachelor i kultur og kommunikasjon, UiO).

9 Nye ord – nytt innhold? Ingeniørutdanning:
Bachelor i urban design (UiS) Master i industriell design (NTNU) Bachelor i energidesign (HiA) Bachelor i kraftdesign (HiN) Bachelor i industriell design og teknologiledelse (HiG) Andre: Bachelor i teknologidesign og ledelse (HiG) Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier (HiO)

10 Kos på campus Jeg ble veldig overrasket da jeg oppdaget at studentene var folk fra hele Norge og utlandet (HiT) Vi gjør alt for at du skal trives og lykkes (HiNT) har man det bra i miljøet, går det bra faglig (UiO) Vi digger Blindern (UiO) studenter og lærere er ofte på fornavn med hverandre (UMB) Det beste med å være student i Tromsø er godt samhold og det å være i en kjempeartig liten klasse (UiTø) rektors dør står på gløtt, om du vil ta opp noe med henne. Vi legger vekt på å ha en åpen og trivelig tone (HiH)

11 Kos på campus

12 Villedning eller veiledning?

13 Villedning eller veiledning?

14 Villedning eller veiledning?

15 Vær tydelige på det dere er gode i!
NTNU står for Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. Når det står ”Norges” i navnet vårt, er det fordi det er her den teknologiske kunnskapen i landet vårt er samlet (NTNU). Som student ved UMB møter du et miljø med lange tradisjoner tilbake til […] Fagene biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning, landbruk, akvakultur, landskapsarkitektur, matematikk og teknikk er sentrale for universitetet (UMB). Noen fag finner du bare eller nesten bare hos oss. Blant spesialitetene er arktisk naturbruk og landbruk, fiskerifag, samisk språk, visuelle kulturstudier, fredsstudier, russlandsstudier, urfolksstudier, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, bibliotekarutdanning og dokumentasjonsvitenskap (UiTø).

16 Still krav! Gode norskkunnskapar er ein fordel (Profesjonsstudium i rettsvitskap, UiB). Studiet er utfordrende intellektuelt og faglig, og krever at du tilegner deg gode studievaner (Master i rettsvitenskap, UiTø) . Studiet egner seg for personer som […] er samfunnsengasjerte og som ikke misliker matematikk (Master i samfunnsøkonomi, NTNU).

17 Fokus i framtida: Vær tydelig på hva som kreves av studentene på de ulike studiene Vær tydelig og grundig i presentasjonen av innholdet i studiene Skap en (faglig!) profil La forskerne og de fagansatte slippe til Reduser/juster antallet programmer Fokuser på det dere er gode i: Kunnskapsformidling!


Laste ned ppt "Villedning eller veiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google