Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bistandsmidler og utvikling Gjennomført for: Redd Barna Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 4. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bistandsmidler og utvikling Gjennomført for: Redd Barna Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 4. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bistandsmidler og utvikling Gjennomført for: Redd Barna Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 4. november 2013

2 Formål: Kartlegge holdninger til bistand i den norske befolkningen Målgruppe: Befolkningen 15 år+ Tidsperiode (Feltarbeid): 29.-31. oktober 2013 Datainnsamlingsmetode: CATIbus (telefonomnibus) Utvalg: Det er gjennomført 1002 intervju Veiemetode: Utvalget er vektet mot kjønn, alder og geografi. (Populasjon: 4 124 000) Tolkning av tabell: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler (én desimal) og antall i befolkningen dette tilsvarer. Oppdragsgiver: Redd Barna Kontaktperson hos oppdragsgiver: Monica Sydgard Prosjektansvarlig: Mona Nilsen/Nicolai Løvvik Ansvarlig programmering: Hildegunn Sanne Prosjektnummer: 110628 (1308930501) 2 Prosjektinformasjon

3 886 000 (22 %) nordmenn mener vi bør bruke mer enn 1% av BNI i bistand.  Ytterligere 2,1 mill. (52 %) nordmenn mener vi bør bruke 1% av BNI i bistand Til sammen mener 50 % av Norges befolkning at det viktigste å bruke bistandsmidler på er utdanning eller helse.  Nødhjelp, godt styresett og kamp mot korrupsjon, samt miljø og bærekraftig utvikling følger på de neste plassene. 2,5 mill. (60 %) nevner utdanning og 2,2 mill. (54 %) nevner helse som viktige formål å bruke norske bistandsmidler til.  1,5 mill. (36 %) nevner godt styresett og kamp mot korrupsjon, og 1,4 mill. (34 %) nevner nødhjelp.  Langt færre enn i 2010 mener norske bistandsmidler bør benyttes til nødhjelp, langt flere mener utdanning, helse og et godt styresett og kamp mot korrupsjon er viktig å støtte. 2,9 mill. (71 %) nordmenn er helt/delvis enig i at de får vite for lite om situasjonen for barn i Syria. 3,1 mill. (75 %) nordmenn er helt/delvis enig i at vi Norge kan bidra til å bedre situasjonen for barn i Syria. 3 Oppsummering

4 4 Resultater

5 886 000 (22 %) nordmenn mener vi bør bruke mer enn 1% av BNI i bistand. Det er ingen signifikante forskjeller mellom landsdelene. Signifikant flere med husstandsinntekt under 500’ (30 %) vil bruke mer enn 1% av BNI i bistand, og signifikant flere med husstandsinntekt over 800’ (57 %) vil bruke 1% av BNI. Signifikant flere med en høyere grad fra uni/høyskole (62 %) vil bruke 1% av BNI i bistand, og signifikant flere med VGS (25 %) vil bruke mindre enn 1% av BNI i bistand. 5 ** Spm:b1 ** Hvor mye at Norges inntekter mener du at vi bør bruke i bistand?(1/2)

6 6 ** Spm:b1 ** Hvor mye at Norges inntekter mener du at vi bør bruke i bistand?(2/2)

7 7 Til sammen mener 50 % av Norges befolkning at det viktigste å bruke bistandsmidler på er utdanning eller helse. ** Spm:b2.A ** Hvilke formål synes du er de viktigste å bruke norske bistandsmidler til? Andel: Nevnt først

8 Utdanning  Husstandsinntekt over 800’  Uni/høgskole, høyere grad  Venstre Helse  Kvinne  VGS  Miljøpartiet de Grønne Nødhjelp  Husstandsinntekt over 800’ Godt styresett og kamp mot korrupsjon  Mann  Husstandsinntekt over 500’-799’ 8 ** Spm:b2.A ** Hvilke formål synes du er de viktigste å bruke norske bistandsmidler til? Andel: Nevnt først Signifikant høyere* Miljø og bærekraftig utvikling  Uni/høgskole, lavere grad Landbruk  Mann Fredsbygging  Ingen signifikante forskjeller Likestilling  Kvinne  15-24 år  Husstandsinntekt under 500’ Ren energi  Mann *Undergruppen har for utsagnet en signifikant høyere andel enn totalutvalget

9 9 ** Spm:b2.A,B ** Hvilke formål synes du er de viktigste å bruke norske bistandsmidler til? Andel: Nevnt total 2,5 mill. (60 %) nevner utdanning og 2,2 mill. (54 %) nevner helse som viktige formål å bruke norske bistandsmidler til.

10 Utdanning  Kvinne  25-39 år  Husstandsinntekt 800’+  Uni/høgskole, høyere grad  SV  KRF  Venstre Helse  Kvinne Godt styresett og kamp mot korrupsjon  Menn  Husstandsinntekt 500’-799’  SV  Venstre Nødhjelp  Ingen signifikante forskjeller 10 ** Spm:b2.A,B ** Hvilke formål synes du er de viktigste å bruke norske bistandsmidler til? Andel: Nevnt total Signifikant høyere* Miljø og bærekraftig utvikling  40-59 år  Oslo  Uni/høgskole, høyere grad  SV Landbruk  SP Likestilling  Kvinne  15-24 år  SV Fredsbygging  Kvinne  Møre og Romsdal/Trøndelag  Husstandsinntekt under 500’  SV  KRF Ren energi  15-24 år  Grunnskole  SV *Undergruppen har for utsagnet en signifikant høyere andel enn totalutvalget

11 11 Langt færre enn i 2010 mener norske bistandsmidler bør benyttes til nødhjelp, langt flere mener utdanning, helse og et godt styresett og kamp mot korrupsjon er viktig å støtte. ** Spm:b2.A,B ** Hvilke formål synes du er de viktigste å bruke norske bistandsmidler til? Andel: Nevnt total *Svaralternativet het Olje og Ren energi i 2010

12 12 ** Spm:b3 ** Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene om barn i Syria? 2,9 mill. (71 %) nordmenn er helt/delvis enig i at de får vite for lite om situasjonen for barn i Syria. 3,1 mill. (75 %) nordmenn er helt/delvis enig i at vi Norge kan bidra til å bedre situasjonen for barn i Syria.

13 Bakgrunnsdata

14 AlderKjønn 14 UtdanningHusstandsinntekt

15 15 Kontaktinformasjon Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: 22 95 47 44 E-post: mona.nilsen@ipsos.commona.nilsen@ipsos.com Facebook: http://www.facebook.com/IpsosMMIhttp://www.facebook.com/IpsosMMI Twitter: @IpsosMMI Nicolai Løvvik (prosjektleder) Tlf: 22 95 47 76 / 476 43 472 E-post: nicolai.lovvik@ipsos.comnicolai.lovvik@ipsos.com


Laste ned ppt "Bistandsmidler og utvikling Gjennomført for: Redd Barna Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 4. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google