Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 1 Klikk for å redigere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 1 Klikk for å redigere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 1 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 11 Aksjonsuka mot narkotika 2003 Undersøkelse om holdninger til narkotika Telefonomnibus 19. August til 26 august

2 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 2 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 22 Om undersøkelsen Landsforbundet mot stoffmisbruk tok kontakt med TNS Gallup for å undersøke måle hvordan befolkningen reagerer på fem verdipåstander om narkotika. Undersøkelsen ble gjennomført på telefon, mot et landsrepresentativt utvalg på 1006 respondenter. Tallene er vektet på kjønn, alder og geografi for at resultatene skal kunne gjenspeile hele befolkningen.

3 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 3 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 33 Spørreskjema 1.Barn i Norge skal vokse opp i et narkotikafritt miljø 2.Foreldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer 3.Dop føkker med huet ditt 4.Hasj påvirker hjernevirksomheten negativt 5.Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og staffbart Respondentene ble bedt om svare på om de er helt enig delvis enig delvis uenig eller helt uenig i følgende påstander:

4 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 4 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 44 Resultater Hovedoversikt Høyest grad av enighet i utsagn nr 2 om foreldrenes ansvar. Hele 98% sier helt eller delvis enig i dette utsagnet. Stor enighet også om ønsket om at barn og unge skal få vokse opp i et narkotikafritt miljø. Utsagnet om at dop føkker med huet ditt er det 13% som ikke har villet ta stilling til. Større grad av uenighet om påstanden knyttet til hasj. Dette er påstandene respondentene har tatt stilling til: 1.Barn i Norge skal vokse opp i et narkotikafritt miljø 2.Foreldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer 3.Dop føkker med huet ditt 4.Hasj påvirker hjernevirksomheten negativt 5.Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og staffbart

5 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 5 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 55 Resultater Barn i Norge skal vokse opp i et narkotikafritt miljø I alle grupper av befolkningen er det stor enighet om barn og unge skal skånes mot narkotika i oppvekstmiljøet. Hele 96% sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden. Kvinner er i større grad enig i påstanden enn menn. 2% sier seg helt uenig i påstanden. Disse personene er hovedsakelig å finne i gruppene unge, studerende, enslige eller over 60 år. Personer med denne meningen ser ut til å ha lav lønn og lav inntekt.

6 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 6 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 66 Resultater Foreldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer Nesten total enighet om denne påstanden. Kun 1,7% sier seg helt eller delvis uenig i påstanden. Blant de som sier seg uenig er det en overvekt av de yngste, men også i aldersgruppen over 60 år. Vi ser også at aldersgruppen 15-29 er mer moderate i aksepten av påstanden.

7 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 7 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 77 Resultater Dop føkker med huet ditt 84% av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden. Legg merke til aksepten blant de under 29 år! 96% sier seg helt eller delvis enig. Enkelte grupper ser ut til å ha blitt støtt av uttrykket, og andelen ubesvart er derfor høi i aldersgruppen over 60 år. Uttrykket ser ut til å fungere godt blant de unge, og påstanden har i stor grad aksept i denne målgruppen. Også blant oppvoksende foreldre (30-44) er 9 av 10 enige i påstanden.

8 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 8 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 88 Resultater Hasj påvirker hjernevirksomheten negativt 92% av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden. Stor forskjell på menn og kvinner. Menn er mindre enige i at hasj er skadelig for fjernevirksomheten enn det kvinner er. Klar sammenheng med alder – hasj vurderes som mer skadelig jo eldre du blir. Selv blant ungdommen (15-29) sier 9 av10 seg helt eller delvis enig.

9 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 9 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 99 Resultater Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og straffbart 92% av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden. Stor forskjell på menn og kvinner. Menn er mindre enige i at bruk og omsetning av hasj bør være forbudt og straffbart enn det kvinner er. Klar sammenheng med alder – hasj er mer akseptert blant yngre – og man finnerfler som sier seg uenig i at det skal være straffbart med bruk og omsetning. Selv blant ungdommen (15-29) sier 9 av 10 seg helt eller delvis enig.


Laste ned ppt "Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen –Andre nivå Tredje nivå –Fjerde nivå »Femte nivå 1 Klikk for å redigere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google