Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer - 2013 Gjennomført for: Blindeforbundet Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 23. september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer - 2013 Gjennomført for: Blindeforbundet Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 23. september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer Gjennomført for: Blindeforbundet Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 23. september 2013

2 Blindeforbundet – lesbarhet 2013 Formål: Kartlegge oppfatninger og utfordringer knyttet til skriftstørrelse på varedeklarasjoner, datostempling, rutetabeller, offentlige skjema etc. Målgruppe: Landsrepresentativt 15 år + Tidsperiode (Feltarbeid): september 2013 Datainnsamlingsmetode: Telefonundersøkelse (CATI) Utvalg: 1002 intervju Veiemetode: Resultatene er vektet mot befolkningen 15 år + ( pers.) Tolkning av tabell: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler (én desimal) og populasjon. Tabell: Hovedfunn er presentert i rapport, for mer inngående tallmateriale, konsulter tabell Oppdragsgiver: Blindeforbundet Kontaktperson hos oppdragsgiver: Leif W. Jensen Prosjektansvarlig: Mona Nilsen Ansvarlig programmering: Hildegunn Sanne Prosjektnummer: ( ) 2 Prosjektinformasjon

3 Resultater

4 Blindeforbundet – lesbarhet b1 ** I hvor stor grad er du opptatt av å være sunn 1,6 millioner (40 %) er i meget stor grad opptatt av å være sunn. 50 % i Oslo svarer i meget stor grad.

5 Blindeforbundet – lesbarhet b2 ** Har du opplevd at det har vært vanskelig eller umulig å lese … ? 2,1 millioner (51 %) har opplevd at det har vært vanskelig/umulig å lese datostempling. 2 mill. (49 %) har problemer med varedeklarasjoner og 1,6 mill. (39 %) syns det er vanskelig å lese vaskelapper. Signifikant flere kvinner enn menn syns det kan være vanskelig å lese datostempling, varedeklarasjoner og rutetabeller for kollektivtransport, mens signifikant flere menn enn kvinner svarer ”ingen av disse.” Signifikant flere i aldersgruppen 40 år + har opplevd problemer med å lese tekst i alle de oppgitte kategoriene.

6 Blindeforbundet – lesbarhet 2013 b3 ** Har du noen gang vært i ferd med å ta feil dose eller feil medisin fordi teksten på medisinpakken var vanskelig å lese? b4 ** Førte det til..? Filter: Har tatt feil dose eller medisin (1 %) (1 %) har tatt feil dose/medisin som følge av at teksten på pakken var vanskelig å lese. 6

7 Blindeforbundet – lesbarhet b3 ** Har du noen gang vært i ferd med å ta feil dose eller feil medisin fordi teksten på medisinpakken var vanskelig å lese? Andel: Ja-svar Flere menn enn kvinner har tatt feil dose/medisin som følge av liten skrift på medisinpakken.

8 Blindeforbundet – lesbarhet 2013 b5 ** For mennesker med allergi kan det være viktig å vite hva maten inneholder. Har du noen gang spist mat du er allergisk mot – eller gitt mat til andre som de var allergiske mot – fordi du ikke kunne lese hva varen inneholdt? b6 ** Førte det til..? Filter: Har spist/gitt mat til allergikere fordi de ikke kunne lese innholdet på varen (11 %) (11 %) har spist/gitt mat til allergikere fordi de ikke kunne lese innholdet på varen. 8

9 Blindeforbundet – lesbarhet b7 ** Har du noen gang vært i butikken og skulle velge mellom ulike produkter og måttet gi opp å lese hva varen inneholder? Andel: Ja-svar Flere kvinner enn menn og flere eldre enn yngre har gitt opp å lese hva varen inneholder som følge av liten skrift i varedeklarasjon. Totalt har 1,4 millioner opplevd dette.

10 Blindeforbundet – lesbarhet b8 ** Har det ført til at du unnlot å kjøpe varen? Filter: Har måttet gi opp å lese hva varen inneholdt (35 %) 1,2 mill. (83 %) har unnlatt å kjøpe varen som følge av at det ikke var mulig å lese hva varen inneholdt.

11 Bakgrunnsdata

12 Blindeforbundet – lesbarhet 2013 Bakgrunnsvariabler Kjønn Landsdel Alder 12

13 Blindeforbundet – lesbarhet 2013 UtdannelseHusstandsinntekt 13 Bakgrunnsvariabler

14 Blindeforbundet – lesbarhet Kontaktinformasjon Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: E-post: Besøk oss gjerne på Facebook! Nicolai Løvvik (prosjektleder) Tlf: E-post:


Laste ned ppt "Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer - 2013 Gjennomført for: Blindeforbundet Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 23. september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google