Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer - 2013
Gjennomført for: Blindeforbundet Gjennomført av: Ipsos MMI Dato: 23. september 2013

2 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge oppfatninger og utfordringer knyttet til skriftstørrelse på varedeklarasjoner, datostempling, rutetabeller, offentlige skjema etc. Målgruppe: Landsrepresentativt 15 år + Tidsperiode (Feltarbeid): september 2013 Datainnsamlingsmetode: Telefonundersøkelse (CATI) Utvalg: 1002 intervju Veiemetode: Resultatene er vektet mot befolkningen 15 år + ( pers.) Tolkning av tabell: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler (én desimal) og populasjon. Tabell: Hovedfunn er presentert i rapport, for mer inngående tallmateriale, konsulter tabell Oppdragsgiver: Blindeforbundet Kontaktperson hos oppdragsgiver: Leif W. Jensen Prosjektansvarlig: Mona Nilsen Ansvarlig programmering: Hildegunn Sanne Prosjektnummer: ( )

3 Resultater

4 b1 ** I hvor stor grad er du opptatt av å være sunn
1,6 millioner (40 %) er i meget stor grad opptatt av å være sunn. 50 % i Oslo svarer i meget stor grad.

5 b2 ** Har du opplevd at det har vært vanskelig eller umulig å lese … ?
2,1 millioner (51 %) har opplevd at det har vært vanskelig/umulig å lese datostempling. 2 mill. (49 %) har problemer med varedeklarasjoner og 1,6 mill. (39 %) syns det er vanskelig å lese vaskelapper. Signifikant flere kvinner enn menn syns det kan være vanskelig å lese datostempling, varedeklarasjoner og rutetabeller for kollektivtransport, mens signifikant flere menn enn kvinner svarer ”ingen av disse.” Signifikant flere i aldersgruppen 40 år + har opplevd problemer med å lese tekst i alle de oppgitte kategoriene.

6 57 000 (1 %) har tatt feil dose/medisin som følge av at teksten på pakken var vanskelig å lese.
b3 ** Har du noen gang vært i ferd med å ta feil dose eller feil medisin fordi teksten på medisinpakken var vanskelig å lese? b4 ** Førte det til ..? Filter: Har tatt feil dose eller medisin (1 %)

7 b3 ** Har du noen gang vært i ferd med å ta feil dose eller feil medisin fordi teksten på medisinpakken var vanskelig å lese? Andel: Ja-svar Flere menn enn kvinner har tatt feil dose/medisin som følge av liten skrift på medisinpakken.

8 439 000 (11 %) har spist/gitt mat til allergikere fordi de ikke kunne lese innholdet på varen.
b5 ** For mennesker med allergi kan det være viktig å vite hva maten inneholder. Har du noen gang spist mat du er allergisk mot – eller gitt mat til andre som de var allergiske mot – fordi du ikke kunne lese hva varen inneholdt? b6 ** Førte det til ..? Filter: Har spist/gitt mat til allergikere fordi de ikke kunne lese innholdet på varen (11 %)

9 b7 ** Har du noen gang vært i butikken og skulle velge mellom ulike produkter og måttet gi opp å lese hva varen inneholder? Andel: Ja-svar Flere kvinner enn menn og flere eldre enn yngre har gitt opp å lese hva varen inneholder som følge av liten skrift i varedeklarasjon. Totalt har 1,4 millioner opplevd dette.

10 b8 ** Har det ført til at du unnlot å kjøpe varen?
Filter: Har måttet gi opp å lese hva varen inneholdt (35 %) 1,2 mill. (83 %) har unnlatt å kjøpe varen som følge av at det ikke var mulig å lese hva varen inneholdt.

11 Bakgrunnsdata

12 Bakgrunnsvariabler Alder Kjønn Landsdel

13 Bakgrunnsvariabler Utdannelse Husstandsinntekt

14 Besøk oss gjerne på Facebook!
Kontaktinformasjon Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: E-post: Nicolai Løvvik (prosjektleder) Tlf: E-post: Besøk oss gjerne på Facebook!


Laste ned ppt "Lesbarhet på pakninger/rutetabeller og offentlige skjemaer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google