Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat Ansvar Valg av driftsform handler om valg av risikoprofil Avhengig av personlighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat Ansvar Valg av driftsform handler om valg av risikoprofil Avhengig av personlighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudleik H. Leir

2 Kristiania Advokat Ansvar Valg av driftsform handler om valg av risikoprofil Avhengig av personlighet  Petimeter  Bohemer  Kontrollbehov  Administrative gleder/faglig fokus Valg av driftsform handler ikke om skatt!

3 Kristiania Advokat Ansvar Solidaransvar En for alle, alle for en  Kreditors valg  Senere regressomgang mellom deltakerne Prorata ansvar  Etter fordelingsnøkkel Deltakere Listestørrelse Kapital Eierandel

4 Kristiania Advokat Selskap Definisjon Sammenslutning av personer eller selskaper med økonomisk formål To eller flere deltakere Varighetskrav Krav til omfang Deltakernes økonomiske aktivitet seg i mellom må være integrert og ikke uvesentlig

5 Kristiania Advokat Selskapsformer Enkeltmannsforetak Utenlands selskap (Ltd) Kontorfellesskap Ansvarlig selskap (ANS) Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) Kommandittselskap (KS) Indre selskap (IS) Aksjeselskap (AS) Allmennaksjeselskap (ASA)

6 Kristiania Advokat Enkeltmannsforetak Selvstendig næringsdrivende - solopraksis Ikke meldeplikt i Foretaksregisteret  Forutsatt under 5 ansatte  Ansettelser krever organisasjonsnummer Pliktig melding til likningsmyndighetene for utskrivning av forskuddsskatt Forenklet skatte og avgiftsregnskap  Det som ikke dokumenteres som utgifter i virksomheten blir beskattet som privat forbruk Meldeplikt til kommune og helseforetak om oppstart av praksis

7 Kristiania Advokat Enkeltmannsforetak (forts.) Fordeler Lett å starte Ansvarsbegrensning i forhold til ANS Ulemper Personlig ansvar

8 Kristiania Advokat Limited shareholder (Ltd) Engelsk «aksjeselskap» Lavt kapitalinnskudd (1₤) Registrere norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Fordeler Registreringskostnad Ansvarsbegrensning Revisjon Ulemper Manglende tillit

9 Kristiania Advokat Flermannsforetak Tre aktuell former Kontorfellesskap Ansvarlig selskap Aksjeselskap

10 Kristiania Advokat Kontorfellesskap Hver deltaker er selvstendig næringsdrivende men har begrenset samarbeid Arbeidsgiveransvar påhviler ikke fellesskapet men den enkelte deltaker Kontorfellesskap kan ikke registreres i Brønnøysund Tidligere registreringer bli nå avviklet

11 Kristiania Advokat Kontorfellesskap (forts.) Former Sameiekonstruksjoner  Eie utstyr  Leie lokaler Fremleiekonstruksjon  En eller flere eiere leier ut  Lokaler  Utstyr  Personell Hybrider  AS leverer tjenester

12 Kristiania Advokat Kontorfellesskap (forts.) Fordeler Stor grad av selvstendighet Mindre formelle krav Ansvar begrenset til egen virksomhet Ulemper Økt sårbarhet f.eks. eget sykefravær Begrenset kapital- og investeringsbehov Ikke solidaransvar Behov for avtaler rundt kostnadsfordeling o.l.

13 Kristiania Advokat Ansvarlig selskap Solidaransvar Beskjedne formelle krav Ikke styre Ikke revisjon  Forutsatt under 5 mill i omsetning

14 Kristiania Advokat Ansvarlig selskap (forts.) Minimumskrav Selskapets firma (navn) Navn og bosted på deltakere Formål Plassering (kommune) Innskuddsforpliktelser Ansvarsbegrensninger

15 Kristiania Advokat Ansvarlig selskap (forts.) Selskapsavtale Lovbestemte formelle krav Selskapsmøte Styre Representasjon Forkjøpsrett Uttreden Internavtale Avtale mellom deltakere som regulerer daglig drift Vikarer, ferie, arbeidsplikt, personalansvar......

16 Kristiania Advokat Ansvarlig selskap (forts.) Fordeler Økonomisk og faglig fellesskap Solidaransvar Trygghet Styrket stilling utad – markedsmessig Ingen kapitalkrav

17 Kristiania Advokat Ansvarlig selskap (forts.) Ulemper Solidaransvar Begrensninger i innskuddsplikt og krav til egenkapital kan komplisere investeringer Begrenset mulighet for risikokapital fra eksterne investorer

18 Kristiania Advokat Aksjeselskap Krav om minste kapital – kr 100.000 (forslag om 30.000) Opprettholdelse av bundet kapital Begrensninger i utdeling av utbytte Krav til formelle organer Frivillig revisjonsplikt Omsetning under 5 millioner, Balansesum under 20 millioner Færre enn 10 årsverk Plikt til innsending av årsoppgjør

19 Kristiania Advokat Aksjeselskap (forts.) Fordeler Ansvarsbegrensning Formelle krav Bedre kapitaltilgang fra eksterne investorer Skattemessige fordeler?

20 Kristiania Advokat Aksjeselskap (forts.) Ulemper Kapitalkrav Utbyttebegrensning Dyr i drift på grunn av formelle krav  Revisjon  Innsending av oppgaver

21 Kristiania Advokat Hybrider Økonomisk sammenslutning (selskap) med forskjellige organisering av deltakere Blanding av AS og personlige næringsdirvende i forskjellige former - AS drifter senteret, legene har egne AS som igjen eier driftsselskapet - Driftselskapet er ANS/DA eiet av legens AS - Driftsselskapet er ANS/DA eller AS eid av en blanding av legens AS og direkte eierskap (personforetak)

22 Kristiania Advokat UTTREDEN Aksjeselskap Ingen forpliktelser Ansvarlig selskap Avtale! Skille mellom krav oppstått før og etter uttreden Kontorfellesskap Avtale! Ansvar for gamle krav


Laste ned ppt "Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat Ansvar Valg av driftsform handler om valg av risikoprofil Avhengig av personlighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google