Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiania Advokat Praktisk arbeidsrett Gudleik H.Leir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiania Advokat Praktisk arbeidsrett Gudleik H.Leir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiania Advokat Praktisk arbeidsrett Gudleik H.Leir

2 Kristiania Advokat Lovtekster www.lovdata.no

3 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste

4 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste Avgrensning mot næring

5 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste Avgrensning mot næring Arbeidsgivers styringsrett

6 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste Avgrensning mot næring Arbeidsgivers styringsrett Selvstendig ansvar for resultate t

7 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste Avgrensning mot næring Arbeidsgivers styringsrett Selvstendig ansvar for resultatet Økonomisk risiko

8 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste Avgrensning mot næring Arbeidsgivers styringsrett Selvstendig ansvar for resultatet Økonomisk risiko Hvem har verktøy, arbeidstøy, materialer

9 Kristiania Advokat Arbeidsforholdet I annens tjeneste Avgrensning mot næring Arbeidsgivers styringsrett Selvstendig ansvar for resultatet Økonomisk risiko Hvem har verktøy, arbeidstøy, materialer Håndtering av penger

10 Kristiania Advokat Arbeidsgiveransvaret Definisjon: «...enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste». Tilrettelegging av arbeidet Fysisk arbeidsmiljø Trivsel Arbeidstid Lønn og feriepenger Sykdom og permisjoner

11 Kristiania Advokat Hvem er arbeidsgiver Virksomheter Personlig Innehaver Andre Ansvarlige selskap Selskapet Deltakerne Aksjeselskaper Kontorfellesskap En eller flere av deltakerne

12 Kristiania Advokat Eierskifte/endring av driftsform Inntreden i fellesskap eller overtakelse av virksomhet Overtar eksisterende avtaler på uforandrede vilkår  Ansvar for gamle krav med utspring i arbeidsavtaler Eierskifte / inntreden gir ikke saklig grunn for oppsigelse Informasjon til ansatte!

13 Kristiania Advokat Arbeidsavtalen Kontrakt om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet

14 Kristiania Advokat Arbeidsavtalen Kontrakt om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet Skriftlighetskrav

15 Kristiania Advokat Arbeidsavtalen Kontrakt om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet Skriftlighetskrav Alle endringer skal være skriftlige

16 Kristiania Advokat Arbeidsavtalen Kontrakt om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet Skriftlighetskrav Alle endringer skal være skriftlige Arbeidsgivers plikt å sørge for skriftlighet

17 Kristiania Advokat Arbeidsavtalen Kontrakt om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet Skriftlighetskrav Alle endringer skal være skriftlige Arbeidsgivers plikt å sørge for skriftlighet Lovregulert innhold (arbeidsmiljøloven § 14- 6)

18 Kristiania Advokat Når avtalen skal foreligge? Varighet utover 1 måned: Innen 1 måned

19 Kristiania Advokat Når avtalen skal foreligge Varighet utover 1 måned: Innen 1 måned Varighet inntil 1 måned: Ved arbeidsstart

20 Kristiania Advokat Når avtalen skal foreligge Varighet utover én måned: Innen én måned Varighet inntil én måned: Ved arbeidsstart Endringer gjøres straks og innen én måned

21 Kristiania Advokat Fast ansettelse Løper inntil oppsigelse

22 Kristiania Advokat Fast ansettelse Løper inntil oppsigelse Opphør, oppsigelse eller avskjed

23 Kristiania Advokat Fast ansettelse Løper inntil oppsigelse Opphør, oppsigelse eller avskjed Oppsigelsesfrister (arbeidsmiljølovens § 15-3)

24 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Hovedregel: Én måned om intet er avtalt

25 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Hovedregel: Én måned om intet er avtalt Fem års ansettelse: To måneder

26 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Hovedregel: Én måned om intet er avtalt Fem års ansettelse: To måneder Ti års ansettelse: Tre måneder

27 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Hovedregel: Én måned om intet er avtalt Fem års ansettelse: To måneder Ti års ansettelse: Tre måneder Ti års ansettelse og over 50 års alder: Fire månede r

28 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Hovedregel: Én måned om intet er avtalt Fem års ansettelse: To måneder Ti års ansettelse: Tre måneder Ti års ansettelse og over 50 års alder: Fire måneder Ti års ansettelse og over 55 års alder: Fem måneder

29 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Hovedregel: Én måned om intet er avtalt Fem års ansettelse: To måneder Ti års ansettelse: Tre måneder Ti års ansettelse og over 50 års alder: Fire måneder Ti års ansettelse og over 55 års alder: Fem måneder Ti års ansettelse og over 60 års alder: Seks måneder Arbeidstaker kan alltid si opp med tre måneders varsel

30 Kristiania Advokat Oppsigelsesfrister Arbeidstaker kan alltid si opp med tre måneders varsel

31 Kristiania Advokat Prøvetid ved fast ansettelse Maks seks måneders prøvetid

32 Kristiania Advokat Prøvetid ved fast ansettelse Maks seks måneders prøvetid 14 dagers prøvetid om ikke annet er avtalt

33 Kristiania Advokat Prøvetid ved fast ansettelse Maks seks måneders prøvetid 14 dagers prøvetid om ikke annet er avtalt Ikke uten videre adgang til å forlenge prøvetid

34 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid

35 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid Arbeidet må skille seg fra virksomhetens øvrige aktiviteter

36 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid Arbeidet må skille seg fra virksomhetens øvrige aktiviteter Tariffavtale

37 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid Arbeidet må skille seg fra virksomhetens øvrige aktiviteter Tariffavtale Unntak Praksisarbeid

38 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid Arbeidet må skille seg fra virksomhetens øvrige aktiviteter Tariffavtale Unntak Praksisarbeid Vikarer

39 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid Arbeidet må skille seg fra virksomhetens øvrige aktiviteter Tariffavtale Unntak Praksisarbeid Vikarer Øverste leder (åremålsstillinger)

40 Kristiania Advokat Midlertidig ansettelse Løper til nærmere avtalt tid Arbeidet må skille seg fra virksomhetens øvrige aktiviteter Tariffavtale Unntak Praksisarbeid Vikarer Øverste leder (åremålsstillinger) Idrett

41 Midlertidig ansettelse Endringer fra 1. juli 2015: Midlertidig ansettelse uten vilkår i 12 måneder Fast ansettelse kommer etter 3 år og ikke 4 år Kristiania Advokat

42 Oppsigelse fra arbeidstakers side Arbeidsavtalen Arbeidsmiljøloven

43 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.)

44 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.) Oppsigelsesfrist (14 dager hvis avtalt skriftlig)

45 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.) Oppsigelsesfrist (14 dager hvis avtalt skriftlig) Oppsigelsesgrunner

46 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.) Oppsigelsesfrist (14 dager hvis avtalt skriftlig) Oppsigelsesgrunner Tilpasning til arbeidet

47 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.) Oppsigelsesfrist (14 dager hvis avtalt skriftlig) Oppsigelsesgrunner Tilpasning til arbeidet Faglig dyktighet

48 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.) Oppsigelsesfrist (14 dager hvis avtalt skriftlig) Oppsigelsesgrunner Tilpasning til arbeidet Faglig dyktighet Pålitelighet

49 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver Arbeidsgivers plikter (opplæring, tilrettelegging ol.) Oppsigelsesfrist (14 dager hvis avtalt skriftlig) Oppsigelsesgrunner Tilpasning til arbeidet Faglig dyktighet Pålitelighet Ordinære oppsigelsesgrunner

50 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver (forts.) Ikke rett til å stå i stillingen

51 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver (forts.) Ikke rett til å stå i stillingen Forlengelse av prøvetid

52 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver (forts.) Ikke rett til å stå i stillingen Forlengelse av prøvetid Kun ved sykdom

53 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver (forts.) Ikke rett til å stå i stillingen Forlengelse av prøvetid Kun ved sykdom Adgang til forlengelse når det er avtalt ved tiltredelse

54 Kristiania Advokat Oppsigelse i prøvetid fra arbeidsgiver (forts.) Ikke rett til å stå i stillingen Forlengelse av prøvetid Kun ved sykdom Adgang til forlengelse når det er avtalt ved tiltredelse Melding om forlengelse før utløp av prøvetid

55 Kristiania Advokat Fremgangsmåte ved oppsigelse i prøvetid Ikke forskjellig fra oppsigelse i fast stilling Advarsel Drøftelse Skriftlig oppsigelse

56 Kristiania Advokat Kravene til oppsigelse Skriftlighetskrav Leveres personlig eller sendes rekommandert Innholdskrav I prøvetid kan oppsigelse begrunnes med manglende tilpasning til arbeidet

57 Kristiania Advokat Oppsigelse etter prøvetidens utløp ved fast ansettelse Oppsigelsesgrunner

58 Kristiania Advokat Oppsigelse etter prøvetidens utløp ved fast ansettelse Oppsigelsesgrunner Frister

59 Kristiania Advokat Oppsigelse etter prøvetidens utløp ved fast ansettelse Oppsigelsesgrunner Frister Saksbehandling (advarsel, konferanse, oppsigelse)

60 Kristiania Advokat Oppsigelse etter prøvetidens utløp ved fast ansettelse Oppsigelsesgrunner Frister Saksbehandling (advarsel, konferanse, oppsigelse) Kravene til oppsigelse Skriftlighet

61 Kristiania Advokat Oppsigelse etter prøvetidens utløp ved fast ansettelse Oppsigelsesgrunner Frister Saksbehandling (advarsel, konferanse, oppsigelse) Kravene til oppsigelse Skriftlighet Leveres personlig eller sendes rekommandert

62 Kristiania Advokat Oppsigelse etter prøvetidens utløp ved fast ansettelse Oppsigelsesgrunner Frister Saksbehandling (advarsel, konferanse, oppsigelse) Kravene til oppsigelse Skriftlighet Leveres personlig eller sendes rekommandert Krav til innhold Arbeidstakers rett til forhandlinger, søksmål og å stå i stilingen til tvisten er avgjort

63 Kristiania Advokat Opphør av midlertidige arbeidsforhold Opphør ved avtaletidens utløp Varighet over ett år: En måneds varsel fra arbeidsgiver Manglende varsel gir arbeidstaker rett til å stå i stillingen Ulovlig midlertidig ansettelse gir arbeidstaker krav på fast ansettelse (Statoil-læren, Rt 1989)


Laste ned ppt "Kristiania Advokat Praktisk arbeidsrett Gudleik H.Leir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google