Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEGEN SOM ARBEIDSGIVER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEGEN SOM ARBEIDSGIVER"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEGEN SOM ARBEIDSGIVER
Praktiske tips og råd innenfor personalområdet. Allmennleger – 2014

2 Hovedpunkter Personalansvar Avtaler Lønnsplassering Registrering
Forsikringsordninger

3 Hovedpunkter forts. Arbeidsinstruks Lønnsjusteringer
Medarbeidersamtaler Konflikter Oppsigelser

4 Personalansvar Legens interesse ? Legens fagområde ?
Ivareta personalområdet Ansatte den viktigste resurs Formelle regler Muligheter og utfordringer

5 Personalansvar Åpenhet Informasjon om regler og praksis Synlighet
Klarhet Tilgjengelighet

6 Ansettelsesavtaler Skriftlige avtaler
Minimumskrav til innhold AML § 14-6 Partenes identitet Arbeidssted Hva slags arbeide og stilling Tiltredelsestidspunkt el. varighet

7 Ansettelsesavtaler Eventuell prøvetid
Ferierettigheter el henvisning til lov Oppsigelsesfrister Opplysninger om lønn og pensjon Arbeidstid / særlige ordninger Lengde pauser Eventuelle tariffavtaler

8 Taushetserklæringer Helsepersonelloven kap 5 Egen taushetserklæring
§ 21 til 29 Egen taushetserklæring Andre enn helsepersonell

9 Lønn og ansiennitet Utdannelse Adekvat erfaring Lønn etter tariff
Organisert Kolleger på senteret Kolleger i området Spesialoppgaver

10 Formell registrering Enhetsregisteret Arbeidsgiverregister
Arbeidstakerregister Pensjonsordning Fagorganisasjon Andre ?

11 Formell registrering Edag 2015 Elektronisk Dialog med arbeidsgiver
Skatteetaten NAV SSB Innrapportering i en kanal

12 Forsikringer Yrkesskade OTP Andre ordninger Ny ordning fler muligheter
Ytelse / innskudd KLP Andre ordninger

13 Arbeidsinstruks Arbeidsområde Ansvarsområde Arbeidsrotasjon Prosedyrer
Enighet om hva skal gjøres og hvordan og ikke minst når

14 Lønnsjusteringer Årlig lønnsoppgjør Organisert / tariff
Følge sentrale forhandlinger Egne lokale forhandlinger Individuelle forhandlinger

15 Medarbeidersamtaler Toveis kommunikasjon
Hvordan er den ansatte tilfreds Hvordan er arbeidsgiver tilfreds Utvikling Realisering Innfrielse Skriftlig referat – målsetninger ?

16 Organisasjonskart legesenter
Ansatt 1 Ansatt 2 Ansatt 3

17 Konflikter Leger i ett nivå – kan ha konflikt
Hjelpepersonell i ett nivå – kan ha konflikt Kan ha konflikt mellom de to nivåene

18 Konflikt Åpenhet Dristig – tørre å ta grep Løsningsorientert

19 Permitteringer Ikke konfliktvirkemiddel Endrede forutsetninger
Endret drift Midlertidig karakter

20 Oppsigelse To delt : Oppsigelse fra den ansatte
Oppsigelse fra arbeidsgiver

21 Oppsigelse Lovregulert Saklighet Ivaretar den ansatte
Lønn i forhandlingssituasjon Stå i stillingen i forhandlingssituasjon Erstatning

22 Avskjed Streng reaksjon Grovt pliktbrudd Grov tjenesteforsømmelse
Hurtig reaksjon nødvendig Ender ofte i rettssystemet


Laste ned ppt "LEGEN SOM ARBEIDSGIVER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google