Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEGEN SOM ARBEIDSGIVER Praktiske tips og råd innenfor personalområdet. Allmennleger – 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEGEN SOM ARBEIDSGIVER Praktiske tips og råd innenfor personalområdet. Allmennleger – 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEGEN SOM ARBEIDSGIVER Praktiske tips og råd innenfor personalområdet. Allmennleger – 2014

2 Hovedpunkter Personalansvar Avtaler Lønnsplassering Registrering Forsikringsordninger

3 Hovedpunkter forts. Arbeidsinstruks Lønnsjusteringer Medarbeidersamtaler Konflikter Oppsigelser

4 Personalansvar Legens interesse ? Legens fagområde ? Ivareta personalområdet Ansatte den viktigste resurs Formelle regler Muligheter og utfordringer

5 Personalansvar Åpenhet Informasjon om regler og praksis Synlighet Klarhet Tilgjengelighet

6 Ansettelsesavtaler Skriftlige avtaler Minimumskrav til innhold AML § 14-6 Partenes identitet Arbeidssted Hva slags arbeide og stilling Tiltredelsestidspunkt el. varighet

7 Ansettelsesavtaler Eventuell prøvetid Ferierettigheter el henvisning til lov Oppsigelsesfrister Opplysninger om lønn og pensjon Arbeidstid / særlige ordninger Lengde pauser Eventuelle tariffavtaler

8 Taushetserklæringer Helsepersonelloven kap 5  § 21 til 29 Egen taushetserklæring Andre enn helsepersonell

9 Lønn og ansiennitet Utdannelse Adekvat erfaring Lønn etter tariff Organisert Kolleger på senteret Kolleger i området Spesialoppgaver

10 Formell registrering Enhetsregisteret Arbeidsgiverregister Arbeidstakerregister Pensjonsordning Fagorganisasjon Andre ?

11 Formell registrering Edag 2015 Elektronisk Dialog med arbeidsgiver Skatteetaten NAV SSB Innrapportering i en kanal

12 Forsikringer Yrkesskade OTP  Ny ordning fler muligheter  Ytelse / innskudd  KLP Andre ordninger

13 Arbeidsinstruks Arbeidsområde Ansvarsområde Arbeidsrotasjon Prosedyrer Enighet om hva skal gjøres og hvordan og ikke minst når

14 Lønnsjusteringer Årlig lønnsoppgjør Organisert / tariff Følge sentrale forhandlinger Egne lokale forhandlinger Individuelle forhandlinger

15 Medarbeidersamtaler Toveis kommunikasjon Hvordan er den ansatte tilfreds Hvordan er arbeidsgiver tilfreds Utvikling Realisering Innfrielse Skriftlig referat – målsetninger ?

16 Lege 1 Ansatt 1Ansatt 2Ansatt 3 Lege 2Lege 3 Organisasjonskart legesenter

17 Konflikter Leger i ett nivå – kan ha konflikt Hjelpepersonell i ett nivå – kan ha konflikt Kan ha konflikt mellom de to nivåene

18 Konflikt Åpenhet Dristig – tørre å ta grep Løsningsorientert

19 Permitteringer Ikke konfliktvirkemiddel Endrede forutsetninger Endret drift Midlertidig karakter

20 Oppsigelse To delt : Oppsigelse fra den ansatte Oppsigelse fra arbeidsgiver

21 Oppsigelse Lovregulert Saklighet Ivaretar den ansatte Lønn i forhandlingssituasjon Stå i stillingen i forhandlingssituasjon Erstatning

22 Avskjed Streng reaksjon Grovt pliktbrudd Grov tjenesteforsømmelse Hurtig reaksjon nødvendig Ender ofte i rettssystemet


Laste ned ppt "LEGEN SOM ARBEIDSGIVER Praktiske tips og råd innenfor personalområdet. Allmennleger – 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google