Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk kulturskoleråd i svevet! Kulturskolen for alle? Fagforbundets kulturkonferanse 18. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk kulturskoleråd i svevet! Kulturskolen for alle? Fagforbundets kulturkonferanse 18. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk kulturskoleråd i svevet! Kulturskolen for alle? Fagforbundets kulturkonferanse 18. september 2014

2 Kulturskolerådet – en demokratisk medlemsorganisasjon Landsmøtet Sentralstyret Fylkes- og regionstyrene 13 fylker /regioner: -Finnmark -Troms -Nordland -Nord-Trøndelag -Sør-Trøndelag -Møre og Romsdal -Sogn og Fjordane -Hordaland -Rogaland -Region Agder (Aust og Vest Agder -Region BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold -Region Øst (Oslo, Akershus, Østfold -Oppland -Hedmark 13 fylker /regioner: -Finnmark -Troms -Nordland -Nord-Trøndelag -Sør-Trøndelag -Møre og Romsdal -Sogn og Fjordane -Hordaland -Rogaland -Region Agder (Aust og Vest Agder -Region BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold -Region Øst (Oslo, Akershus, Østfold -Oppland -Hedmark Administrasjonen 420 kommuner er medlemmer / eiere Rådgiverkorps Erkjennelse: Det er vanskelig å få til riktig politikk, men det er mye vanskeligere å få riktig praksis Erkjennelse: Det er vanskelig å få til riktig politikk, men det er mye vanskeligere å få riktig praksis

3 Norsk kulturskoleråd - formål Formål: Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunale kulturskoler og skal være en drivkraft for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Rådets politiske og faglig målsettinger er at alle som ønsker det skal få et mangfoldig kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

4 Kulturskolerådet – en politisk arena – en utviklingsarena – en driftsarena Norsk kulturskoleråds virksomhet skal være inkluderende, nyskapende, samhandlende og tradisjonsbærende. Organisasjonen skal arbeide for kvalitet, integritet og anerkjennelse. Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunale kulturskoler og skal være en drivkraft for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Rådets politiske og faglig målsettinger er at alle som ønsker det skal få et mangfoldig kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

5 Kulturskole for alle, hva betyr nå det? Kulturskole for alle…….. For alle som ønsker det? For alle som har råd til det? For alle, enten de vil eller ikke? For alle innenfor en viss ramme av kulturuttrykk? Eller….?

6 Litt statistikk Hva koster det å være elev i kulturskolen? Landets dyreste (2013-14): Kr 4.640 Landets billigste (2013-14): Kr 0 Antall elever kulturskolen: 108.500 fordelt på 124.600 elevplasser Fordeling på fag: Musikk: 83.00066,6 % Dans: 18.00014,4 % Teater: 7.7006,2 % Visuell kunst: 7.7006,2 % Annet: 8.2006,6 %

7 Ny rammeplan – tre program i kulturskolen Grunn- programmet - Begynnere - Åpent opptak - Store grupper - Tverrfaglighet Kjerne- programmet - Begynnere og vid.kom. - Spesielle opptakskriterier? -Grupper og ind. Fordypnings- programmet - De med særlige evner og motivasjon - Opptaksprøver - Grupper og ind.

8 Ny rammeplan – fremdeles kulturskole for alle Planen skal være et hensiktsmessig verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte oppdrag i forhold til opplæringstilbud, elevers læring og fordypning, skoleslaget som kulturinstitusjon og lokalt ressurssenter, og samtidig gi grunnlag for å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolenes virksomhet. Planen skal legge til rette for profesjonalisering og helhetstenking og for styrket evne til samarbeid internt og eksternt. Planen skal vektlegge betydningen av høy faglig og pedagogisk kvalitet i alle tilbud og være et sentralt grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner. Kulturskolens rammeplan skal baseres på et undervisningstilbud med vekt på utfoldelse, opplæring og fordyping. Planen skal omhandle kulturskolenes samfunnsoppdrag, prinsipper og retningslinjer, samt fagplaner. Utvalgets bes også om å foreslå tiltak for implementering og oppfølging av rammeplanen.

9 Hvor er medarbeideren i kulturskolen Profesjonen Kunstfaglig kompetanse Didaktisk kompetanse Kommunikativ kompetanse Refleksjonskompetanse Relasjonskompetanse Lederkompetanse Læreplankompetanse Vurderingskompetanse Yrkesetisk kompetanse Kulturskolens kvalitet vil avhenge av at lærerne og øvrige medarbeidere har en arbeidssituasjon hvor de kan utvikle seg som utøvere av sitt fag. Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode forbilder for elevene. Som del av profesjonsutviklingen er det avgjørende at både lærergruppe, andre medarbeidere og ledelse får opplæring i lokalt læreplanarbeid, for å bidra i implementeringen av rammeplanen og tilhørende fagplaner.

10 1. Kulturskolen i samfunnet 2. Kunst- og kulturfaglig utvikling 3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Nærhet Et ønske om nærhet til medlemskommunene og forståelse for de store variasjonene i landet. Kompetanse En plan for kunst- og kulturopplæringen er et kommunalt ansvar hvor Norsk kulturskoleråd vil bidra med organisasjonens samlede kompetanse. Samhandling Samhandling omfatter planlegging, koordinering og forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Framtid Framtid fremhever organisasjonens ønske om å identifisere kommende behov for kunnskap om kunst og kultur i opplæringen. Strategi 2020 Strategiområder: Strategimodell:

11 Strategi 2020 - målbilde Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet Tydelig profil som samfunnsaktør Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør Initierende og koordinerende rolle Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling Helhetlig syn på den norske kunst- og kulturopplæringen Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende Internasjonal samarbeidsaktør Strategiområde 3: Kompetanse- og organisasjonsutvikling Enhetlig organisasjon Nasjonalt, regionalt og lokalt samhandlende Høy kvalitet i utviklingsarbeid

12 ”Ny tid – nye oppgaver”– Skaarutvalgets arbeid There is nothing quite so useless, as doing with great efficiency, something that should not be done at all. Peter F. Drucker Det finnes ingenting så unødvendig, som, med stor effektivitet, gjøre noe som ikke bør gjøres i det hele tatt…. Gjør vi det som virker, og dermed, slutter med det som ikke virker…?

13 ”Ny tid – nye oppgaver”– Skaarutvalgets arbeid Grunnforutsetning: Norsk kulturskoleråd eies av kommunene og skal være Det nasjonale senteret for kulturskoleutvikling og kulturskolerelatert forskning; et nasjonalt kraftsenter som skal bistå de 420 medlemskommunene til å bli gode kulturskoleeiere og –utviklere til beste for den enkelte elev. I dette ligger Norsk kulturskoleråds begrunnelse for å finnes. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. Ny tid – nye oppgaver: Fra å være prosjektaktør og leverandør av god, kreativ og «gryteferdig» praksis for den enkelte kulturskole – til det å skulle møte kommunene ut fra deres behov for assistanse, veiledning og støtte på et bredt spekter innebærer et perspektivskifte som gjør det nødvendig å gjennomtenke oppgaver og roller. Kulturskole-Norge vil med en ny rammeplan få muligheter når det gjelder både innhold og utviklingsretning som må tas godt vare på. Å støtte opp under implementeringen av denne blir en overordnet og viktig oppgave for alle parter og nivå.

14 Norsk kulturskoleråd – et perspektivskifte – Skaarutvalgets arbeid Sentralt Initiativ / gjennomføring Regionalt / kommunalt Faglige initiativ Oppgaver Tiltak Veiledning Eierstøtte Satsing Oppgave- portefølje Oppgaveprofil: En firefeltsmatrise med aksene initiativ/gjennomføring i relasjon til oppgavene som skal gjøres. Dette som Illustrasjon på organisasjonens bevegelse mot et enda tydeligere fokus på at det er i kommunen kulturskolen er.

15 Det nasjonale landskapet i tiden fremover Kommunereform Ny rammeplan Et sterkere regionalt fokus Norsk kulturskoleråd som, ”DET STORE VI”, ikke vi og dem! Hva skjer med de estetiske fagene i grunnskolen? Kulturskolerådet som Det nasjonale senteret for kulturskoleutvikling

16 Takk for meg! Det er disse det handler om!


Laste ned ppt "Norsk kulturskoleråd i svevet! Kulturskolen for alle? Fagforbundets kulturkonferanse 18. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google