Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORDALAND MUSIKKRÅD Konferanse for lokale musikkråd Bergen, 12. – 13. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORDALAND MUSIKKRÅD Konferanse for lokale musikkråd Bergen, 12. – 13. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 HORDALAND MUSIKKRÅD Konferanse for lokale musikkråd Bergen, 12. – 13. mars 2010

2 HVA ER ET LOKALT MUSIKKRÅD? En sammenslutning av alle musikklagene/musikksjangrene i kommunen En samarbeidsarena for musikklivet i kommunen, en arena vekst og utvikling. Musikklivets felles talerør ovenfor kommune- politikere og offentlig administrasjon En samarbeidspart for kommunen der felles mål er å skape et levende og bærekraftig lokalsamfunn – der musikkaktiviteter er en selvskreven faktor.

3 ARBEIDSOPPGAVER FOR ET LOKALT MUSIKKRÅD Arbeidsoppgaver i forhold til medlemmene Arbeidsoppgaver i forhold til kommunen Arbeidsoppgaver i forhold til samfunnet

4 MUSIKKRÅDET OG MEDLEMMENE Være en samarbeidsarena for medlemmene Synliggjøre medlemmene og deres aktivitet Være medlemmenes talerør ovenfor kommunen Kartlegge medlemmenes behov når det gjelder drift, øvingslokaler, konsertlokaler og utstyr Jobbe for gode kommunale rammevilkår for medlemmene. Økonomi, dirigenter/instruktører og lokaler/utstyr Være et serviceorgan for medlemmene, bl.a. informere om ulike tilskuddsordninger

5 MUSIKKRÅDET OG KOMMUNEN Musikkrådet og kommunen har som felles mål å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. Musikk er en viktig faktor for å lykkes! KULTURLOVEN er felles utgangspunkt og musikkrådet er en viktig ressurs for kommunen for at de skal kunne ivareta sine forpliktelser i henhold til kulturloven. KULTURLOVA § 1. FØREMÅL ”Lova har til føremål å fastleggja offentlege styremakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk” LOVEN SIER OGSÅ, at det offentlige (stat/fylke/kommune) skal se til at kulturlivet har mest mulig forutsigbare utviklingsvilkår.

6 MUSIKKRÅDET OG KOMMUNEN Felles verdier og mål må nedfelles i kommuneplaner NB! Ny plan og bygningslov (2009) §1-1 LOVENS FORMÅL - Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Loven forutsetter at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte parter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger. Konsekvensene for miljø og samfunn skal bekrives. Det skal settes mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen og regionen. Samfunnsmessige behov og oppgaver skal avklares og det skal angis hvordan oppgavene skal løses. Det skal legges til rette for verdiskaping og næringsutvikling, for god utforming av bygninger og bomiljø og gode rammer for oppvekstmiljø og levekår. Samarbeidsavtale mellom musikkrådet og kommunen. Musikkrådet bør ha som oppgave å prioritere og fordele drifts-/aktivitetstilskudd til musikk

7 MUSIKKRÅDET OG SAMFUNNET Synliggjøre medlemmenes aktivitet Jobbe for at flere kan få delta i musikkaktiviteter, uavhengig av alder, fysisk/psykisk helse eller nasjonalitet. Med utgangspunkt i KULTURLOVEN bidra til at alle kommunens innbyggere får mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Samarbeide med kulturskolen for gode dirigent/instruktørordninger Samarbeide med andre organisasjoner/aktører på kulturfeltet – teater, dans, litteratur, kunst …

8 OPPSUMMERING Godt samarbeid og god dialog med medlemmene, kommunen og lokalsamfunnet Synliggjøre medlemmenes og musikkrådets aktivitet Kartlegge medlemmenes behov Kartlegge lokalsamfunnets behov Få til gode samarbeidsavtaler med kulturskolen (dirigent/instruktør) Gjøre seg kjent med kommunens planer Arbeide for at musikkens behov er ivaretatt I planene. Fokus forutsigbare rammevilkår både økonomiske og rammer for øvings- og framføringslokaler Ha som oppgave å fordele komm. tilskudd til musikk Ha som mål å få til en gjensidig samarbeidsavtale med kommunen.


Laste ned ppt "HORDALAND MUSIKKRÅD Konferanse for lokale musikkråd Bergen, 12. – 13. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google