Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MSFs opplæringsplattform Ledermøte 29.10.10. MSFs opplæringsplattform Sentralt lovverket MSFs rammeverk Vedtekter Handlingsprogram Planstruktur (under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MSFs opplæringsplattform Ledermøte 29.10.10. MSFs opplæringsplattform Sentralt lovverket MSFs rammeverk Vedtekter Handlingsprogram Planstruktur (under."— Utskrift av presentasjonen:

1 MSFs opplæringsplattform Ledermøte 29.10.10

2 MSFs opplæringsplattform Sentralt lovverket MSFs rammeverk Vedtekter Handlingsprogram Planstruktur (under utvikling) Rammeplaner Studieplaner Lagets opplæringsplan

3 Lov om voksenopplæring § 1 Formål Fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene I samfunns- og arbeidslivet.

4 § 4 – Overordnede mål a)Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b)Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. c)Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering

5 § 4 – Overordnede mål d)Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. e)Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. f)Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlig utdanningstilbud for voksne.

6 MSFs rammeverk Vedtektene § 1 Verdigrunnlag Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturelle forståelse for mennesker.

7 MSFs rammeverk Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Musikkens studieforbund er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

8 MSFs rammeverk forts. § 2 Formål Musikkens studieforbund har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave. Innenfor rammen av Lov om voksenopplæring skal MSF legge forholdene til rette for medlemsorganisasjonenes opplærings- og studiearbeid i og utenfor det organiserte musikklivet.

9 MSFs rammeverk forts. Handlingsprogammet 1.Opplæring og kompetanseutvikling …MSF har som må at det skal være mulig for alle som bor i Norge å delta i musikkopplæring for utvikling av egne ferdigheter, for rikere opplevelser og personlig vekst…… …styrke musikkopplæringen innen frivillig sektor gjennom bidrag til kvalitetssikring, videreutvikling og nyetablering av opplæringstilbud

10 Rammeplaner – utarbeides av medlemsorganisasjonene Inneholder langsiktige mål for studiearbeidet, bygget på lov om voksenopplæring, organisasjonens vedtekter, budsjetter, handlingsprogrammer og mål Studieplaner – Standard godkjente Sentralt godkjente Lokalt utviklede Lagets opplæringsplan

11 Staten KD/VOX MSF Medlemsorganisasjonene Fylkesmusikkrådene Lagene Rammeplaner Studieplaner Lagets opplæringsplan

12 Staten KD/VOX MSF Medlemsorganisasjonene Fylkesmusikkrådene Lagene Rammeplaner Studieplaner Lagets opplæringsplan Lokale musikkråd


Laste ned ppt "MSFs opplæringsplattform Ledermøte 29.10.10. MSFs opplæringsplattform Sentralt lovverket MSFs rammeverk Vedtekter Handlingsprogram Planstruktur (under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google