Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan møte utfordringene ? Bransjemøte med SVV og SD 20. Mai 2009 Liv Kari Hansteen Adm. direktør RIF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan møte utfordringene ? Bransjemøte med SVV og SD 20. Mai 2009 Liv Kari Hansteen Adm. direktør RIF."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvordan møte utfordringene ? Bransjemøte med SVV og SD 20. Mai 2009 Liv Kari Hansteen Adm. direktør RIF

3 Rådgivende Ingeniørers forening Frittstående bransjeorganisasjonen 260 RIF- firmaer Sysselsetter 7500

4 Krav til medlemsbedrifter Firmakompetanse Forretningsmessig drift Forretningsskikk Kundetilfredsstillelse Ansvarsforsikring

5 De 6 største Norconsult AS Multiconsult AS Rambøll Norge AS Sweco Norge AS Cowi AS Asplan Viak AS

6 Andre mellomstore Hjellnes Consult AS PTL ÅF Consulting AS Dr. techn. Olav Olsen AS Dr. Ing. A. Aas Jakobsen AS Barlindhaug AS ViaNova Plan og Trafikk AS Holte Consulting

7 Nå og da DA Hanekleiv- saken = dårlig dialog NÅ Ny vegdirektør Blir tatt med på råd om tunnelsikkerhet Etablering av policygruppen = arena for dialog

8 For infrastrukturen er ikke selve målet.. Brukernevekst og utvikling Verdiskapning Sysselsetting TrygghetGodt bomiljø Bærekraftig samfunnBosetning

9 Planlegging Hensikten med planlegging er ikke kun å lage tegninger for entreprenøren

10 Planlegging= tenke på forhånd Tenke gjennom valg Tenke gjennom ulike situasjoner Tenke konsekvenser Tenke før de store pengene brukes!

11 RIF gir regjeringen 113 prosjekter  Stort investeringsbehov  Kontinuerlig vedlikeholdsbehov  Små viktige prosjekter  Behov for planreserve

12 Kolsåsbanen (Bærum) - forsering av bygging og materiellkjøp Informasjonstavler til innfartsparkeringer ved Asker, Sandvika, Lillestrøm, Ski og Moss 3 nye/ forlengede kryssingsspor på Sørlandsbanen Gamle Riksvei Bodø, tilrettelegging for kollektiv og sykkel Hålogalandsbrua Forlengelse av Bybanen i Bergen fra Nesttun – Rådal Vardeheia Parkeringsanlegg i Grimstad Rv 7 Sokna-Ørgenvika Øvre Sund bru i Drammen Storskala bildeling i Oslo E6- sør for Alta Kirkenes flyplass, utbedring av innflyvning Alta havn. Ny kai Honningsvåg fiskeri og cruisekai Storbukt industripark i Honningsvåg Skatestraumen, utbedring av led Oppgradering av Holmenkollbanen OForlengelse av Bybanen i Bergen fra Nesttun – Rådal ppgradering av T-banens fellestunnel Majorstuen – Tøyen Universell utforming av T-banestasjoner i Oslo Dynamske trafikkdata Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Sanntidssystem for kollektivtrafikken (SIS) i det sentrale Østlandsområdet Reguleringsparkering for busser i Oslo sentrum (Loenga) Alta lufthavn - Nytt GA-område og driftsbygg m. Fjernvarme Dynamisk skilting på strekninger med miljøfartsgrense rundt Oslo Sanntidssystem for tog, 10 stasjoner rundt Oslo Strakstiltak og universell utforming av jernbanestasjoner, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Utskifting av kabler/ledninger og sporfelter langs jernbanenettet på strekningene Lillestrøm - Oslo S, Ski - Oslo S og Lysaker - Skøyen Strategi for Utbygging og fornyelse av den kommunale vegbelysningen i Trondheim Kommune Westlink1 kryssingsspor på ØstfoldbanenEigestad Bro Veganlegg Eigestad Stad skipstunnel Sentrumsplan Leikanger Hellestvedtvegen Svalbard lufthavn. Utvidelse av oppstillingsplattform, ny securitysluse og nytt tankanlegg Nordlandsbanen, elektrifisering Trondheim - Steinkjer Trønderbanen, basistiltak for gods og persontrafikk E39 Høgkjølen-Harangen E6 Vindalsliene - Korporalsbrua, Soknedal Innføring av sanntidsinformasjon i Trondheim Rv 3 Korsan - Hedmark gr. 3 nye/ forlengede kryssingsspor på Dovrebanen Porsgrunn, Parkeringsanlegg i Helleberget Ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn Bro over Numedalslågen ved RV303 Tiltakspakke Tønsberg, strakstiltakspakke Sykkelbyen Sandefjord G/S-veg FV 430, Tandstaveien, Nøtterøy Fysisk midtrekkverk på E18 ved kryss Farriseidet G/S-veg, RV 40, Øya - Revet, Larvik Veiprosjektet E18 Sky-Langangen. Uraninborg p- anlegg + ny tunnell Mandal sentrum Klargjøring av innseilingsleden til Fredrikstad Fysisk midtrekkverk på RV 305 fra E18 inn mot Sandefjord sentrum Oppgradere kystverkets trafikkstyringgsentraler, Horten og Fedje

13 Er det kapasitet hos rådgiverne? JA og samtidig snu alle stener… Se på nye arbeidsmetoder Bruk av ny teknologi God kommunikasjon gjennom hele prosessen Bedre erfaringsoverføring Utviklingsorientert og attraktiv oppdragsgiver

14 RIFs 10 råd 1.Vektlegg tidligfasen 2.Bygg opp planreservene 3.Styrk kompetansen og sikre rekruttering 4.Rendyrk bestillerrollen= Utnytte interne ressursene bedre 5.Bruk standardkontrakter = mindre konflikter

15 6.Se ”handlingsrommet” i offentlig anskaffelser i forhold til MILJØ 7.Forutsigbarhet = økt kapasitet 8.Tenk helhetlig på tvers av transportsektorene 9.Tenk mer langsiktig i NTP: 50 år frem! 10. Bruk oss!


Laste ned ppt "Hvordan møte utfordringene ? Bransjemøte med SVV og SD 20. Mai 2009 Liv Kari Hansteen Adm. direktør RIF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google