Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON ”Jernbanen som regionutvikler”. Vestfold 26.08.2015 v/Osmund Ueland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON ”Jernbanen som regionutvikler”. Vestfold 26.08.2015 v/Osmund Ueland."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON ”Jernbanen som regionutvikler”. Vestfold 26.08.2015 v/Osmund Ueland

2 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Skal lokalt selvstyre få større prioritet enn nasjonale hensyn, og dermed sub optimalisering vinne? Tidene endrer seg, - og det haster om toget skal få vinne over bilen Staten må styre, nasjonale og regionale hensyn må vinne

3 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Hvordan ønsker regionen å ha det fremover?  Skal infrastrukturen komme i forkant og styre utviklingen, eller skal den fortsette å komme 20 år for sent?  Å styre utviklingen i regionen krever modige og handlingsorienterte politikere

4 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Grunnleggende i regionsutvikling:  Sikre høy attraksjonskraft  Tilrettelegge for vekst  Bidra til dynamiske arbeidsmarkeder  Knytte regionen sammen  Avlaste hovedstaden vesentlig  Bygge regionsidentitet

5 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Vestfold kan vinne  Torger Reve snakker om dynamiske arbeidsmarked – Vestfold – Oslo er innenfor  Du som reisende får et reelt miljøvennlig reisealternativ  Du må selv kunne velge hvor du vil bo og arbeide

6 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON MÅL:  Flytogstandard i Vestfold - 250 km/time  Nytt kollektivt knutepunkt skal utvikle regionen  Hovedstaden skal avlastes  Toget skal vinne over bilen  Oslo – Kristiansand på 3 timer

7 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Vestfold sin visjon kan være: Høy attraksjonskraft og naturlig avlaster av hovedstaden!

8 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Flytogstandard i rett linje i 250 km pr time gjennom Østfold regionen? Avsporing på gang.

9 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Vil Staten sitte og se på at milliardene ruller, og at toget taper for bilen?  E6 og E18 går i rett linje – selvsagt  En høyhastighetsbane må også gå i rett linje for å konkurrere med bilen

10 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Valget i Vestfold 

11 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Hva skal vektlegges?  Nasjonens og regionens beste  Toget skal vinne over bilen

12 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Det fremtidsrettede kollektive knutepunkt Lillestrøm er et godt eksempel:  Har mange arbeidsplasser nær stasjonen  Har store areal for mye nyetableringer  Har store boligareal  Har god parkeringskapasitet  Har et effektivt tilbringersystem  Er et sted hvor næringslivet investerer  Er et sentrum for regional og nasjonal utvikling

13 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Gode eksempler på vekst og utvikling:  Nye Lillestrøm stasjon og flytting av Norges Varemesse – Flytoget utløste  T-bane ringen – Nydalen  Bergen bybane  Sverige og Danmark

14 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Optimal utbygging :  Ett helhetlig prosjekt med forutsigbar finansiering, som f eks Gardermobanen  Rask og helhetlig utbygging vil gi mest bane for pengene  Sikre riktig kompetanse til å gjøre ting skikkelig  Høyhastighetsbane må i tillegg til doble spor ha forbikjøringsspor for godstog

15 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Samspill mellom Staten og regionen i regionsutviklingen  Regionsutvikling må på dagsorden i Regjering og Storting  Staten må bli forutsigbar - og selv stille krav når de tar regningen  Regionen må vise at de står sammen og har en felles visjon å styre etter, og være offensive overfor Staten

16 HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON Mitt syn Region og nasjonshensyn vektlegges 100 års perspektivet er grunnleggende Et robust regionalt kollektivt knutepunkt Lavest mulig bygge kost og reisetid Oslo – Kristiansand på 3 timer Bruke det nye knutepunktet til å gå nye veier


Laste ned ppt "HELHET – ENKELHET – KOMMUNIKASJON ”Jernbanen som regionutvikler”. Vestfold 26.08.2015 v/Osmund Ueland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google