Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elbanen STS Status 21.mai 2012. Status 1)Hovedplanutkastet ferdig 2)Avtale om forskottering av detaljplan ? 3)Konkurransegrunnlag ikke utarbeidet 4)Arbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elbanen STS Status 21.mai 2012. Status 1)Hovedplanutkastet ferdig 2)Avtale om forskottering av detaljplan ? 3)Konkurransegrunnlag ikke utarbeidet 4)Arbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elbanen STS Status 21.mai 2012

2 Status 1)Hovedplanutkastet ferdig 2)Avtale om forskottering av detaljplan ? 3)Konkurransegrunnlag ikke utarbeidet 4)Arbeidet med kommunikasjonsplan prioriteres

3

4 Planleggingshistorien 1995: Hovedplan - Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og Meråkerbanen 2006: Teknologisk strategi for banestrømfors. og kontaktledning 2008: Utviklingsplan for Trønderbanen 2010: Modernisering av Meråkerbanen – Mittbanan 2011: Strekningsvis utviklingsplan (SUP) for Nordlandsbanen 2011: Konseptvalg (KVU) for transportsystemet Trondh. – Steinkjer 2012: Hovedplan for Trønderbanen og Meråkerbanen 2012: Detaljplan for Trønderbanen og Meråkerbanen !!!

5 Vei og/eller jernbane ? Hva sier KS1 ? Det er rimeliggjort at hele jernbanestrekningen bør elektrifiseres. Dette vil muliggjøre et bedre togtilbud ved at togbytte kan unngås for gjennomgående trafikk i Trondheim. Tiltaket vil i tillegg gi en liten tidsgevinst. Elektrifisering vil også gi fleksibilitet i utnyttelse av togmateriell og forutsigbarhet for NSB ved innkjøp av nytt togmateriell

6 Hva er fordelen ved elektrisk materiell Mye raskere akselreaksjon etter stopp enn dieselmateriell. Kan redusere kjøretid og/eller øke antall stopp Mer økonomisk drift Mulighet til – økt kapasitet – økt frekvens – kjøre tilleggskapasitet i peak Miljøvennlige elektriske tog erstatter 13000 dieseltog pr. år

7 Miljøvennlige prosjekt ?

8 En mer klimavennlig transportsektor ? Regjeringen vil: –Styrke jernbanens rolle i transportsystemet. Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de største byene. –I NTP legge fram en samlet godsstrategi hvor det blant annet legges til rette for overgang fra godstransport på vei til transport på sjø og bane. Det skal i strategien legges til rette for knutepunkter som letter overgangen fra vei til bane (s. 167)

9 Hva -Hvis ? –nedbygging eller fornyelse Vedlikeholdsbehovet øker Elektriske kabler forvitrer Komponenter som feiler produseres ikke lenger og alternative komponenter finnes ikke Hele systemer må byttes ut pga. mangel på enkeltkomponenter I noen tilfeller må deler lages på eget verksted Tilgjengelighet på materiell går ned med bakgrunn i økt vedlikehold og større ombygginger. Vi må derfor forvente at materiellutnyttelsen reduseres i slutten av levetiden, og dette vil uten fornyelse medføre en reduksjon i hva NSB kan tilby av togtjenester. En utsettelse av beslutningen om fornyelse i 2018 – 2020 betyr i praksis en beslutning om nedbygging Allerede nå 1. halvår 2012 er 2 innsatstog mellom Trondheim og Steinkjer innstilt pga. mindre tilgjengelige togsett. Dette er med bakgrunn i at svikt i kritiske enkeltkomponenter medfører bytte av større system. I perioden står kontinuerlig et togsett ute til større ombygging.

10 Skal NSB kjøpe nye dieseltog ? Ledetiden ved bestilling av nytt togmateriell er ca 4 år. I dette inngår vurdering av aktuelle leverandører, tilbudsforespørsel, utvelgelse, kontraktinngåelse og leveringstid. I forkant ligger beslutning om bestilling i NSB og dialog med Samferdselsdepartementet om behov og avklare rammer for offentlig kjøp. Dette medfører at siste frist for bestilling av erstatningsmateriell for Trønderbanen er mellom 2013 og 2015. I praksis betyr dette at beslutningen om ny NTP våren 2013 er siste frist for avklaring. Elektrifisering av Trønderbanen må ligge inne i første periode hvis NSB Persontog skal gå for elektrisk materiell på strekningen. Kilde NSB

11 Skal NSB kjøpe nye dieseltog ? Ledetiden ved bestilling av nytt togmateriell er ca 4 år. I dette inngår vurdering av aktuelle leverandører, tilbudsforespørsel, utvelgelse, kontraktinngåelse og leveringstid. I forkant ligger beslutning om bestilling i NSB og dialog med Samferdselsdepartementet om behov og avklare rammer for offentlig kjøp. Dette medfører at siste frist for bestilling av erstatningsmateriell for Trønderbanen er mellom 2013 og 2015. I praksis betyr dette at beslutningen om ny NTP våren 2013 er siste frist for avklaring. Elektrifisering av Trønderbanen må ligge inne i første periode hvis NSB Persontog skal gå for elektrisk materiell på strekningen. Kilde NSB

12 Strekningen Stjørdal-Hell-Trondheim-Heimdal blir stengt for togtrafikk fra lørdag til og med mandag klokken 05, skriver NSB på sine nettsider. Det vil derfor bli satt opp buss mellom enkelte stasjoner

13 Oppsummering Elbanen er det beste miljøprosjektet på jernbane i NTP! Uten beslutning = nedbygging ! Det haster med en beslutning for NSB!


Laste ned ppt "Elbanen STS Status 21.mai 2012. Status 1)Hovedplanutkastet ferdig 2)Avtale om forskottering av detaljplan ? 3)Konkurransegrunnlag ikke utarbeidet 4)Arbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google