Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E pluribus unum Egoforedrag i Tønsberg Rotary

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E pluribus unum Egoforedrag i Tønsberg Rotary"— Utskrift av presentasjonen:

1 E pluribus unum Egoforedrag i Tønsberg Rotary 26.09.2009
Av mange, en. USA Jeg tror på at samhandling og vilje til å dele kunnskap, fører til vekst for individet som igjen fører vekst for samfunnet som igjen… positiv spiral. Egoforedrag i Tønsberg Rotary Liv-Jorunn Helgestad

2 Må ha lyd!

3 Formalia Navn Liv-Jorunn Helgestad Født på Rjukan 14.04.1959
Bor nå i Conradisgate 5 i Tønsberg Sivil status Gift Utdannelse Administrasjon og ledelse (BI/HiT), se lokal matrikkel Ansatt i Multiconsult - interne prosesser

4 Kona til Erik

5 Mamma til Kathrine og Silje

6 Ekstravoksen for Gry og Siri

7 Familiens juvel - Johanna

8 Begynnelsen 1959-1991 1991-92 Scana Skarpenor AS, Rjukan Innkjøper
Oxynor AS, Rjukan Kontorassistent Dagskolen for psykisk utviklingshemmede, Rjukan Fast vikar Rjukan Barneskole

9 Fortsettelsen Aug Endring av stilling i MULTICONSULT AS Ny stillingsbetegnelse: Konsulent/Rådgiver, interne prosesser. Fristilt til interne prosesser på konsernnivå. Juli MULTICONSULT AS - august 2007 Kontorleder for Region Buskerud, Vestfold og Telemark (ca 50 ansatte) Driftsansvarlig for Multiconsults læringssted ”MULTIskolen” 2003 – juni 2004NVK MULTICONSULT AS, tidligere NVK Vandbygningskontoret AS Avdelingsleder for administrasjonen, hovedkontor Ski Kontorleder avd. Drammen NVK Vandbygningskontoret AS Avdelingsleder for administrasjon Kontorleder avd. Drammen NVK Vandbygningskontoret AS, tidligere NVK Elmek AS, Drammen Kontorleder KS Ansvarlig for NVK Gruppen (ca 70 ansatte) Nedlloyd Road Cargo Norge, Oslo Transportkoordinator

10 MULTICONSULTs kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering
Styring og ledelse Prosjektering Rådgivning Multifaglig kompetanse i kombinasjon med ledelse og styring Stiftelsen 18 % Medarbeidere 39% WSP Europa 25% Pensjonister med mer 18%

11 MULTICONSULT opererer innen seks forretningsområder
Bygg og eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Naturressurser og miljø

12 MULTICONSULT i hele Norge
Kristiansand Egersund Stavanger Bergen Skien Ålesund Trondheim Narvik Tromsø Tønsberg Drammen Oslo Ski Moss Steinkjer Fredrikstad Over 1000 medarbeidere E18 Gulli- Langåker – ca 55 mill og pt et av våre største samferdselsoppdrag Grimstad

13 MULTICONSULT i verden

14 MULTICONSULT AS Akkurat nå Lederassistent for vår konsernleder
Iverksetter tiltak besluttet av konsernledelsen Ressursallokering Drift av nyutviklet beleggsystem Interne kompetansehevende tiltak Læring på tvers Revisjon av oppdragene våre Koordinerer diverse lederfora i konsernet Samhandling og kulturbygging Hvilke metoder bruker jeg for å oppnå målene? NØKKELKVALIFIKASJONER: Personalansvar, utvikling og drift inkl administrativt lederansvar av enheter i prosess- og konsulentbransjen. Ledelse på avdelings- og regionsnivå for administrative enheter i konsulentbransjen. Erfaring fra læring og utvikling i konsulentbransjen. God erfaring i utarbeidelse av strategier og resultatorientert kompetanseutvikling samt KS arbeid.

15 Gjennomføringsmodellen

16 Kommunikasjonstrappen
Informasjon Dele Samarbeide Skape sammen

17 Joharis vindu Beskrivelse
Joharis vindu er en psykologisk modell for å karakterisere ulike sider ved kommunikasjon. Modellen ble utviklet på 1950-tallet ved University of California av psykologene Joseph Luft og Harrington «Harry» Ingham. Navnet Johari kommer av en sammensetning av opphavsmennenes fornavn. Modellen beskriver hvordan åpenhet i mellommenneskelig kommunikasjon øker når vi er tydelige og lyttende til hverandre og hvordan dette minker når vi ikke er det. Gjensidig feedback er en sentral prosess i alt samarbeid. Evnen til å ta i mot feedback og lytte til innspill er grunnleggende for å kunne danne seg et bilde av hvordan en blir oppfattet av andre.

18 Belbin Laget for utvikling av mennesker og team Transformasjonsledelse
Beslutninger blir bedre  Både kvalitet og effektivitet på samspill styrkes  Tilfredshet vil bedres fordi medarbeidere opplever at deres styrker blir brukt Transformasjonsledelse Ledelse = Lederen + medarbeider + en situasjon 360 graders vurdering Coaching/mentoring Team kommer fra engelsk og betyr ”spann” Gruppe kommer fra italiensk og betyr ”knute”. Hvorfor lykkes noen team, men ikke andre? Dr. Meredith Belbin ved Henley Universitet stilte seg dette spørsmålet sammen med en gruppe internasjonale forskere. Etter flere års forskning fant de svaret og kan ved sin metode forutse vinnerteam ved en analyse av hvordan det er sammensatt. Dr. Belbins teamteori og metode er pensum på mange høyskoler og universiteter. Har du oversikt over dine medarbeideres styrker og svakheter i teamsammenheng kan du nå utvikle og sette sammen effektive prosjekt-team, arbeidsgrupper og lederteam. Med utgangspunkt i sine forskningsresultater utviklet Dr. Belbin e-Interplace et 360 graders analyse- og utviklingsverktøy som måler den enkeltes bidrag og teamets samlede ressursprofil 

19 Hobbyer Familie- og hjemmekjær Venner og nettverk Samfunnsorientert
I yngre dager samfunnsengasjert Strikker og hekler Leser nesten alt jeg kommer over Trener sånn litt i underkant Kultur … og til slutt en liten hemmelighet… folkemusikk

20 Det er aldri å realisere drømmer
Det er aldri å realisere drømmer. Onkel ga ut sin første CD i en alder av 80 år. Øystein Ellefsen ( )

21 Jeg gleder meg til fortsettelsen…
Utsikt fra hytteveggen på Vesle Arøya, Langesundsfjorden.


Laste ned ppt "E pluribus unum Egoforedrag i Tønsberg Rotary"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google