Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap for en bedre verden Sommerjobb 2015 ? Tore Hoven Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap for en bedre verden Sommerjobb 2015 ? Tore Hoven Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap for en bedre verden Sommerjobb 2015 ? Tore Hoven Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk

2 Kunnskap for en bedre verden 2 Studiets oppbygning 1.-2. år: Grunnleggende naturvitenskap samt noen bygg- og miljøfag 175 studenter 1.-2. år: Grunnleggende naturvitenskap samt noen bygg- og miljøfag 175 studenter 3. år: Studieretning velges: Bygg og anlegg Veg, transport og geomatikk Behov for min 50 studenter / år Veg, transport og geomatikk Behov for min 50 studenter / år Konstruksjon Vann og miljø Behov for min 40 studenter/år Vann og miljø Behov for min 40 studenter/år + 100 fra ingeniørhøgskoler

3 Kunnskap for en bedre verden 3 Sommerjobb for 30 1.års studenter Næringslivsringen har i samarbeid med en del medlemsbedrifter satt i gang et sommer- jobbprogram for 1.års studenter ved Bygg- og miljøteknikk. Hovedhensikten med prosjektet er å øke rekrutteringen til infrastrukturfag; veg og trafikk, jernbane og vann. Innenfor disse områdene er det et svært stort rekrutteringsbehov i årene framover og tiltaket er derfor rettet inn mot 1.klassestudenter som enda ikke har valgt studieretning.

4 Kunnskap for en bedre verden Sommerjobb for 30 1.års studenter Norconsult Multiconsult Sweco Cowi Asplan Viak Vianova Rambøll Oslo kommune v Vann- og Avløpsetaten Jernbaneverket Statens vegvesen

5 Kunnskap for en bedre verden 5 Sommerjobb for 30 1.års studenter Opplæring i CAD / BIM / 3D-modellering Sommerjobben starter den 8.juni her på NTNU med en ukes opplæring i CAD / BIM for infrastruktur. Deretter fortsetter du hos en av bedriftene som deltar i minimum 4. uker, arbeidssted Trondheim eller Oslo. Pedagogisk opplæring (LAOS) I tillegg vil du få et tilbud om pedagogisk opplæring slik at du kan bli ansatt som studentassistent i aktuelle fag senere i studiet. Tidspunkt for denne opplæringen er ikke avklart enda.

6 Kunnskap for en bedre verden 6 Sommerjobb for 30 1.års studenter I mailen skal følgende være med: CV Karakterutskrift 1. semester Søknad med motivasjon Ønsket arbeidssted, Trondheim eller Oslo Søknaden blir besvart innen 1.mars. Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt med Tore Hoven. Søknaden sendes på mail til tore.hoven@ntnu.notore.hoven@ntnu.no Søknadsfrist 15.februar.

7 Kunnskap for en bedre verden 7 Kompetanseutfordringer knyttet til infrastruktur Behov for bedre kompetanse og større kapasitet innenfor –vegplanlegging og vegteknologi –jernbaneteknikk –trafikkteknologi / ITS –geoteknikk / ingeniørgeologi –anleggsteknikk –bru og tunnelkonstruksjoner –prosjektstyring og prosjektledelse, –kontraktsformer og oppfølging

8 Kunnskap for en bedre verden 8 Vann og miljø Vann og miljø gir deg kunnskaper om hvordan vi teknisk sett kan utnytte vannressursene. Dette er blant de største utfordringene vi har i samfunnet i dag – både globalt og lokalt. Vi har et stort behov for flere «vanningeniører» både VA og Vassdragsteknikk

9 Kunnskap for en bedre verden 9 Iris Kristin Koa Søknad på sommerjobb sesongen 2015 Jeg ble nysgjerrig på faget i høst da jeg hadde emnet Infrastruktur. Emnet var spennende, framtidsrettet og lærerikt, og nå er jeg interessert i å lære mye mer. Foreløpig har jeg planer om å velge «Veg, transport og geomatikk» som studieretning videre i utdanningen. Interessen for faget gjør at jeg nå ønsker praktisk erfaring, som vil være til stor hjelp videre i studiene og på veien inn i arbeidslivet. I tillegg ønsker jeg å få opplæring i et moderne konstruksjonsprogram som vil gi meg visuell innsikt i fagområdet. Jeg vet at BIM/CAD er veldig aktuelt for alle typer prosjekter innen infrastruktur, og ser positivt på en slik opplæring, da det er infrastruktur jeg ønsker å arbeide med i framtiden.

10 Kunnskap for en bedre verden 10 Sammenslåinger av institusjoner i Universitets- og høgskolesektoren Kunnskapsdepartementet har bedt alle institusjoner i Universitets- og høyskolesektoren om å vurdere mulige sammenslåinger med andre institusjoner, som et bidrag til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning. Helhetlig campusutvikling i Trondheim Internasjonalt samarbeid Samarbeid med instituttsektoren (særlig SINTEF) Vi ønsker å vurdere tre alternativer: 1.NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høgskoler 2.Sammenslåing Høgskolen i Sør-Trøndelag 3.NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet

11 Kunnskap for en bedre verden 11 Sammenslåinger av institusjoner i Universitets- og høgskolesektoren Vi ønsker å vurdere tre alternativer: 1.NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høgskoler 2.Sammenslåing Høgskolen i Sør-Trøndelag 3.NTNU som del av et nasjonalt fler- campusuniversitet Høgskolen i: Trondheim Ålesund Gjøvik


Laste ned ppt "Kunnskap for en bedre verden Sommerjobb 2015 ? Tore Hoven Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google