Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RUNDSKRIV KMA 37-2011 Varsel og vedtak om ikke vurdert samt varsel om nedsatt karakter i orden/atferd – fylkets maler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RUNDSKRIV KMA 37-2011 Varsel og vedtak om ikke vurdert samt varsel om nedsatt karakter i orden/atferd – fylkets maler."— Utskrift av presentasjonen:

1 RUNDSKRIV KMA 37-2011 Varsel og vedtak om ikke vurdert samt varsel om nedsatt karakter i orden/atferd – fylkets maler

2 Forskrift til opplæringslova § 3-3 Bakgrunn endring i maler/rutiner Endring i §3-3 – omhandler grunnlaget for vurdering i fag Retningslinjer for elevens plikter og faglærers plikter mht å skaffe vurderingsgrunnlag for vurdering med karakter Fylkets maler for fare for og vedtak om ikke vurdert har §3-3 som forskriftshjemmel Felles mal for hele fylket

3 Forskrifta inneholder; Rutiner varsling – IV halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakterer i fag – Nedsatt halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter i orden og atferd (§3-7) Regler for vedtak – IV standpunktkarakter (§3-18) – Fastsetting halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter i orden og atferd (§3-15 og 3-19) – Regler klageadgang (kapittel 5)

4 Enkeltvedtak Vedtak om IV i fag og nedsatt karakter i orden og atferd = enkeltvedtak i følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, slik at det stilles en del formelle krav til hvordan både varsel og vedtak skal utformes

5 Krav om varsling §3-7 – krever at tap både av halvårsvurdering med karakter, tap av standpunktkarakter i fag og nedsatt orden og atferd skal varsles SKRIFTLIG ”og uten ugrunna opphald” Det er bedre å varsle for mye enn for lite Varselet må journalføres + kopi av varsel og kopi av vedtak på elevkort (kontoret gjør dette)

6 Halvårsvurdering Krav: For å sette ikke vurdert i halvårsvurdering, må man sende varsel kreves ikke ytterligere vedtak Klageadgang; ikke formell klageadgang

7 Standpunkt Det SKAL sendes ut varsel om ikke vurdert i standpunkt selv om det er varsla for tap av halvårsvurdering tidligere Felles mal iv halvårsvurdering og iv standpunkt Fortsatt mulig å føre flere fag på samme varslingsbrev

8 Standpunkt Varselet skal sendes i så god tid at eleven har mulighet til å forbedre seg Dersom situasjonen ikke bedrer seg, etterfølges varselet av et formelt vedtak Tidligere (før 2006) måtte dette vedtas i klasselærerråd – nå er det faglærer som fatter vedtaket (§3-7) Tidligere rutiner kan opprettholdes – noe Aust-Lofoten vgs ønsker å gjøre

9 Klagerett – rett til eksamen Mister standpunkt = mister rett til å gå opp til eksamen i faget Gjelder også elever på Vg2 yrkesfag som har iv i et programfag: mister retten til å gå opp i tverrfaglig praktisk eksamen Rutine: Vedtak fattes senest 15 dager før første aktuelle eksamensdag (pga. klagefrist 10 dager)

10 Nedsatt orden og atferd Varslingsplikt ikke uten unntak §5-3 femte ledd; ”dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov” kan karakteren settes ned (uten mulighet til å forbedre seg) Det samme gjelder forseelser på slutten av skoleåret; ”Endelege karakterar i orden og i åtferd skal fastsetjast etter at opplæringa er avslutta” (§3-19) Siste tilfellet; ikke hensiktsmessig å sende varsel, men eleven må underrettes og få anledning til å forklare seg før vedtak fattes

11


Laste ned ppt "RUNDSKRIV KMA 37-2011 Varsel og vedtak om ikke vurdert samt varsel om nedsatt karakter i orden/atferd – fylkets maler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google