Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om eksamen VG2, våren 2014. ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE Dette møtet fokuserer på : • Nærvær • Standpunkt/sluttvurdering • Eksamen – skriftlig,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om eksamen VG2, våren 2014. ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE Dette møtet fokuserer på : • Nærvær • Standpunkt/sluttvurdering • Eksamen – skriftlig,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om eksamen VG2, våren 2014

2 ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE Dette møtet fokuserer på : • Nærvær • Standpunkt/sluttvurdering • Eksamen – skriftlig, muntlig, praktisk • Klagerett

3 ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE Fravær og standpunkt • Høyt fravær kan føre til at du ikke får vurdering i faget (IV) eller dårligere karakter enn du kunne ha fått • Sammenheng mellom fravær og skoleprestasjoner • Orden- og atferdskarakter • Sluttkompetanse: Standpunktkarakterer > mye kan avgjøres i sluttspurten

4 4

5 Varsel om skriftlig trekkfag • Torsdag 15.mai kl. 09.00 Du møter som til kontaktlærertid og noterer eksamensdato • Legges ut på Fronter • Alle 2.klassinger skal opp i ett fag – enten skriftlig, muntlig eller praktisk-muntlig • MK kan komme opp i skriftlig eller muntlig trekkfag i tillegg • Opp i et skriftlig trekkfag: Ditt eksamensnummer deles ut på eksamensdagen

6 Lesedager/ forberedelsestid • All undervisning går som normalt i eksamensperioden • Alle har èn lesedag/ forberedelsesdag dagen før eksamensdagen • Hvis det er en helg eller fridag mellom, har du lesedag fredag eller dagen før fridagen.

7 Hvor avlegger jeg eksamen? De fleste eksamener denne våren på Høyres Hus, Stortingsgt 20. 2MK på Ullern vgs 7

8 Skriftlig eksamen – frammøte • Frammøte på eksamensdagen: kl. 08.30 • Eksamen begynner kl. 09.00 og varer til kl. 14.15 – evt. til kl. 15.15 ved forlenget tid

9 Eksamener på Ullern vgs 10.-13.juni: Obligatorisk praktisk eksamen 2MK - i medieverksted 11.juni: Muntlig eksamen ST 17.juni: Muntlig eksamen MK og ST 9

10 Datamaskinen din? Alle bruker egen skole-pc eller skole-mac (MK) under eksamen DU MÅ kontakte Helpdesk umiddelbart hvis: • Skole-PC eller skole-mac (MK) ikke fungerer eller er ustabil • Lader er defekt eller mangler (forbudt å låne under eksamen) • MS Office ikke fungerer • iFinger er inaktiv eller mangler • Matte: Geogebra er inaktiv – eller hvis du er usikker på modelloverføring fra Geogebra til Word 10

11 Tillatte hjelpemidler under eksamen Alle hjelpemidler er tillatt i alle fag. - Unntak: realfagene > 2 timer av eksamenstiden uten hjelpemidler - Husk å ta med tillatte hjelpemidler – du kan ikke låne av andre under eksamen Tillatte hjelpemidler er: - Bøker og annet fagstoff - Ordbøker, elektroniske ordbøker (men ikke på nett) - Notater som er relevante i faget - Det du har lagret på maskinen - Minnepinne - Kalkulator, linjal, passer osv.

12 Hjelpemidler som ikke er tillatt - Samtale med andre er forbudt under eksamen - Internett, mobiltelefon og all annen form for kommunikasjon er ikke tillatt – I språkfag er ordbøker tillatt, men ikke oversettelsesprogrammer – iPod og annen bruk av musikk er ikke tillatt under eksamen – Hodetelefoner/ ørepropper tillates ikke (lydkilder) – Bluetooth skal være avslått – Mobiltelefoner skal være avskrudd, legges i sekk/ bag, som oppbevares hos vakt på anvist sted – Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler regnes som fusk. Eleven kan ikke bortvises fra lokalet, men eksamen kan bli annullert. Ved fusk: Ny eksamen etter ett år.

13 Teksten du skriver til eksamen Husk å lage topptekst og bunntekst med fagkode, dato, eksamensnummer (IKKE navn), sidetall • Font: Arial eller Times New Roman • Skriftstr. 12 • Linjeavstand: 1,5 • Nummerèr sidene • Husk å lagre hvert 10.minutt

14  Muntlig eksamen Varsel om muntlig eksamen I: 6.juni kl 09.00 i klasserommene (kun ST) Forberedelsesdag 10.juni Eksamen 11.juni (kun ST) 13.juni kl 09.00 i klasserommene Varsel om muntlig eksamen II: Forberedelsesdag 16.juni Eksamen 17.juni (ST og MK) • Muntlig eksamen har 24 timers forberedelsestid • Gruppe/individuelt? Avtales med faglærer på forhånd

15 Sykdom og utsatt eksamen Blir du syk, må skolen varsles umiddelbart og lege oppsøkes samme dag • Dokumentert sykdom gir rett til utsatt eksamen • Utsatt eksamen: November/ desember – meld fra til studieleder Cathrine Stensrud innen 15.september • Dette gjelder også elever som får karakteren 1 i ett eller flere fag til eksamen eller standpunkt • Har du IV i et fag du trekkes ut i til eksamen, har du anledning til å ta eksamen i faget, men får ikke kjennskap til karakteren • Ved IV eller ønske om bedre karakter, må du selv kontakte privatistkontoret om ny eksamen eller gå inn på privatistweb.

16 Klage på standpunkt og eksamen Klage på muntlig eksamen: – Ikke mulig å klage på faglig vurdering – Kun klage på formelle feil Klage på standpunkt og skriftlig eksamen: : Klage sendes skolen skriftlig med underskrift - Klage på standpunkt må begrunnes -Klage på skriftlig eksamenskarakter begrunnes ikke Klagefrist: Ti dager fra det tidspunkt skolen offentliggjør resultatene Eks: Standpunkt: 20. juni > klage innen 30.juni Skriftlig eksamensresultat: 20.juni > klage innen 30.juni NB Viktig å tenke nøye gjennom eventuell klage. Karakteren kan også gå ned… Klagesensur kan ikke ankes.

17  Sluttvurdering og eksamensforberedelse  Nærvær viktig for resultatene  Viktig å kjenne og følge reglene for eksamensavvikling Lykke til med eksamen! OPPSUMMERING


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om eksamen VG2, våren 2014. ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE Dette møtet fokuserer på : • Nærvær • Standpunkt/sluttvurdering • Eksamen – skriftlig,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google