Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om eksamen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om eksamen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om eksamen
VG2, våren 2014

2 Dette møtet fokuserer på :
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE Dette møtet fokuserer på : Nærvær Standpunkt/sluttvurdering Eksamen – skriftlig, muntlig, praktisk Klagerett Pål

3 ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
Fravær og standpunkt Høyt fravær kan føre til at du ikke får vurdering i faget (IV) eller dårligere karakter enn du kunne ha fått Sammenheng mellom fravær og skoleprestasjoner Orden- og atferdskarakter Sluttkompetanse: Standpunktkarakterer > mye kan avgjøres i sluttspurten Frode

4

5 Varsel om skriftlig trekkfag
Torsdag 15.mai kl Du møter som til kontaktlærertid og noterer eksamensdato Legges ut på Fronter Alle 2.klassinger skal opp i ett fag – enten skriftlig, muntlig eller praktisk-muntlig MK kan komme opp i skriftlig eller muntlig trekkfag i tillegg Opp i et skriftlig trekkfag: Ditt eksamensnummer deles ut på eksamensdagen

6 Lesedager/ forberedelsestid
All undervisning går som normalt i eksamensperioden Alle har èn lesedag/ forberedelsesdag dagen før eksamensdagen Hvis det er en helg eller fridag mellom, har du lesedag fredag eller dagen før fridagen.

7 Hvor avlegger jeg eksamen?
De fleste eksamener denne våren på Høyres Hus, Stortingsgt 20. 2MK på Ullern vgs

8 Skriftlig eksamen – frammøte
Frammøte på eksamensdagen: kl Eksamen begynner kl og varer til kl – evt. til kl ved forlenget tid

9 Eksamener på Ullern vgs
juni: Obligatorisk praktisk eksamen 2MK - i medieverksted 11.juni: Muntlig eksamen ST 17.juni: Muntlig eksamen MK og ST

10 Datamaskinen din? Alle bruker egen skole-pc eller skole-mac (MK) under eksamen DU MÅ kontakte Helpdesk umiddelbart hvis: Skole-PC eller skole-mac (MK) ikke fungerer eller er ustabil Lader er defekt eller mangler (forbudt å låne under eksamen) MS Office ikke fungerer iFinger er inaktiv eller mangler Matte: Geogebra er inaktiv – eller hvis du er usikker på modelloverføring fra Geogebra til Word

11 Tillatte hjelpemidler under eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt i alle fag. - Unntak: realfagene > 2 timer av eksamenstiden uten hjelpemidler - Husk å ta med tillatte hjelpemidler – du kan ikke låne av andre under eksamen Tillatte hjelpemidler er: - Bøker og annet fagstoff - Ordbøker, elektroniske ordbøker (men ikke på nett) - Notater som er relevante i faget - Det du har lagret på maskinen - Minnepinne - Kalkulator, linjal, passer osv.

12 Hjelpemidler som ikke er tillatt
- Samtale med andre er forbudt under eksamen - Internett, mobiltelefon og all annen form for kommunikasjon er ikke tillatt I språkfag er ordbøker tillatt, men ikke oversettelsesprogrammer iPod og annen bruk av musikk er ikke tillatt under eksamen Hodetelefoner/ ørepropper tillates ikke (lydkilder) Bluetooth skal være avslått Mobiltelefoner skal være avskrudd, legges i sekk/ bag, som oppbevares hos vakt på anvist sted Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler regnes som fusk. Eleven kan ikke bortvises fra lokalet, men eksamen kan bli annullert. Ved fusk: Ny eksamen etter ett år.

13 Teksten du skriver til eksamen
Husk å lage topptekst og bunntekst med fagkode, dato, eksamensnummer (IKKE navn), sidetall Font: Arial eller Times New Roman Skriftstr. 12 Linjeavstand: 1,5 Nummerèr sidene Husk å lagre hvert 10.minutt

14  Muntlig eksamen Varsel om muntlig eksamen I:
6.juni kl i klasserommene (kun ST) Forberedelsesdag 10.juni Eksamen 11.juni (kun ST) 13.juni kl i klasserommene Varsel om muntlig eksamen II: Forberedelsesdag 16.juni Eksamen 17.juni (ST og MK) Muntlig eksamen har 24 timers forberedelsestid Gruppe/individuelt? Avtales med faglærer på forhånd

15 Sykdom og utsatt eksamen
Blir du syk, må skolen varsles umiddelbart og lege oppsøkes samme dag Dokumentert sykdom gir rett til utsatt eksamen Utsatt eksamen: November/ desember – meld fra til studieleder Cathrine Stensrud innen 15.september Dette gjelder også elever som får karakteren 1 i ett eller flere fag til eksamen eller standpunkt Har du IV i et fag du trekkes ut i til eksamen, har du anledning til å ta eksamen i faget, men får ikke kjennskap til karakteren Ved IV eller ønske om bedre karakter, må du selv kontakte privatistkontoret om ny eksamen eller gå inn på privatistweb.

16 Klage på standpunkt og eksamen
Klage på muntlig eksamen: Ikke mulig å klage på faglig vurdering Kun klage på formelle feil Klage på standpunkt og skriftlig eksamen: : Klage sendes skolen skriftlig med underskrift - Klage på standpunkt må begrunnes Klage på skriftlig eksamenskarakter begrunnes ikke Klagefrist: Ti dager fra det tidspunkt skolen offentliggjør resultatene Eks: Standpunkt: 20. juni > klage innen 30.juni Skriftlig eksamensresultat: 20.juni > klage innen 30.juni NB Viktig å tenke nøye gjennom eventuell klage. Karakteren kan også gå ned… Klagesensur kan ikke ankes.

17 OPPSUMMERING Sluttvurdering og eksamensforberedelse
Nærvær viktig for resultatene Viktig å kjenne og følge reglene for eksamensavvikling Lykke til med eksamen! OppsummeringPål


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om eksamen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google