Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak: Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag (Aust-Lofoten vgs) Grønn Gul - Rød Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: Kontinuerlig underveisvurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak: Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag (Aust-Lofoten vgs) Grønn Gul - Rød Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: Kontinuerlig underveisvurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak: Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag (Aust-Lofoten vgs) Grønn Gul - Rød Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: Kontinuerlig underveisvurdering prøves ut og følges opp. Prosjektet følger oppsatt plan og milepæler. Lærerne bruker hverandres kompetanse for å forbedre egen praksis mht underveisvurdering. Det anvendes konkrete læringsmål og vurderingskriterier. Skolen har tilstrekkelig kompetanse for å realisere prosjektet. Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: Vi har funnet ut av at underveisvurderingen må forbedres, men arbeidet er ikke startet. Det er ikke etablert en felles forståelse av hva underveisvurdering dreier seg om. Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: Det er blitt en etablert praksis på skolen at det anvendes konkrete læringsmål og vurderingskriterier, og lærerne bruker hverandres kompetanse for å forbedre egen praksis mht underveisvurdering. Vi har undersøkt om tiltaket har ført til resultatforbedringer. Målene og tiltakene er definert i virksomhetsplanen. Det er bestemt hva Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: lærerne skal gjøre i klasserommet og hvordan arbeidet med underveisvurdering skal følges opp. Medarbeiderne har en felles forståelse av hva kontinuerlig underveisvurdering dreier seg om. Gul+ Prosessteg:

2 Tiltak: Tettere oppfølging av enkelteleven på yrkesfag Grønn Gul - Rød Bedre oppfølging av enkelteleven: Kontaktlærer følger oppsatt årsplan for kontaktlærere hvor tiltakene er definert. Bedre oppfølging av enkelteleven: Kontaktlærer skal møte sin basisgruppe en gang i uka. Elevsamtale skal gjennomføres hver måned. Kontaktlærerressursen er styrket. Arbeidet er ikke startet. Bedre oppfølging av enkelteleven: Årsplanen er blitt etablert praksis og den blir evaluert hver vår. Målet om økt gjennomføring blir også evaluert. Bedre oppfølging av enkelteleven: I fellesmøte med alle kontaktlærere på Y-fag ble det utarbeidet en egen årsplan for kontaktlærere. Gjennom dette arbeidet ble det oppnådd en fellesforståelse av kontaktlærers oppgave. Gul+ Prosessteg:

3 Tiltak: Åpen skole på ettermiddagstid for økt trivsel Grønn Gul - Rød Gul+ Prosessteg: Åpen skole på ettermiddagstid Vi ønsker å redusere frafallet på yrkesfag og har laget en plan for dette. Blant annet vil det bli lyst ut en stilling som miljøarbeider som skal arbeide i åpen skole sammen med faglærerne Åpen skole på ettermiddagstid Det er blitt orientert om Åpen skole på en planleggingsdag ved skolestart, for å skape en felles forståelse. Miljøarbeider er blitt tilsatt og en del faglærere har fått ressurs for åpen skole. Åpen skole på ettermiddagstid Miljøarbeider organiserer første del av Åpen skole med matservering, leksehjelp og sosiale aktiviteter. Fra kl. 18.00 er verkstedene åpne med faglærere tilstede. Miljøarbeider tilstede i skoletida for å bli kjent med elevene Åpen skole på ettermiddagstid Åpen skole er nå etablert som en fast ordning, og frafallet evalueres.

4 Tiltak: Jevnlige møter mellom kontaktlærerne med fokus på erfaringsutveksling Grønn Gul - Rød Jevnlige møter gjennomføres mellom kontaktlærerne, og lærerne bruker hverandres kompetanse i kontaktlærerarbeidet. Det skal gjennomføres jevnlige møter mellom kontaktlærerne. Det er ikke etablert en fells forståelse for dette. Møter mellom kontaktlærerne er etablert praksis og dette er tatt med i skolens årsplan. Vi har undersøkt om det har effekt på målene i prosjektet. Det utarbeides plan for når og hvor kontaktlærerne skal møtes. Gjennom dette vil vi prøve å skape en felles forståelse for viktigheten av erfaringsutveksling, slik at en skaper økt gjennomføring. Gul+ Prosessteg:

5 Bruk av ungdomsbedrift som pedagogisk metode: Grønn Gul - Rød Det etableres ungdomsbedrifter ved SS og TIP i tillegg til MK. Fra å være den skolen i Nordland med flest ungdomsbedrifter, har vi i år bare 4 bedrifter på MK. Vi må få til en felles forståelse av viktigheten av dette arbeidet og vi må lage en plan for å få til systematisk arbeid med dette. Ungdomsbedrifter er et kjennetegn ved vår skole og er blitt en etablert praksis. Arbeidet evalueres opp mot målene i prosjektet En bedre skole. Det blir avholdt møte med alle faglærere på TIP og SS for å skape felles forståelse. Det utarbeides en plan for entreprenørskapsarbeidet ved skolen Gul+ Prosessteg:


Laste ned ppt "Tiltak: Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag (Aust-Lofoten vgs) Grønn Gul - Rød Kontinuerlig underveisvurdering i alle fag: Kontinuerlig underveisvurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google