Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skape og opprettholde læringstrykket i organisasjonen? Vårsymposium Drammen 21.april 2009 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skape og opprettholde læringstrykket i organisasjonen? Vårsymposium Drammen 21.april 2009 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvordan skape og opprettholde læringstrykket i organisasjonen? Vårsymposium Drammen 21.april 2009 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no

3 Læringstrykk Hvilke forventninger har vi til hverandre i vår organisasjon når det gjelder å bruke og videreutvikle vår kompetanse i jobben?

4 Hva ser vi og hva vil vi egentlig se? Hvilken sikt har vi i bedriften vår? Nå-situasjonen er relativ, avhengig av øynene som ser!

5 Kompetanse Kompetanse kjennetegnes av å ha vilje og evne til å bruke kunnskaper – til å anvende kunnskaper i en gitt situasjon

6 Har vår organisasjon den nødvendige kompetansen som vi trenger for å være godt rustet for fremtiden? Er det kultur for å bruke og utvikle den kompetansen en allerede har?

7

8 Hva tar vi for gitt i vår organisasjon?

9 Endring går ofte i 4 faser Ignorering Latterliggjøring Rettroenhet Endring

10 Øyeblikk, prosess og struktur (Dale 1999) Øyeblikk, kort tid – ofte meget synlige Prosess, litt lenger tid – ofte lett definerbare Struktur, vedvarende – ofte skjulte, implisitte

11 Tre sentrale spørsmål:

12 Hvilken plass er det til meg i min organisasjon?

13 Hvilken plass gir vi hverandre i vår organisasjon?

14 Hva forventer vi av hverandre i vår organisasjon?

15 Beskrivelse av nåværende praksis. Hvor er vi? Legitimt endringsbehov. Hva gjør vi? Beskrivelse av ønsket situasjon. Hvor skal vi?

16

17

18 Profesjonell kompetanse Læringstrykk Arbeidsfelleskap Handlingsrom

19

20 Bedrift X

21

22 Kriterier: Høy verdiGrønn Middels til lav verdiGul - Middels til høy verdiGul + Lav verdiRød

23 1. Arbeidsfellesskap Bedrift x 2008 Bedrift x 2009 1.1 Kollegialt fellesskapGul + 1.2 IntegrasjonRødGul - 2. Læringstrykk Bedrift x 2008 Bedrift x 2009 2.1 Trykk på refleksjon og fornyelse (K3)RødGul + 2.2 Trykk på planlegging og vurdering (K2)Gul - 2.3 Trykk på gjennomføring (K1)Gul -Gul + 3. Individuelt handlingsrom Bedrift x 2008 Bedrift x 2009 3.1 Nyskapende medarbeidereGrønn 3.2 JobbinnflytelseGrønnGul -

24 4. Rolleforventninger Bedrift x 2008 Bedrift x 2009 4.1 RolleklarhetGul+Grønn 4.2 Fravær av rollekonfliktGul+Grønn 6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bedrift x 2008 Bedrift x 2009 6.1 Fravær av helseplagerGul +Gul - 6.2 Fravær av jobbrelatert sykefraværGul+Rød 6.3 OpplagthetGul - 6.4 Fravær av stressGul +Gul - 6.5 Trivsel og arbeidsmiljøGul + 6.6 Fravær av mobbingGul + 7. Syn på ledelsen Bedrift x 2008 Bedrift x 2009 7.1 Vurdering av ledelsenGul +Gul - 7.2 Dialogiske tilbakemeldingerGul +

25

26 PULS gir kunden gode muligheter for å bruke analysene strategisk. Dette gjøres ved å sette ord på hva en allerede har fått til, samt evaluere resultatene av utviklingsprosesser. PULS inneholder også et web-basert verktøy for oppfølging av tiltaksarbeidet.

27

28

29 Får din organisasjon kartlagt og videreutviklet medarbeidernes kompetanse? Utvikler dere kompetansen for å bli bedre på strategisk viktige områder for organisasjonen, eller sendes medarbeiderne på individuelle kurs?

30 Kompetanse

31

32

33

34

35 Kriterier for vurdering: Vurdering på nivå 1: ingen kompetanse Kan ingenting eller veldig lite om temaet Vurdering på nivå 2: enkel kompetanse Kan fungere på jobben, men opplever ofte ikke å håndtere situasjonen Vurdering på nivå 3: grunnleggende kompetanse Kan fungere på jobben og opplever noen ganger ikke å håndtere situasjonen

36 Kompetanse Kriterier for vurdering: Vurdering på nivå 4: god kompetanse Fungerer godt på jobben og har overskudd til å drøfte hva man gjør med kollegaer Vurdering på nivå 5: høy kompetanse Fungerer godt på jobben og kan utvikle sin egen praksis Vurdering på nivå 6: fremragende kompetanse Fungerer meget godt på jobben, kan utvikle sin egen praksis og holde kurs om temaet for resten av organisasjonen

37 Endring tar tid 1 år 2 år 3 år Initiering IverksettingInstitusjonalisering Opplevelse av organisasjonen

38 Kontaktdata LÆRINGSlaben og Conexus Grønland 32 B 3045 Drammen Kontaktperson:Jarl Inge Wærness Telefon:91 16 31 65 E-post:jarl.inge@laeringslaben.no Internett:http://www.laeringslaben.no


Laste ned ppt "Hvordan skape og opprettholde læringstrykket i organisasjonen? Vårsymposium Drammen 21.april 2009 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google