Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygg kirurgi – særlig vekt på forebyggelse av postoperative sårinfeksjoner Stig Harthug leder av fagrådet og kvalitetssjef/professor Haukeland universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygg kirurgi – særlig vekt på forebyggelse av postoperative sårinfeksjoner Stig Harthug leder av fagrådet og kvalitetssjef/professor Haukeland universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygg kirurgi – særlig vekt på forebyggelse av postoperative sårinfeksjoner Stig Harthug leder av fagrådet og kvalitetssjef/professor Haukeland universitetssykehus

2 Utfordringene Ujevn kvalitet –Til tider for mange infeksjoner –Uønskede hendelser og komplikasjoner som kunne ha vært forebygget Helsepersonell i Norge har god kompetanse, men det er svakheter i samspill og koordinering

3 Mål Redusere antall uønskede hendelser og komplikasjoner ved å –Sørge for at alle tiltak fungerer gjennom alle ledd i behandlingskjeden ved kirurgi –Kontrollere at pasienten og teamet er klar til operasjon

4 Styrke infeksjonsforebyggende tiltak I tillegg til standard infeksjonsforebygging –Antibiotikaprofylakse til dem som skal ha det og til riktig tidspunkt –Sørge for at hår i operasjonsfeltet blir fjernet uten å skade huden –Sørge for at pasienten ikke blir nedkjølt før og under inngrepet

5 Kirurgiske feil og komplikasjoner Feil pasient Feil inngrep Sideforveksling Blødning (obs risikofaktorer) Infeksjon Nerveskade (leiring) ….

6 Hvorfor trygg kirurgi? Perioperative feil og komplikasjoner er vanlige Konseksvenser er pasientskader og dødsfall Skadefrekvens … Mortalitet … Infeksjoner...

7 Kunnskapssenterets kunnskapsoppsummering Relativt lite antall studier fra høyinntektsland viser insidens av død etter operasjon på 0,4 - 0,8 %. Insidens av alvorlige komplikasjoner 3 - 22 %. Europeiske tall for overvåking av sykehusinfeksjoner anslår en insidens av infeksjon etter operasjon på ca 1 - 2 % i Europa (obs målemetode – ren kirurgi)

8 Evidensbasert Bruk av sjekkliste reduserer komplikasjoner og død med 30-40% Postoperative sårinfeksjoner kan forebygges og reduseres med 30-40%

9 Hva er sjekklisten? Kontroll av at de viktigste prosedyrene er utført på forhånd Fokusering av teamet på en felles oppgave

10 Hva er sjekklisten ikke? Substitutt for manglende rutiner Kan ikke erstatte ordinære prosedyrer

11 Infeksjonsforebyggelse CDC retningslinjer – kunnskapsoppsummering

12 Forutsetninger Vanlige rutiner for infeksjonsforebyggelse forutsettes å være på plass –Sterile instrumenter –Steril oppdekning –Desinfeksjon av hud –Kontrollert luftkvalitet –God kirurgisk teknikk

13 Nyere kunnskap Antibiotikaprofylakse blir ikke gitt riktig i mer enn om lag en tredel av tilfellene Bruk av barberhøvel og voksing for hårfjerning skader lett huden og gir øket infeksjonsrisiko Hypotermi er langt vanligere enn erkjent og øker risikoen for infeksjoner

14 Miniaudit Enkel metode Ansvarliggjør lederne på alle nivåer Ansvar for endring ligger i linjen Mange ansatte blir involvert

15 Gjennomføre endring Undersøke at det blir bedre Hvem, hva, hvor og hvordan Justere og kjøre runden rundt Act Plan Do Study

16 Hvorfor mer enn kampanje? Kampanjer gir ikke varig effekt Derfor nødvendig å bygge forbedringen inn i selve tjenesten En form for redesign Men mye er trolig på plass Lære hvordan vi kan sørge for å vedlikeholde god praksis over tid

17 Antibiotikaprofylakse Riktig indikasjon –Nasjonale retningslinjer finnes –Nye kommer i 2012 Riktig valg av middel Riktig timing (skal påbegynnes tidligst 60 minutter før inngrep)

18 Temperaturmåling Identifisere risikopasienter Unngå nedkjølig Evt. aktive tiltak for å varme pasienten

19 Hårklipping Skal unngå traumer i huden (infeksjonsport) –Bare når det er relevant –Skal i så fall klippes med egnet klippemaskin –Må utføres av helsepersonell –Selvklipp er ikke godt nok

20 Sjekklisten Innsjekk Time-out Utsjekk Alle tre delene må utføres for at det skal være i orden

21 Målinger «if you can’t measure it, forget it» Indikatorer –Viser ikke nøyaktig situasjonen –Er en pekepinn på at vi oppnår resultater Donabedian –Struktur –Prosess –Resultat

22 Målinger Bruk av sjekklisten og evt. prosedyreavvik –registreres i operasjonsplanleggingssystemet Postoperative infeksjoner –løpende registrering i sykehusets system Globale målinger på sykehuset –pasientskader (GTT) –30 dagers sykehusdødelighet –mm

23 Hvilke mål har vi her? Prosessmål –Bruk av sjekklisten –Antall pasienter der den er brukt/antall pasienter der den kunne vært brukt= alle inneliggende som opereres –Antibiotika gitt til riktig tid (når det er indisert) –Nedkjølig kontrollert –Korrekt klipping

24 Resultatmål NOIS- postoperative sårinfeksjoner 30 d postoperativt – Tallene som leveres FHI GTT - Antall pasientskader hos pasienter som opereres Sykehusdødelighet (følgemåling)

25 Hvordan få dette til? Kunnskap Entusiasme og tro på at det går an Ledelse ”Fødselshjelpere” KULTURBRYGGING

26 Til all god slutt Endring er mulig men ofte vanskelig og tar tid Lykke til!


Laste ned ppt "Trygg kirurgi – særlig vekt på forebyggelse av postoperative sårinfeksjoner Stig Harthug leder av fagrådet og kvalitetssjef/professor Haukeland universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google