Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den verdifulle kystkulturen i Øksnes – Kystkultur på Yttersia” Brynjar M Pettersen – Kulturleder, Øksnes Kommune Statusrapport november 2010 Kommunedelplanen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den verdifulle kystkulturen i Øksnes – Kystkultur på Yttersia” Brynjar M Pettersen – Kulturleder, Øksnes Kommune Statusrapport november 2010 Kommunedelplanen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den verdifulle kystkulturen i Øksnes – Kystkultur på Yttersia” Brynjar M Pettersen – Kulturleder, Øksnes Kommune Statusrapport november 2010 Kommunedelplanen ”Kystkultur på yttersida” 1

2 Nyksund

3 Behovet - En Utviklingsplan Øksnes kommune har pr. i dag ikke en tydelig strategi på bruk av kulturarven som næringsutvikling. Samordning av tiltak mellom flere aktører er avgjørende for å lykkes. Det offentlige må investere i en del ”kulturell infrastruktur” før de aktuelle aktørene kommer på banen med innovative tiltak rundt dette. I stor grad gjelder dette ”grep” av reguleringsmessig art (fysisk planlegging og tilrettelegging), kulturformidling (kunnskapsspreding og bevisstgjøring av vår egen kulturhistorie), samt samordning av annen produktutvikling/næringsutvikling.. På bakgrunn av dette fikk Øksnes kommune i 2009 kr 400.000 for å utarbeide en kommunedelplan i tre trinn

4 Noen formelle avklaringer/involveringer Nyksund – reguleringsplan (kommunestyret) Opplandet/Delpen – reguleringsplan (kommunestyret) Kommunedelplan, planprogram vedtatt (formannskapet) Styringsgruppe/referansegruppe/prosjektansvarlig Engasjert ekstern rådgiver som PL Kulturminneregistreringer av Univ. I Tromsø/Nordland Fylkeskommune Flere prosjekt/tiltak fått støtte (Norsk Kulturråd – Nordland Fylkeskommune, RA, Vesterålen regionråd, Øksnes kommune) "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 4

5 Prosjektstøtte/noen tiltak så langt… Den verdifulle Kystkulturen kr. 400.000 4 prosjekt i Nyksundkr. 653.000 Kystkunnskapkr. 100.000 Restaurering Tindsøyakr. 660.000 Nyksund10kr. 100.000 Konserter i Nyksundkr. 70.000 Sumkr. 1 983.000 "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 5

6 Status oktober 2010 – En Kommunikativ planprosess i 3 trinn: 1.Nyksund – utviklingsplan – Nyksund – Veien ut til Nyksund – Næringsutvikling og bygg – Opplandet/Delpen – En arkitektonisk analyse – Næringsutvikling – Bosetting – Stedsutvikling 2.Stø/Langnes – Vestbygd – overordnet utviklingsplan – Beskrivelse/fellestiltak/bygderute/helhetlig løft 3.Bø – Vestbygd: Synergier og avhengighet – Reiselivsanlegg/opplevelse i Bø, forholdet til Vestbygda – Synergier og vekst 6 "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia"

7 1. Nyksund – utviklingsplan Nyksund! – Naturen i Nyksund – Menneskene og stedet – Historien/næringene – Individualitet og sosiale forhold – Et sted i transformasjon – Modernitet og nyskaping – 1980/1990 tallet – Ressurser – Stedet og kulturminnemiljøet – Arkitektur – Reguleringsplan for Nyksund – Bosetning – Fremtiden/visjon – Bærekraft, reiseliv, kulturisme, kunst og kultursenter 7 "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia"

8 1. Nyksund – utviklingsplan (forts.) Veien ut til Nyksund – Prosjektidè - Nyksundveien – Tekst for skilting/info – Etablert plangruppe Historielaget, kulturkontor, UiT – Gjenstår produksjon, utsetting og vedl-h.plan for skilt/info, sikringsarb. – Kyststi – ”Dronningruta” Næringsutvikling og bygg – Beskrivelse (forprosjekt) – Bygningsutredning 1980 Kart og foto (Kulturminner i Nordland) Kart over kaier/avklare rammer for ansvar/drift/vedlikehold, tilstandsrapport – Nyksund som konsert og kulturarena ”Musikalske perler langs Yttersia”/smia/galleri/festivaler – Kommunikasjon virkemiddelapp. Opplandet/Delpen – Landskapsanalyse – Reguleringsplan vedtatt – Analyse/vurderinger – forholdet til reguleringspl. "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 8

9 1. Nyksund – utviklingsplan (forts.) En arkitektonisk utredning/analyse – Forprosjekt påbegynt – Tiltak for bevaring – Forholdet til Opplandet/Delpen Næringsutvikling – Eksisterende og planlagte – Bygningspotensial – Mulige nye næringer Turisme og kulturisme Annen næring Bosetting Flere fastboende (15-25 personer) Nyksund utenfor sesongen Trusler: natur/vei med mer En konsekvensanalyse Stedsutvikling – Konkretisering/ansvarsavklaring – Forankring – Boliger/næring – Vann og strøm – Skilting – Parkering/toalett – Opprydding fellesarealer "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 9

10 2. Stø/Langnes – Vestbygd: Utviklingsplan Overordnet plan Nyksund sin rolle Beskrivelser Fellestiltak Bygderute – Stiftelsen Tinden – Markedsundersøkelse – Lønnsomhetsvurdering Helhetlig regionalt løft! Kulturminner – Kartlegging – Dokumentasjon – Prioriteringer Næringsmessig potensial – Reiseliv – Fiskeri – Oppdrett Nyksund/Vestbygda i Vesterålen! "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 10

11 3. Nyksund/Vestbygda - Bø Sammenheng mellom anlegg i Bø - Vestbygda – Skogsøya – Nyksund – Stø - Alsvåg Transport/kommunikasjon sjøverts – Bygderuta og hurtigbåt Synergieffekter for bedre samhandling mellom Øksnes og Bø Implementere BØKS sin reiselivssatsing/Reiselivsplan for Vesterålen/Reiselivsstrategi for Nordland 2011 - 2015 "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 11

12 Veien videre.. Kommunedelplanarbeidet ferdig innen 31.12.2010! Det ”gamle gamle” vs det ”Nye gamle”? Formannskapsvedtak om utvidelse – hvordan håndteres det? Søkt Vesterålen utvikling om oppfølgingsprosjekt Oppfølging av virkemiddelapparatet og enkeltprosjekt Produktutvikling Implementering av prosjekter og tiltak ihht kommunedelplanen og øvrige planer "Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på Yttersia" 12


Laste ned ppt "”Den verdifulle kystkulturen i Øksnes – Kystkultur på Yttersia” Brynjar M Pettersen – Kulturleder, Øksnes Kommune Statusrapport november 2010 Kommunedelplanen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google