Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg 2016-2030 Samarbeid om Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg 2016-2030 Samarbeid om Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg 2016-2030 Samarbeid om Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg kommune.

2 Kommunedelplan for kulturminner Planprosess Vedtak om oppstart 5. februar 2015 (KST) Høring og offentlig ettersyn av planprogram: 1. april 2015 Politisk fastsetting av planprogram: juni 2015 (kst) Utarbeidelse av planforslag: August – februar 2016. 1.-3. kvartal 2016 Høring og offentlig ettersyn av planforslag:  Bearbeiding av planforslaget basert på innspill  Andre gangs behandling av planforslaget i kommuneplanutvalget  Endelig behandling i kommunestyret

3 Kommunedelplan for kulturminner Organisering Politisk styringsorgan: Kommuneplanutvalget Prosjektledelse og sekretariat: Kultursjef/kulturkonsulent Arbeidsgruppe: -Kultur, Randaberg kommune, -Plan og forvaltning, Randaberg kommune: landbruk, byggesak, planavd, -Jærmuseet -Randaberg historielag -Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen Arbeidsgruppas mandat: -Faglig ansvar for gjennomføring av planarbeidet -Tiltak/arbeidsoppgaver, framdrift og andre spørsmål som krever faglig vurdering

4 Noen av utfordringene er at… …kulturminnefeltet er komplekst – faglig og politisk …vi ikke har spisskompetanse på dette i vår kommune …vi har begrenset kapasitet (vi gjør det «innimellom») …vurdering ekstern ekspertise vs. bruke egne krefter. ….gjennomførbarhet mht til at de fleste objekter er privateid Men vi har ….. … korte avstander mellom tjenesteområder og fagfolk … godt samarbeid med frivillige ….tilskudd RA + peng på bok gjør at vi kan frikjøpe tid internt … bredde i fagkompetanse

5 Kommunedelplan for kulturminner Et tverrfaglig prosjekt Arbeidsgruppen består av -Arkitekt -Landskapsarkitekt -Ingeniør -Landbruksfaglig kompetanse -Historiker -Arkeolog/etnolog -Kulturformidler -Kulturfaglig -Samfunnsviter/sosiolog -Historielagsmedlemmer med sterk lokalkunnskap

6 Arbeidsdeling Kultur : Prosjektledelse Registreringsarbeid Planutforming – skrivearbeid Plan og forvaltning: Loser oss gjennom plan- og prosesskrav Faglig råd og veiledning gjennom hele prosessen Kart- og databasekompetanse Utforming av bestemmelser etter PBL til kommuneplanens arealdel Noe skrivearbeid

7 Planlagt hovedinnhold 1.Innledning – hva skal vi med kulturminner? 2.Temadel - Status og utfordringer Fornminner Verneverdige bygninger og kulturmiljøer (SEFRAK-materialet) Religiøse kulturminner, som kirker, gravplasser, kirketufter, bedehus Nyere tids kulturminner som er datert etter 1900 Krigsminner Kulturlandskap Infrastruktur, industri, næring, landbruk og fiske. Kystrelatert virksomhet Formidling av kulturminner/og immaterielle kulturminner 3.Prioriteringer og tiltak – og bestemmelsertil «bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø» 4.Kartlegging (muligens som vedlegg til planen)

8

9 SEFRAK og andre registreringer i Randaberg 1991: SEFRAK - 155 objekter fra før 1900. 1998: SEFRAK - evaluering (14 A-objekter, 60 B-objekter) 2011: Befaring/status alle SEFRAK-objekter 2015: Krigsminne-registrering Randaberg - 115 objekter Askeladden pr i dag 370 enkeltregistreinger fordelt på 202 lokaliteter. Over Godt over 500 registrerte enkeltobjekter i Randaberg Utfordring: Kulturminneregistreringene er ikke samlet på samme sted. Dette trenger vi kursing i!

10

11

12

13


Laste ned ppt "Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg 2016-2030 Samarbeid om Kommunedelplan for kulturminner i Randaberg kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google