Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transportplan Nordland Hvilken form og innhold bør Transportplan for Nordland ha? 1. Planprogram – vår 2011 2. Transportplan – vår 2012 Formål med planarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transportplan Nordland Hvilken form og innhold bør Transportplan for Nordland ha? 1. Planprogram – vår 2011 2. Transportplan – vår 2012 Formål med planarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transportplan Nordland Hvilken form og innhold bør Transportplan for Nordland ha? 1. Planprogram – vår 2011 2. Transportplan – vår 2012 Formål med planarbeid Planprosessen med deltakere og frister Opplegg for medvirkning Beskrive evt. alternativer som skal vurderes Behov for utredninger

2 Nordland i et nordområdeperspektivet Transportplan for Nordland 1.Utredningen peker på 3 vekstregioner i Nordland – Midtre Hålogaland, Bodø-Salten og Helgeland 2.Peker videre på 2 petroleumsklynger i Nordland – Helgeland og Midtre Hålogaland 3.Lofoten er et av landsdelens viktigste reiselivsmål 4.Lofoten ei av landsdelens tre største cruisehavner 5.Økende interesse for turisme i arktiske strøk. Vekst i cruisetrafikken og økt belegg med hurtigruten vinterstid. Grunnlag for å videreutvikle vintersesongen 6.Transporttilbudene må tilrettelegges - Lofoten bør få en større flyplass 7.E 10 og jernbanen til Sverige er del av en overordnet internasjonal transportkorridorstruktur. 8.Styrke transporten innenfor vekstregionene – utvikle sterke BAS-regioner – for effektiv samhandling og ressursutnyttelse NTP 2014 – 2023: Utredning om infrastrukturbehov i nord - ”Nordområdeutredningen”

3 1.Mål for planarbeidet Styrke transportmessig infrastruktur for næringsliv, bosetting og velferd i Nordland. Videreutvikle det potensialet som ligger i vekstregionene Helgeland, Bodø- Salten og Midtre Hålogaland (”Nordområdeutredningen” NTP 2014 – 23) Styrke og videreutvikle funksjonelle BAS-regioner i Nordland – lokal bosetting, arbeidsmarked og velferd (strategi i fylkesplan for Nordland) Strategier og tiltak skal evalueres og prioriteres ut fra samfunnsøkonomisk nytte, regionale utviklingshensyn, miljøhensyn og trafikksikkerhet 2. Strategi Korte inn kjørestrekninger og effektivisere vegnettet for mest mulig å redusere avstandsulempene for innbyggere og næringsliv (vil også redusere energibruk og utslipp) Raskere, mer funksjonelt og miljøvennlig fergemateriell Videreutvikle havner og farleder, jernbanenett og flytransport Form og innhold Transportplan for Nordland

4 Form og innhold 3. Struktur i planarbeidet Del opp Nordland i transportplanområder som legges til grunn for planarbeidet (utredninger, dokumentasjon, analyse og plan): Identifisere og avgrense funksjonelle bo-, arbeids- og serviceregioner Identifisere og avgrense vekstregionene Midtre Hålogaland, Bodø-Salten og Helgeland Identifisere og avgrense andre samhandlingsområder. Dvs. geografisk område eller transportform som knytter sammen BAS-regionene, vekstregionene, fylket eller omverden. Vestfjorden er et slikt samhandlingsområde med bl.a. viktige relasjoner mellom Lofoten og fylkessenteret Bodø 4. Organisering av planarbeidet Prosjektorganisasjonen bygges i tre nivåer (styrke deltakelse og reell medvirkning) : Fylkeskommunen (lede, koordinere og samordne) Vekstregionene (for Midtre Hålogaland må Sør Troms og Troms fylkeskommune delta) De enkelte bo-, arbeids- og serviceregionene Transportplan for Nordland

5 LOFOTEN Lofoten har den dårligste vegstandarden langs hele E10 Vegstandarden på E10 gjennom Lofoten er en ”flaskehals” både for næringstrafikk og arbeidspendling og er ei hindring for videre utvikling av vår region Kommunestyrene i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har derfor vedtatt at E10 gjennom Lofoten må utbedres og effektiviseres og at regionen selv må bidra til finansiering - vegpakke Lofoten Kommunene og næringslivet i Lofoten etablerer Lofoten Vegselskap AS som en lokal pådriver i arbeidet med å planlegge og finansiere ”Lofotpakken” Lofotrådet vil be Nordland fylkeskommune bidra til at vegpakke Lofoten blir prioritert i arbeidet med NTP 2014 - 2023 Transportplan for Nordland

6 Noen relevante dokumenter Samferdselspolitiske hovedpunkter for Lofoten (Lofotrådet) Masterplan for reiselivet i Lofoten (Destinasjon Lofoten, Lofotrådet) Lofast – virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk … (TØI) Fiskerianalyse/Fiskeristrategier for Lofoten (Lofotrådet) Samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms (Vegvesenet) For flere av dokumentene vil revisjon/oppdatering være aktuelt i tiden som kommer. Transportplan for Nordland


Laste ned ppt "Transportplan Nordland Hvilken form og innhold bør Transportplan for Nordland ha? 1. Planprogram – vår 2011 2. Transportplan – vår 2012 Formål med planarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google