Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 - ditt springbrett til innovasjon. Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 - ditt springbrett til innovasjon. Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 - ditt springbrett til innovasjon

2 Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften velger tema for prosjektet En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling 2 Hva er SkatteFUNN?

3 Skal dere utvikle noe helt nytt? … eller ønsker dere å forbedre noe som allerede finnes? 3 «SkatteFUNN-testen» Krever det ny innsikt? (Kunnskap eller erfaringer)

4 Skattelovens § 16-40, med tilhørende forskrift for SkatteFUNN Prosjektet må godkjennes av Forskningsrådet, avd. SkatteFUNN SkatteFUNN støtter ikke alminnelige driftsoppgaver. Skattepliktige bedrifter har krav på fradrag for en andel av sine kostnader til forskning og utvikling. 4 En rettighet

5 Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 % Baseres på reelt medgåtte, relevante kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektaktivitetene i det godkjente prosjektet. 5 Økonomi

6 Skattelovens § 16-40 Målrettet og avgrenset Ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess Ny kunnskap eller nye ferdigheter Nytte for bedriften 6 Krav til SkatteFUNN-prosjektet

7 Mål - delmål Start og slutt Problemstillinger Aktiviteter Budsjett Klart avgrenset fra driftsaktiviteter 7 Målrettet og avgrenset

8 Er varen, tjenesten, produksjonsprosessen ny? … eller forbedret, slik at det i praksis oppleves som nytt? Forklar hva som er nytt 8 Er det nytt?

9 Er kunnskap og ferdigheter som skal fremskaffes gjennom prosjektet ny? Kjent kunnskap på nye måter? 9 Ny kunnskap eller nye ferdigheter?

10 10 Hva sier bedriftene?

11 11 Rapporter fra SkatteFUNN viser 85 % 99 % 91 % 86 % av prosjektene har resultert i nye eller bedre produkter og tjenester. av prosjektene har gitt bedriften økt kompetanse. av prosjektene har gitt bedriften bedre nettverk. av prosjektene melder at de har nådd målet i prosjektperioden.

12 12 Bedriftene sier For Conexus var SkatteFUNN mer enn et skattefradrag. SkatteFUNN ga goodwill, og var et kvalitetsstempel på at prosjektet og idéen var god. (Steinar Evensen i Conexus AS) SkatteFUNN har vært viktig for at vi satte i gang prosjekter, for å redusere den økonomiske risikoen, men også slik at vi kan gjøre noen flere tester enn vi ellers ville gjort. (Noralf Rønningen i Aqualine AS) Man må tørre og makte å tenke i et 10- årsperspektiv. SkatteFUNN er viktig for at vi skal tørre det. (Heidi Berg i Vianova Systems AS)

13 www.skattefunn.no Hva skal du gjøre? Hvordan skal du gjøre det? Hvorfor skal du gjøre det?

14 Skattefunn forskrift Senior rådgiver Jørn Lindstad

15 Skatteloven § 16-40-2 definerer et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i Skattefunn : Med forsknings- og utviklingsprosjekt forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Dette omfatter tilegnelse, kombinasjon og bruk av eksisterende kunnskap og ferdigheter for å utarbeide planer, prosjekter eller utkast til nye, endrede eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser. – Eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester eller produksjonsprosesser er tilsvarende støtteberettiget, forutsatt at de ikke kan brukes eller endres for å brukes til industrielle eller kommersielle formål.

16 Prosesser involvert i et SkatteFunn prosjekt Avklaring innovasjonsidé Utvikling innovativ idé Vekst Resultat Gjennomføring, rapporter Søknad Planlegging Organisering Finansiering Innovasjon Prosjektledelse, ressurs allokering, rapportering Videre utvikling Markedsintroduksjon Implementering Innovasjons- prosessen Bedriftens prosjekt SkatteFunn prosjektet iht. forskrift Eksterne impulser

17 Fra idéfase til å utarbeide planer, prosjekter eller utkast til nye, endrede eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser til gjennomføring av et målrettet og avgrenset SkatteFunn prosjekt. Bedriftens vanlige utviklings- og innovasjonsprosjekt Idéfase bedriftens utvikling SkatteFunn prosjekt for å generere ny kunnskap og ferdigheter relatert til nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser Økonomi-, markeds-, produkt-, prosess -analyser, utvikling produkt og ressurser evt. innkjøp, planer for produksjon, distribusjon, markedsføring og opplæring. FoU behov Planer, prosjekt utkast søknad ? Ta i bruk

18 Hovedprinsipp delmål, utfordringer, aktiviteter Delmål11A FoU utfordring1Aa FoU aktivitet1Ab FoU aktivitet1B FoU utfordring1B FoU aktivitet Delmål 2 2A FoU utfordring 2Aa FoU aktivitet 2Ab FoU aktivitet2Ac FoU aktivitet Delmål 3 3A FoU utfordring 3Aa FoU aktivitet Prosjektperiode Akt nr.Aktivitets plan Start stop 3 per år Andel av aktiviteter som er gjennomført skal rapporteres hver for seg i den tilhørende årsrapport

19 En bedrift bør gjennomføre en intern prosess basert på egne ideer før skriving av søknad Skattefunn prosjekt før :  tilegnelse, kombinasjon og bruk av eksisterende kunnskap og ferdigheter har ført til en plan, prosjekt eller utkast til nye, endrede eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.  dette beskrives i et avgrenset og målrettet prosjekt, evt. en plan med mål å l fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter til nytte for bedriften, eller bruke eksisterende kunnskap på en ny måte.  Dette kan omfatte ikke kommersiell eksperimentell produksjon og prøving av disse varer, tjenester eller produksjonsprosesser

20 AKTIVITETER SOM IKKE KAN INNGÅ I PROSJEKTETS KOSTNADSBUDSJETT Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg, herunder: a. driftsaktiviteter, rutinemessig eller regelmessige endringer av varer, produksjon, tjenester og pågående aktivitet, selv om det gir forbedringer b. modifikasjoner uten utvikling av ny kunnskap/ferdigheter, eller kunnskap på nye måter c. organisasjonsutvikling, opplæring eller kompetansetiltak d. kunde- eller markedsundersøkelser, e. installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr, f. kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet, g. aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon, h. erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly, i. kartlegging av mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye eller forbedrede metoder og teknikker, j. kontingenter, finansiering av fellesforskning uten aktivt bedriftsinvolvering k. kontroll, kvalitetssikring og validering av produksjon, varer og tjenester. 20


Laste ned ppt "1 - ditt springbrett til innovasjon. Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google