Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskelig nær – faglig sterk 1 Samarbeidsavtalene – status november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskelig nær – faglig sterk 1 Samarbeidsavtalene – status november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskelig nær – faglig sterk 1 Samarbeidsavtalene – status november 2011

2 Menneskelig nær – faglig sterk 2 Avtalestruktur Overordnet avtale om samhandling på helse og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og HSØ RHF. (oktober 2008) Avtale om samhandling angående helsetjenester knyttet til lokalsykehusfunksjonen. Bydelene i Oslo + sykehusene i Oslo + Ahus (oktober 2011). Pasientansvarsavtalen. Ansvar og oppgavefordeling ved ut og innskrivning av pasienter. (Under arbeid – felles med de andre kommunene og mulig felles for Oslo og Oslosykehusene?) Rutiner knyttet til inn- og utskriving (under arbeid) Delavtaler. Minimum i henhold til krav i helse- og omsorgslovens § 6-2, jfr Nasjonal veileder vedrørende lovpålagte samarbeidsavtaler. (Kapitel 6.)Under arbeid Møtestruktur Felles Samarbeidsutvalg (SU) HSØ RHF + alle sykehus i Oslo + Ahus + Oslo kommune + tillitsvalgte + brukerrep. Direktørmøte. Ahus: Adm.direktør, direktørene for medisin og divisjon psyk helse. Oslo: Bydelsdirektørene i Alna, Grorud og Stovner, SYE og Rusmiddeletaten. Samarbeidsforum somatikk Samarbeidsforum rusavhenighet/psykisk helsevern. –Representert ved lederne for utøvende tjenester i aktuelle fagområder. Nye møteplasser, for eksempel rus og avhengighet, psykisk helse barn og ungdom, habilitering, DPS. Rehabiliteringsnettverk for koordinerende enheter mm Ahus - Oslo Samhandlings arena Aker

3 Menneskelig nær – faglig sterk 3 Avtalestruktur Overordnet samarbeidsavtale mellom de 21 kommunene i opptaksområdet og Ahus. (Under arbeid) Pasientansvarsavtalen. Ansvar og oppgavefordeling ved ut og innskrivning av pasienter. (Under arbeid – felles med de tre bydelene/Oslo og mulig felles for Oslo og Oslosykehusene?) Rutiner knyttet til inn- og utskriving (Under arbeid) Delavtaler. Minimum i henhold til krav i helse- og omsorgslovens § 6-2, jfr Nasjonal veileder vedrørende lovpålagte samarbeidsavtaler. (Kapitel 6.) Under arbeid Møtestruktur (Under arbeid) ”Styrenes møte” Ordførere + rådmenn og Ahus HF styret + administrerende direktør. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU). Seks rådmenn med to fra hver region. (Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo) Administrerende direktør og to direktører fra Ahus. Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). Representanter/ledere fra hver kommune og hver divisjon på Ahus. (Inkludert DPS lederne og min. tre kommuneoverleger). Brukerrepresentant og tillitsvalgte. Kliniske samarbeidsutvalg Nye møteplasser, for eksempel rus og avhengighet, psykisk helse barn og ungdom, habilitering, DPS. Rehabiliteringsnettverk for koordinerende enheter mm Ahus – kommunene Follo samarbeid ØRU samarbeid SNR/Rømskog samarb.


Laste ned ppt "Menneskelig nær – faglig sterk 1 Samarbeidsavtalene – status november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google