Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektarbeid – rekruttering! Grethe Endresen, O/P-seksjonen Foto: Crestock.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektarbeid – rekruttering! Grethe Endresen, O/P-seksjonen Foto: Crestock.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektarbeid – rekruttering! Grethe Endresen, O/P-seksjonen Foto: Crestock.com

2 Hvem er vi? Miriam Engelskjøn- rådgiver utdanningsavdelingen Susanne Forsland- lærer Bodin v.g.skole Åshild Opøyen- leder Ung – avdeling FUT Kirsti Horne- ass.rektor Mosjøen v.g.skole Christian Gravem- ass.rektor Vest-Lofoten v.g.skole Inger Marie Bærug- fylkestillitsvalgt Utdanningsforbundet Helge Lynghaug- rådgiver kultur og miljøavdeling Elin Jæger- leder for spesialpedagogisk senter Kirsten Fougner- trainee/rådgiver org og personal Grethe Endresen- rådgiver organisasjon og personalseksj.

3 Litt informasjon om prosjektet Utarbeide en strategi for kompetansestyring som omfatter kompetanseplan, rekruttering og omdømme. Alt henger sammen med alt! Utvikling av kompetanseplan Rekrutteringsplan Plan for omdømmearbeid – - arbeidsgiverperspektiv

4 Veileder søker, samler og formidler informasjon. Tålmodig, støttende, informerende, velorienterte, hjelpende, søkende, komm. Nytenker opptatt av det som er visjonært og nyskapende. Uortodokse, åpne, radikale uavhengige, fantasirike, fleksible, selvstendige Formidler speider etter nye muligheter, inspirasjon og ideer. Entusiastiske, sosiale, overbevisende, selgende framtidsorienterte, inspirerende, utadvendte Ideutvikler griper fatt i nye ideer og tester dem. Realitetstestende, eksperimenterende, utadvendte, analytiske, handlingsorienterte, logiske Iverksetter vil ha handling Og resultater. Sørger for at Ideer blir materialisert. Organiserende, planleggende, logiske, gj.slagskraftige, resultatorienterte, utålmodige, beslutningsvillige Opprettholder føler ansvar for å ivareta og foredle fundamentet for teamets arbeid. Verdiorienterte, lojale, rettferdige, relasjonsorienterte, støttende, harmonisøkende, sensitive Kvalitetssikrer konsentrerer seg om å jobbe i dybden med fakta og detaljer. Grundige, individualistiske, velorganiserte, pliktoppfyllende, nøyaktige, faktaorienterte, reflekterende Gjennomfører setter sin ære i at jobben blir fullført, skikkelig og i hht oppsatte planer, krav og frister. Jordnære, regelorienterte, lojale, effektive, tidsbevisste, utholdende, detaljfokuserte

5

6 Mål Stor søknad på ledige stillinger Rekrutterer og beholder kompetanse som medfører at vi kan utføre de tjenestene vi skal utføre med høy kvalitet. Får søkere med nødvendig og rett kompetanse Vi har fått tak i den aller beste kompetansen på alle felt. Program/system for å ivareta nytilsatte og de som ikke har nok utfordringer Nytilsatte føler seg velkommen – her er det godt å være Brukervennlig verktøy Se seg selv i forhold til resten av verden. Ledere og mellomledere er opptatt av kompetanseutvikling Forskerkompetanse

7 kartleggingsfase Hva trenger vi å kartlegge? Hva slags informasjon trenger vi for å jobbe med rekruttering? Og hvor får vi tak i det?

8 Prosjekt rekruttering! Rekrutteringsprosessen: Beholde ansatte: -følge faglige standarder interessante arb.oppg -mer profesjonell rekruttering og ansettelse faglig utvikling, god -Lage verktøy og dyktiggjøre de som ansetter ledelse og lønn -Hente fra det internasjonale markedet? -Betale for utdanning/utdanningsstillinger? Onboarding: oppfølging av nyansatte Satse på entrepenørskap? -den først tiden – hva gjør vi -Oppfølging av prøvetidekskursjon/bedrifts/ - Bruke introduksjonsprogram smartere kommunebesøk for å få nyansatte raskere i gangse på rekr.verktøy? Å kunne tilby en arbeidsplass med tydelige verdier, inspirerende kolleger og spennende arbeidsoppgaver! Kommunisere på en smart måte og gjennom de rette kanaler som din målgruppe leser! Rett person med rett kompetanse til enhver tid! Miljøarbeider for ansatte?

9 Questback / undersøkelser hos ansatte Hva er det vi har behov for å spørre ansatte om? Hvem skal vi spørre? Vi skal hente data i eksterne baser, som eks. SSB, men vi skal også gjennomføre undersøkelser blant egne ansatte.


Laste ned ppt "Prosjektarbeid – rekruttering! Grethe Endresen, O/P-seksjonen Foto: Crestock.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google