Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energieffektivisering av bygg mot viktigere enn noensinne! -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energieffektivisering av bygg mot viktigere enn noensinne! -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energieffektivisering av bygg mot 2040 - viktigere enn noensinne! -

2 Arbeidsgruppas deltakere
Eli Arnstad - leder Tor Olaf Askjer, Foreningen Næringseiendom Rannveig Landet, BNL Turid Helle, ENOVA Tore Strandskog, Norsk Teknologi Odd Karl Steinsvik, egen arkitektpraksis Magnus Helland, ByBo AS Dag Arne Høystad, Norges Naturvernforbund Ida Bryn, Erichsen & Horgen AS Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk Brit Tove Welde, Husbanken Brita Dagestad, BE Inger Grethe England, Klif Guro Hauge, Lavenergiprogrammet Tore Haugen, NTNU Rune Tvedt, KS Sekretariat: Bygningsteknisk Etat v/ innleid konsulent Katharina Bramslev, hambra

3 Våre valg er viktige!

4 Arbeidsgruppas mandat
Gi innspill til en handlingsplan for energieffektivisering på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet Med utgangspunkt i foreliggende utredninger fra bl.a. Klimakur og Lavenergiutvalget: foreslå mål for energieffektivisering for hhv og 2040 foreslå konkrete virkemidler for å nå målene vurdere realismen i mål og virkemidler

5 Mål for energieffektivisering
Bruke mindre energi til drift av bygg tilsvarende: TWh/år TWh/år Forbruk dag er ca 80 TWh/år

6 Hvordan utløse potensialet?
Gjøre flere ting samtidig: Gjennomgripende energiøkonomisering i eksisterende bygningsmasse Rehabilitering – stort fokus på energi ved vesentlige oppgraderinger av bygg Nybygg – prosjektere og bygge meget energieffektive boliger og næringsbygg

7 Overordnede grep Forutsigbare mål og rammebetingelser fra myndighetene
Harmonisering av energimerkeordning, forskriftskrav, tilskuddsordninger og passivhusstandarder Nasjonalt måleinstrument for energieffektivisering

8 Nybygg Forskriftskrav om nær nullenerginivå i 2020 – må bestemmes raskt Ett steg på veien er krav i 2015 til passivhusnivå kWh/m2. Det de beste gjør i dag skal være standard i 2015, og det de beste gjør i 2015 skal være standard i 2020.

9 Eksisterende bygg Private eneboliger utgjør over 60% av markedet. Økonomiske tilskudd anbefales Krav til energiytelse ved store rehabiliteringer Forbildeprosjekter i forskjellige typer bygg Oppdaterte produktkrav til bygningsdeler Behøves nye økonomiske ordninger

10 Det offentlige må gå foran!
Det offentlige kan påvirke utviklingen på flere måter: tidligere innføring av krav aktiv etterspørsel i anbud og konkurranser aktiv bruk av rollen som plan- og tilrettelegger

11 Øvrige tiltak Nasjonale måleverktøy Systematisk kompetansebygging
Samordning av virkemidler og mellom virkemiddelaktører

12 Noen økonomiske betraktninger
Merkostnader for å bygge på passivhusnivå kan antas å være ,-/m2 Mye av dette er kostnader for kompetanseheving Erfaring fra bl.a. Sverige viser at merkostnader reduseres med økende erfaringer

13 Noen økonomiske betraktninger
Gruppa foreslår støtte i størrelsesorden 1,4-2 millarder pr. år, dvs til sammen 17 milliarder i perioden Merkostnaden for energieffektiviseringen vil i samme periode: kunne utløse nye markedsmuligheter gi økte inntekter til staten gi grunnlag for nye arbeidsplasser

14 Våre valg er viktige!


Laste ned ppt "Energieffektivisering av bygg mot viktigere enn noensinne! -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google