Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energieffektivisering av bygg mot 2040 - en riktig investering! -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energieffektivisering av bygg mot 2040 - en riktig investering! -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energieffektivisering av bygg mot 2040 - en riktig investering! -

2 Våre valg er viktige!

3 Arbeidsgruppas deltakere Eli Arnstad - leder Tor Olaf Askjer, Foreningen Næringseiendom Rannveig Landet, BNL Turid Helle, ENOVA Tore Strandskog, Norsk Teknologi Odd Karl Steinsvik, egen arkitektpraksis Magnus Helland, ByBo AS Dag Arne Høystad, Norges Naturvernforbund Ida Bryn, Erichsen & Horgen AS Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk Brit Tove Welde, Husbanken Brita Dagestad, BE Inger Grethe England, Klif Guro Hauge, Lavenergiprogrammet Tore Haugen, NTNU Rune Tvedt, KS Sekretariat: Bygningsteknisk Etat v/ innleid konsulent Katharina Bramslev, hambra

4 Arbeidsgruppas mandat Gi innspill til en handlingsplan for energieffektivisering på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet Med utgangspunkt i foreliggende utredninger fra bl.a. Klimakur og Lavenergiutvalget: –foreslå mål for energieffektivisering for hhv 2020 og 2040 –foreslå konkrete virkemidler for å nå målene –vurdere realismen i mål og virkemidler

5 Mål for energieffektivisering Bruke mindre energi til drift av bygg tilsvarende: 2020 - 10 TWh/år 2040 - 40 TWh/år Forbruk i dag er ca 80 TWh/år

6 Hvordan utløse potensialet? Gjøre flere ting samtidig: –Gjennomgripende energiøkonomisering i eksisterende bygningsmasse –Rehabilitering – stort fokus på energi ved vesentlige oppgraderinger av bygg –Nybygg – prosjektere og bygge meget energieffektive boliger og næringsbygg

7 Overordnede grep 1.Forutsigbare mål og rammebetingelser fra myndighetene 2.Harmonisering av energimerkeordning, forskriftskrav, tilskuddsordninger og passivhusstandarder 3.Nasjonalt måleinstrument for energieffektivisering

8 Nybygg Forskriftskrav om nær nullenerginivå i 2020 – må bestemmes raskt Ett steg på veien er krav i 2015 til passivhusnivå 70- 80 kWh/m2. Det de beste gjør i dag skal være standard i 2015, og det de beste gjør i 2015 skal være standard i 2020.

9 Eksisterende bygg Private eneboliger utgjør over 60% av markedet. Økonomiske tilskudd anbefales Krav til energiytelse ved store rehabiliteringer Forbildeprosjekter i forskjellige typer bygg Oppdaterte produktkrav til bygningsdeler Behøves nye økonomiske ordninger

10 Det offentlige må gå foran! Det offentlige kan påvirke utviklingen på flere måter: –tidligere innføring av krav –aktiv etterspørsel i anbud og konkurranser –aktiv bruk av rollen som plan- og tilrettelegger

11 Øvrige tiltak Nasjonale måleverktøy Systematisk kompetansebygging Samordning av virkemidler og mellom virkemiddelaktører

12 Noen økonomiske betraktninger Merkostnader for å bygge på passivhusnivå kan antas å være 1000-2000,- /m2 Mye av dette er kostnader for kompetanseheving Erfaring fra bl.a. Sverige viser at merkostnader reduseres med økende erfaringer

13 Noen betraktninger Energieffektivisering i bygg vil kunne –Gi en fornuftig bruk av verdifulle energiressurser –Vitalisere norsk bygge- og energinæring –Sette oss i forkant av hva som skal skje internasjonalt –At folk skal være enda mer fornøyd med husene de bor i!

14 Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere.

15 Våre valg er viktige!


Laste ned ppt "Energieffektivisering av bygg mot 2040 - en riktig investering! -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google