Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Naturfag i norsk skole Besøk fra Danmark 1. februar 2016 Anders Isnes Naturfagsenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Naturfag i norsk skole Besøk fra Danmark 1. februar 2016 Anders Isnes Naturfagsenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Naturfag i norsk skole Besøk fra Danmark 1. februar 2016 Anders Isnes Naturfagsenteret

2 Naturfag i norsk skole Integrert naturfag fra 1. til 11. trinn Biologi+fysikk+kjemi+geofaglige emner Barnetrinnet 1.-7. trinn: totalt 328 timer – 328 timer/7 trinn = 47 timer (1,2 time per uke) Ungdomstrinnet 8. -10. trinn: totalt 249 timer – 249 timer/3 trinn = 83 timer (2,2 timer per uke)

3 Generell del Fag Prinsipper for opplær Formål grf Komp.- mål Lokalt læreplanarbeid

4 4 Hvorfor nye læreplaner? Tydelige kompetansemål; fra aktivitet og prosess til læringsutbytte, men ikke så detaljerte Større lokal frihet til valg av lærestoff, arbeidsmåter og organisering for bedre å ivareta prinsippet om tilpasset opplæring Grunnleggende ferdigheter prioriteres Progresjon og sammenheng i opplæringen, gjennomgående læreplaner

5 Læreplanen som forskrift Det betyr at den er forpliktende Kompetansemålene ”styrer”, fordi de blir gjort til gjenstand for vurdering

6 Læreplanen http://www.udir.no/kl06/NAT1-02/

7 Lærere sier: Læreplanene er for omfattende Læreplanene er for upresise Læreplanene gir for lite hjelp til lærere i planlegging av undervisning/læring Læreplanene er for teoretiske

8 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende- arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for- grunnleggende-ferdigheter/ http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende- arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for- grunnleggende-ferdigheter/ Rammeverket for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.

9 Fra rammeverket Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. I hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen.

10 Progresjon I tilknytning til definisjoner av de fem ferdighetene er det utviklet matriser som konkretiserer progresjonen i ferdighetene. Matrisene er beskrevet på nivåer og ikke på trinn fordi ferdighetene kommer ulikt til uttrykk i fagene. Cellene i matrisene beskriver hva som er typisk for de ulike nivåene når det gjelder å de grunnleggende ferdighetene.

11 Ferdighetsområder Å kunne leseÅ kunne skriveÅ kunne regneMuntlige ferdigheter Digitale ferdigheter Forberede, utføre og bearbeide Planlegge og bearbeide Gjenkjenne og beskrive Forstå og vurdere Tilegne og behandle FinneUtformeBruke og bearbeide UtformeProdusere og bearbeide Tolke og sammenholde Kommunisere Reflektere og vurdere Digital dømmekraft

12 Tredelt taksonomi som er brukt i læreplanarbeidet for fag: Kompetansenivå Lavt nivå: Middels nivå: Høyt nivå: Kompetansekrav Reprodusere, gjengi Anvende Analyse og vurdering 12

13 Tredelt ”ferdighetsstige” Kompetansenivå Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå Kompetansekrav Delta, gjenkjenne, oppfatte Etterligne, justere, beherske Komplekse, sammensatte ferdigheter, utvikle, produsere, fornye

14 14 Kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemålene i LK06 forutsetter at lærestedene i det daglige arbeidet med vurdering må utvikle kriterier som beskriver kjennetegn på elevenes og lærlingenes kompetanse på ulike nivåer. Vurderingskriteriene skal være til hjelp for å identifisere og forstå hva som for eksempel er henholdsvis høy og lavere måloppnåelse i faget.

15 Forslag fra Naturfagsenteret: http://www.naturfag.no/binfil/download.php? did=3888 http://www.naturfag.no/binfil/download.php? did=3888

16 Teknologi i norsk utdanning  Formelle føringer: – ToD – ToF – Teknologi i praksis http://www.udir.no/kl06/TPR1-01/ Teknologi i praksis http://www.udir.no/kl06/TPR1-01/  Teknologi-tiltak -Lektor2 -Energiskolene -TekIn

17 Teknologi - ressurser TekIn: Teknologi-inspiratøreneTeknologi-inspiratørene ToD – materiell:materiell – Fuglebolig mm – http://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=199 4603 http://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=199 4603

18 Lærere i Naturfag - ungdomstrinn For naturfag kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i faget, i tillegg til tilsettingskravene.

19

20 Naturfaglæreres fagbakgrunn formelle krav Fra 2008: minst 60 studiepoeng ved tilsetting i fag som matematikk, norsk og engelsk 70 % - 80 % har faglig fordyping i det faget de underviser i på ungdomstrinnet.

21 Eksamen i naturfag Omtale av vurdering i læreplanen: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Eksamen skal gjennomføres med et praktisk innslag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

22 Nasjonale tester/prøver Ingen i naturfag Norge deltar i de internasjonale testene TIMSS og PISA Karakterstøttende prøver for 10. trinn

23 Karakterstøttende prøver et verktøy i underveisvurderingen og en støtte i sluttvurderingen Eksempler https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentIte mId=25367130


Laste ned ppt "1 Naturfag i norsk skole Besøk fra Danmark 1. februar 2016 Anders Isnes Naturfagsenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google