Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energimerking og energioppfølging i HFK Overingeniør energibruk Helge Gundersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energimerking og energioppfølging i HFK Overingeniør energibruk Helge Gundersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energimerking og energioppfølging i HFK Overingeniør energibruk Helge Gundersen

2 2 Klimaplan for Hordaland 2010 - 2020 Vedteken av fylkestinget juni 2010 I hht. ”Klimaplan for Hordaland 2010 – 2020” er målet at energibruken i bygningsmassen i Hordaland skal reduseres med 20% innen 2020 i høve til energibruken i 2007. www.hordaland.no/klima

3 Mål for bygninger i HFK Energibruken i Fylkeskommunen sin bygningsmasse skal reduseres med 12% (ca. 2GWh) innen 2020 i forhold til energibruken i 2007 og minst 80% av varmebehovet skal innen 2013 dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel. Fossile brensel skal være helt utfaset innen 2020.

4 Energimerking av boliger og bygg Fra 1. juli 2010 må alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha energiattest Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha synlig energimerke Selvangivelse mulig for boliger - kompetansekrav for merking av yrkesbygg Det er bygningen/boligen som merkes, ikke brukeren Eier er ansvarlig for at riktige data er brukt Informasjon og merkesystem: www.energimerking.no

5 Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon om og verdisetting av boliger og bygninger Fremkomme en tiltaksliste over mulige energieffektiviserings tiltak.

6 Energiattesten gir nyttig informasjon Energiattesten er beviset for gjennomført energimerking! Den inneholder følgende:  Energimerket  Målt energi  Tiltaksliste  Dokumentasjon

7 Eksempler - energikarakter A – B : Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem. C – D: Bygninger etter byggeforskriftene fra 2007 vil normalt få C eller D. E – G: De aller fleste eksisterende boliger bygget etter mindre strenge tekniske forskrifter enn i dag.

8 Oppvarmingskarakteren Viser andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann), som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass Liten andel (el/fossilt) gir best merke (grønn) Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

9 HFK sitt arbeid med kravene i forskriften gjelder: -Energimerking -Energivurdering av tekniske anlegg

10 Enøk analyse - grunnlag for tiltak Enøk analysene er satt opp i tabellform og viser lønnsomme energieffektiviserende tiltak. Disse er igjen delt opp i tiltak med tilbakebetalingstid på mindre enn 10 år og tiltak med tilbakebetalingstid på mer enn 10 år. Disse danner grunnlag for enøk-satsing i HFK tiltak de nærmeste år.

11 EOS arbeid i HFK I forbindelse med Enøk-arbeidet etablerer HFK EOS (energioppfølgings system) på alle bygg. Ved å overvåke energibruken nøye oppdages avvik tidlig og feil kan rettes på et tidlig stadium. Ved store avvik i forhold til normtall må også areal kontrolleres da det kan ha vert nyttet feile tall for oppvarmet areal ved beregning av spesifikt energiforbruk.

12 28.03.2015Endres i topp-/bunntekst12


Laste ned ppt "Energimerking og energioppfølging i HFK Overingeniør energibruk Helge Gundersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google