Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor dr juris Lasse Simonsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor dr juris Lasse Simonsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor dr juris Lasse Simonsen
(9) Dagmulkt Professor dr juris Lasse Simonsen

2 dagmulkt og erstatning
Tidsangivelser F1 F2 Formalkrav pkt 34.1,2 Samordningsplikten pkt 18.3, jf 18.1,1 Aktsomhetsnorm pkt 18.3 og 35 Fristforlengelse mv pkt 25 Forholdet mellom dagmulkt og erstatning Dagmulkt Erstatning Punkt 35,1.2 Pkt 34 Pkt 35 Lasse Simonsen

3 Dagmulktbelagte frister – punkt 34.1:
Samordningsplikt Erstatning – pkt 35 Sluttfrist Delfrister Automatisk dagmulktbelagt ”Uttrykkelig angitt for den enkelte frist” Lasse Simonsen

4 NS 3401 NS 3430 punkt 16,2: NS 8405 punkt 34.1: Punkt 8.3 Punkt 8.4
”Tidspunkter for påbegynnelse og avslutning av deler av arbeidet eventuelt for avslutning av hele arbeidet som er angitt i slike fremdriftsplaner, er bare bindende overfor byggherren dersom dette er uttrykkelig avtalt.” Punkt 8.4 ”Angivelse av tid for utførelsen av deler av arbeidet anses bare som bindende frist dersom tiden er angitt i avtaledokumentet, eller det på annen måte uttrykkelig er krevet at den skal være bindende, eller det er fastsatt mulkt for overskridelse av den angitte tid.” NS 3430 punkt 16,2: ”Frister for ferdigstillelse av hele eller deler av kontraktarbeidet regnes som avtalte når tidsfristene er angitt i kontrakten, se punkt 4.” NS 8405 punkt 34.1: ”Sluttfrist for kontraktarbeidene er dagmulktbelagt.” ”Andre frister enn sluttfristen er bare dagmulktbelagt når dette er uttrykkelig angitt i kontrakten for den enkelte frist.” Lasse Simonsen

5 Ferdigstillelse – punkt 34.2:
Faktisk ferdigstillelse Meldt ferdigstillelse Overtakelse F M O NS 8405 punkt 34.2,2 NS 3401 Sandvik NS 3430 punkt 20.1 Lasse Simonsen

6 Progresjonsprinsippet – punkt 34.3:
Kr Grunnlaget Grunnlaget T F1 F2 Lasse Simonsen

7 Dominoprinsippet: F1 F3 F2 Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Professor dr juris Lasse Simonsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google