Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av dekketype Norsk Asfaltforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av dekketype Norsk Asfaltforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av dekketype Norsk Asfaltforening
Lokalgruppe for Vestfold og Telemark Sandefjord 6.februar 2008 Sveinung Ø. Tubaas Asfaltprosjektet Region Sør

2 Asfaltdekker 1) Litt historikk - Opprinnelse 2) Valg av dekkeløsninger
3) Miljø

3 Historikk - Historien her vet vi stort sett noe om * Bitumen
* Steinmateriale - Historien her vet vi stort sett noe om * Bitumen - Bitumen er latin og betyr jord bek. - Den første bruken av bitumen var ca 3 800 f.kr. Som ble brukt til å tette båter. * Tillsetningsstoffer - Vedheftsmidler og forskjellige typer fiber.

4 Valg av dekketype Vi skiller mellom:
*Asfalt (blanding av steinmaterialar og bindemiddel) * Asfaltdekke (asfalt ferdig utlagt og komprimert)

5 Valg av dekketype Velges i stor grad ut fra trafikkbelastningen (ÅDT)
Vi ser på sammensetningen av asfalt Som består av: - Steinmaterialer - Bitumen - Tillsetningsstoffer

6 Asfaltdekker Noe slitt Ev134 Haukeli
Omfatter de bituminøse lagene i en veioverbyggning: - Slitelag - Bindlag - Bærelag Noe slitt Ev134 Haukeli

7 Asfaltdekker Vedlikeholdsasfaltering Noen skadetyper og årsaker
>Sporslitasje, gjelder veger med ÅDT over 3000 > Plastisk deformasjon, skyldes trafikk og klimatiske forhold. > Dreneringsproblem, mangel på grøfter. > Skader grunnet mekaniske inngrep, graving etc.

8 Asfaltdekker Oppretting av Rv38 Asfalt behov? Blødning på Eo

9 Asfaltdekker Valg av dekketype krever tilpasning til underlaget og trafikkbelastning. Noen kriterier for å sette sammen asfalt >Steinstørrelse er med på å bestemme tykkelsen på dekke. >Steinkvaliteten bestemmes av trafikkbelastningen ÅDT

10 Asfaltdekker Noen kriterier (forts.) >Bindemiddel, to hovedgrupper
bitumen og myk bitumen, bør tilpasses klima og underlagets egnethet. > Tilsetningsstoffer, polymerer, fibere vedheftningsmiddel

11 Asfalttyper for ulike ÅDT
Betegnelse Navn ÅDT vanlig bruksområde ÅDT Utvidet bruksområde Agb Asfaltgrusbetong Ma Mykasfalt Ab Asfaltbetong Ska Skjelettasfalt Sta Støpasfalt Top Topeka T Tynndekke Gja Gjenbruksasfalt

12 Asfaltdekker Betegnelse Legge-tempratur Bindem. innh. Hulrom Densitet
Agb11 110–120* 5,9 +/- 0,5% 2–7 %** 2,3-2,5g/cm3 Ma11 75–100 * 4,7 +/- 0,5% 3–9 % ** Ab11 120–140* 5,9 +/- 0,5% 2–5 % ** Ska11 120–150* 6,3 +/- 0,4% 2,5-2,6g/cm3 * - avhengig av bindemiddeltype (høyeste temp ved stiveste bindemiddel) ** - enkeltprøver

13 Asfaltdekker Riktig tilgang på masse krever begrenset transportlengde.
Avpasse leggehastigheten etter massetilgangen. Noe mangelfull grøfting??

14 Asfaltdekker Erfaringen i valg av dekketyper til de forskjellige gater og veier er > Bruk en massetype som innfrir tekniske krav og som entreprenøren blander ofte og” kan” legge ut og komprimere.

15 Asfaltdekker Valg av dekketyper (forts.)
> Noen av disse massene kan være: Ab-masse ÅDT >3000 Agb-masse ÅDT <3000 > Alternativt MB-masser (myk bitumen)

16 Asfaltdekker Gjenbruksasfalt Gja
En resurs vi kan utnytte på mange felt >Fresemasse legges ut direkte >% tilsetning til kale og varme masser > Fresemasser / granulat brukt til kantoppfylling. * KFA ordningen administreres av ATI

17 Asfaltdekker

18 Asfaltdekker (miljø) Vi må sette mer fokus på miljø før vi blir pålagt restriksjoner. Omverden oppfatter oss som potensielle forurensere! Noen stikkord kan være a) avrenning fra emulsjondekker. b) mye og lang transport. c) utslipp fra verk. Kan vi utvikle mer miljøvennlige asfaltdekker? Kan vi redusere Co2 utslipp på transport? Dette bør benyttes i tildelingskriteriene?


Laste ned ppt "Valg av dekketype Norsk Asfaltforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google