Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av dekketype Norsk Asfaltforening Lokalgruppe for Vestfold og Telemark Sandefjord 6.februar 2008 Sveinung Ø. Tubaas Asfaltprosjektet Region Sør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av dekketype Norsk Asfaltforening Lokalgruppe for Vestfold og Telemark Sandefjord 6.februar 2008 Sveinung Ø. Tubaas Asfaltprosjektet Region Sør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av dekketype Norsk Asfaltforening Lokalgruppe for Vestfold og Telemark Sandefjord 6.februar 2008 Sveinung Ø. Tubaas Asfaltprosjektet Region Sør

2 Asfaltdekker •1) Litt historikk - Opprinnelse •2) Valg av dekkeløsninger •3) Miljø

3 Historikk * Steinmateriale - Historien her vet vi stort sett noe om * Bitumen - Bitumen er latin og betyr jord bek. - Den første bruken av bitumen var ca 3 800 f.kr. Som ble brukt til å tette båter. * Tillsetningsstoffer - Vedheftsmidler og forskjellige typer fiber.

4 Valg av dekketype •Vi skiller mellom: *Asfalt (blanding av steinmaterialar og bindemiddel) * Asfaltdekke (asfalt ferdig utlagt og komprimert)

5 Valg av dekketype •Velges i stor grad ut fra trafikkbelastningen (ÅDT) •Vi ser på sammensetningen av asfalt •Som består av: - Steinmaterialer - Bitumen - Tillsetningsstoffer

6 Asfaltdekker •Omfatter de bituminøse lagene i en veioverbyggning: - Slitelag - Bindlag - Bærelag Noe slitt Ev134 Haukeli

7 Asfaltdekker •Vedlikeholdsasfaltering •Noen skadetyper og årsaker >Sporslitasje, gjelder veger med ÅDT over 3000 > Plastisk deformasjon, skyldes trafikk og klimatiske forhold. > Dreneringsproblem, mangel på grøfter. > Skader grunnet mekaniske inngrep, graving etc.

8 Asfaltdekker Oppretting av Rv38 Blødning på Eo Asfalt behov?

9 Asfaltdekker •Valg av dekketype krever tilpasning til underlaget og trafikkbelastning. •Noen kriterier for å sette sammen asfalt >Steinstørrelse er med på å bestemme tykkelsen på dekke. >Steinkvaliteten bestemmes av trafikkbelastningen ÅDT

10 Asfaltdekker •Noen kriterier (forts.) >Bindemiddel, to hovedgrupper bitumen og myk bitumen, bør tilpasses klima og underlagets egnethet. > Tilsetningsstoffer, polymerer, fibere vedheftningsmiddel

11 Asfalttyper for ulike ÅDT BetegnelseNavnÅDT vanlig bruksområde ÅDT Utvidet bruksområde AgbAsfaltgrusbetong0 -3 000 MaMykasfalt0 -3 000 AbAsfaltbetong3 000 -15 0001 500 -20 000 SkaSkjelettasfalt5 000 -20 0003 000 -20 000 StaStøpasfalt15 000 -20 0005 000 -20 000 TopTopeka5 000 -20 000 TTynndekke0 -20 000 GjaGjenbruksasfalt0 -20 000

12 Asfaltdekker BetegnelseLegge- tempratur Bindem. innh. HulromDensitet Agb11110–120*5,9 +/- 0,5% 2–7 %**2,3- 2,5g/cm3 Ma1175–100 *4,7 +/- 0,5% 3–9 % **2,3- 2,5g/cm3 Ab11120–140*5,9 +/- 0,5% 2–5 % **2,3- 2,5g/cm3 Ska11120–150*6,3 +/- 0,4% 2–5 % **2,5- 2,6g/cm3 * - avhengig av bindemiddeltype (høyeste temp ved stiveste bindemiddel) ** - enkeltprøver

13 Asfaltdekker •Riktig tilgang på masse krever begrenset transportlengde. •Avpasse leggehastigheten etter massetilgangen. •Noe mangelfull grøfting??

14 Asfaltdekker •Erfaringen i valg av dekketyper til de forskjellige gater og veier er > Bruk en massetype som innfrir tekniske krav og som entreprenøren blander ofte og” kan” legge ut og komprimere.

15 Asfaltdekker •Valg av dekketyper (forts.) > Noen av disse massene kan være: Ab-masse ÅDT >3000 Agb-masse ÅDT <3000 > Alternativt MB-masser (myk bitumen)

16 Asfaltdekker •Gjenbruksasfalt Gja •En resurs vi kan utnytte på mange felt >Fresemasse legges ut direkte >% tilsetning til kale og varme masser > Fresemasser / granulat brukt til kantoppfylling. * KFA ordningen administreres av ATI

17 Asfaltdekker

18 Asfaltdekker (miljø) •Vi må sette mer fokus på miljø før vi blir pålagt restriksjoner. Omverden oppfatter oss som potensielle forurensere! •Noen stikkord kan være a) avrenning fra emulsjondekker. b) mye og lang transport. c) utslipp fra verk. •Kan vi utvikle mer miljøvennlige asfaltdekker? •Kan vi redusere Co2 utslipp på transport? •Dette bør benyttes i tildelingskriteriene?


Laste ned ppt "Valg av dekketype Norsk Asfaltforening Lokalgruppe for Vestfold og Telemark Sandefjord 6.februar 2008 Sveinung Ø. Tubaas Asfaltprosjektet Region Sør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google