Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 11b) Bestilte endringer. 1 Innledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 11b) Bestilte endringer. 1 Innledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 11b) Bestilte endringer

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Oversikt: Forhold på kreditors side Forhold på kreditors side Endringer Risiko- betraktninger Risiko- betraktninger 1.1 1.2 og 1.3 Poenget: Dersom bestilt K har bestilt en endring, så har D krav på justering av vederlaget

4 2 Hva menes med endring

5 Lasse Simonsen Endring av ytelsene, ikke kontraktsbestemmelsene: Kontraktsbestemmelsene Leverandørens ytelser Leverandørens ytelser Avtalen Endringer (herunder tillegg) -Faktiske ytelser -Framdrift

6 Lasse Simonsen Den opprinnelige kontrakten regulerer også de nye ytelsene: Kontrakten (F eks NS 8405) Kontrakten (F eks NS 8405) Opprinnelige ytelser Opprinnelige ytelser Nye ytelser Nye ytelser

7 3 Kreditors endringskompetanse

8 Lasse Simonsen Behovsendring: Avtale Endringer Rigger Skip Maskiner Tegninger (prosjektering) Bygninger Programmering -Tiden går -Teknisk utvikling -Nye behov -Avdekking av svakheter -Osv

9 Lasse Simonsen Endringshjemler: Endring Ensidig pålegg Ensidig pålegg Endrings- avtaler Endrings- avtaler NB!

10 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlag for ensidige pålegg: Endrings- kompetanse Endrings- kompetanse Åpne oppdrag (tjenester) Åpne oppdrag (tjenester) Spesifiserte oppdrag Spesifiserte oppdrag Særlige hjemler Lov Avtaler Eksempel: Advokattjenester - Buofl § 11 Sedvane NS 8405 pkt 22 NF 2007 art 12 Osv. -Tilvirkningsoppdrag -Konsulentoppdrag -Osv Problem: Tilvirkningskjøp, se kjl § 3 Handelsbruk

11 4 Varslingssystemer Endringsordresystemer

12 Lasse Simonsen Ordre Endrings- ordre Endrings- ordre Irregulær endringsordre Irregulær endringsordre Varsel Svar Tvist Alt 2 Oversikt: Alt 1 Orde som innebærer at ytelsen i avtalen endres (1) (2)

13 Lasse Simonsen -Klart at det er en endringsordre -Skriftlig -Hva endringen går ut på -Klart at det er en endringsordre -Skriftlig -Hva endringen går ut på (1) Endringsordre - kravene til ordren:

14 Lasse Simonsen (2) Irregulær endringsordre – hva er det? For å avgjøre om en ordre er en endringsordre, må kontraktens beskrivelse av de opprinnelige ytelsene tolkes Tillegg Fradrag T T F F Den opprinnelige kontraktsytelsen Forandring (”endring” i snever forstand)

15 Lasse Simonsen Avtalte varslingsregler ved irregulær endringsordre: Eksempel – NS 8405 punkt 23.2 IE Irregulær endringsordre V V Varsel Uten ugrunnet opphold Punkt 23.2 Entreprenørens varslingsplikt ”Mottar entreprenøren pålegg som angitt i 23.1, skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han vil påberope seg dette som en endring. Gjør han ikke det, taper han retten til å påberope seg at pålegget innebærer en endring.”

16 5 Justering av tid og vederlag

17 Lasse Simonsen Kontraktsrevisjon – konsekvensene av endring: Gjenopprette balansen i kontrakten Endring Fristforlengelse Vederlagsjustering Merforbruk av tid pga endringen Justering av vederlaget som følge av endringen NS 8405 pkt 24.1 a) NS 8405 pkt 25.2 a)

18 Lasse Simonsen Tid: NS 8405 pkt 24.1 a) ”Entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av … endringer, jf punktene 22 og 23…” AF Avtalt frist Endringer NF Fristforlengelse

19 Lasse Simonsen Vederlagsjustering – bruk av kontraktens priser: Vederlags- justering Vederlags- justering Enhetspriser Bevarer balansen i avtaleforholdet Ikke enhetspriser Ikke enhetspriser -NS 8405 Regningsarbeid -NF 2007 Konstruering av nye rater


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 11b) Bestilte endringer. 1 Innledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google