Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg og anleggsavfall konferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg og anleggsavfall konferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg og anleggsavfall konferansen 2012.
Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning Bygg og anleggsavfall konferansen 2012. Per Syvaldsen Veiteknisk Institutt

2 HVA er KFA? www.asfaltgjenvinning.no
KFA: En frivillig bransjeordning som ble etablert av Norsk Asfaltforening (NA) i 2001. Egen stiftelse fra 2006. Finansieres ved et bitumengebyr på 5 kr/tonn. Veiteknisk Institutt, oppdraget med å gjennomføre ordningen som i hovedsak består av: Registrering av gjenbruk og lagerbeholding Kontroll - Sertifisering Rapportering Tjære kontroll. For mer informasjon se: Informasjon

3 Bakgrunn for opprettelsen av KFA:
Stortingsmelding nr. 24, : 75 % av alt avfall skal gjenvinnes eller energiutnyttes innen år 2010. Ønske om en ’ren’ bransje Godt omdømme Unngå eventuelle sanksjoner/ avgifter fra myndighetene Miljøaspektet vil komme sterkere og sterkere ’Føre var’ holdning

4 Målsetning KFA 80 % gjenvinning innen 5 år (utgangen av 2005) Oppstart: Januar % gjenvinning

5 VILLFYLLINGER – dette er ikke ønskelig

6 Hvorfor dokumentasjon?
Miljø og forurensning, Klif. Tekniske krav i håndbok 018 eller andre krav stilt av andre byggherrer. Avrennings rapporten, Veiteknisk Institutt Gjenbruksveiledning, Veiteknisk Institutt. 2012

7 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012
Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig?

8 Årlig graves og freses det opp 700. 000 – 800
Årlig graves og freses det opp – tonn med asfalt fra eksisterende veg i Norge. Tilnærmet samme mengde gjenbrukes hvert år. Lagerbeholdningen av returasfalt (flak- og fresemasse) er imidlertid stor ca tonn.

9 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012
Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig? Hva er miljøgevinsten?

10 Miljø Asfalt består av ca 96 % steinmaterialer -
og ca 4 % bindemiddel. Steinmaterialene i asfalt er ofte av den beste kvaliteten: Gjenbruk utnytter denne resursen uten uttak av nye masser. ”Bra stein” kan bli mangelvare i nær framtid. Bitumen er limet i asfalten: Riktig bruk av gjenbruks materialene utnytter kostbart bindemiddel. (innkjøps kostnad over 4000 kr/tonn.) Innkjøp og import av bindemiddel minsker.

11 Aktørenes ansvar (1): Følge de angitte lover, forskrifter og regler. Med andre ord skal returasfalt (flak-, gave- fresemasse av asfalt fra graving og vedlikehold samt overskuddsmasse fra produksjon) gjenbrukes, leveres på godkjent mellomlager eller deponi.

12 Aktørenes ansvar (2): Når det settes bort arbeid til en entreprenør, er det likevel asfalteierens ansvar å sørge for at returasfalten leveres på godkjent mottak. Beskrives enkelt i asfaltkontrakten eller i gravemeldingen utstedt av vegeier. Still krav og be om dokumentasjon på slik levering.

13 Ved mottak: Godkjent mottak (av fylkesmannen) Egendokumentasjon eller kontroll på renhet (tjære andre materialer / fremmedelementer)

14

15

16 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012
Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig? Hva er miljøgevinsten? Hvilke mengder og typer asfalt legges på mellomlager?

17 Asfalt-typer på lager. Alle typer asfalt kommer inn på lager.
til tonn kommer inn hvert år. Brorparten av det innkommende er ”tette masser” Åpne asfaltmasser må spesial behandles før gjenbruk. Asfalten kommer inn som fresemasser, Eller asfalt flak. Disse må knuses før gjenbruk.

18 Anvendelse fresemasse:
Oppjustering av grusskulder Forkilings- og avrettingsmasse Bærelagsmasse Tilslagsmateriale i kald produksjon Tilslagsmateriale i varm produksjon

19 Anvendelse gravemasse/ flak:
Granulering (knusing av flak) Oppjustering av grusskulder Bærelag Endelig slitelag (lavtrafikkert veg) Tilslagsmateriale i kald produksjon Tilslagsmateriale i varm produksjon

20 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012
Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig? Hva er miljøgevinsten? Hvilke mengder og typer asfalt legges på mellomlager? Hvor lønnsomt er det å gjenvinne/gjenbruke asfalt?

21 Økonomi: Hva er et tonn gjenbruksasfalt verdt:
Ett tonn gjenbruk asfalt består av ca 40 kg bindemiddel og 960 kg grus og filler. 40 kg bindemiddel à kr pr. tonn = 160.- 960 kg grus og filler à kr pr. tonn = Sum teoretisk restverdi kr. pr. tonn = 256.-

22 Eksempler på produksjon og utlegging:
Fresing og stabilisering i veg (med skum eller emulsjon) Produksjonsutleggere på veg Høvel + vann (granulat) Tilslagsmateriale i kald produksjon Tilslagsmateriale i varm produksjon

23 Tilslagsmateriale i ordinær produksjon Bærelag (nedre/ øvre)
Anvendelse av returasfalt: Fast dekke på grusveg Fastdekke på gsv Midlertidig dekke Tilslagsmateriale i ordinær produksjon Bærelag (nedre/ øvre) Forkilingmasse Avrettingsmasse Istandsetting etter graving i veg

24 - Den siste grusvei i Sandefjord kommune er belagt med fresemasse.
ÅRSRAPPORT - Den siste grusvei i Sandefjord kommune er belagt med fresemasse. 2008

25

26 ASFALT GJENVINNING Varm gjenvinning - i verk - på veg Kald gjenvinning Ubundet gjenvinning

27

28 Utfordringer/ muligheter
Øke gjenvinningsgraden, fortsatt tonn returasfalt på lager Markedsføre gode tekniske løsninger Vurdere nye mellomlagre Bestiller; Tenk langsiktig Beskrive/godta gjenbruksløsninger i kontrakter Du kan både beskrive og/eller favorisere gjenbruk i ditt konkurransegrunnlag God kommunikasjon mellom bestiller og entreprenør!

29

30

31 BRUK AVGJENBRUK ER IKKE BARE
NYTTIG, MEN ER OGSÅ MILJØ VENNLIG.


Laste ned ppt "Bygg og anleggsavfall konferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google