Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning Bygg og anleggsavfall konferansen 2012. Per Syvaldsen Veiteknisk Institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning Bygg og anleggsavfall konferansen 2012. Per Syvaldsen Veiteknisk Institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning Bygg og anleggsavfall konferansen 2012. Per Syvaldsen Veiteknisk Institutt

2 HVA er KFA? KFA: En frivillig bransjeordning som ble etablert av Norsk Asfaltforening (NA) i 2001. Egen stiftelse fra 2006. Finansieres ved et bitumengebyr på 5 kr/tonn. Veiteknisk Institutt, oppdraget med å gjennomføre ordningen som i hovedsak består av: –Registrering av gjenbruk og lagerbeholding –Kontroll - Sertifisering –Rapportering –Tjære kontroll. For mer informasjon se: –Informasjon www.asfaltgjenvinning.no

3 Bakgrunn for opprettelsen av KFA: Stortingsmelding nr. 24, 2000 -2001: 75 % av alt avfall skal gjenvinnes eller energiutnyttes innen år 2010.  Ønske om en ’ren’ bransje  Godt omdømme  Unngå eventuelle sanksjoner/ avgifter fra myndighetene  Miljøaspektet vil komme sterkere og sterkere  ’Føre var’ holdning

4 Målsetning KFA –80 % gjenvinning innen 5 år (utgangen av 2005) –Oppstart: 1.1.2001 –Januar 2010 90% gjenvinning

5 VILLFYLLINGER – dette er ikke ønskelig

6 Hvorfor dokumentasjon? Miljø og forurensning, Klif. Tekniske krav i håndbok 018 eller andre krav stilt av andre byggherrer. Avrennings rapporten, Veiteknisk Institutt. 2011. Gjenbruksveiledning, Veiteknisk Institutt. 2012

7 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012 1.Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig?

8 Årlig graves og freses det opp 700.000 – 800.000 tonn med asfalt fra eksisterende veg i Norge. Tilnærmet samme mengde gjenbrukes hvert år. Lagerbeholdningen av returasfalt (flak- og fresemasse) er imidlertid stor ca 1000.000 tonn.

9 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012 1.Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig? 2.Hva er miljøgevinsten?

10 Miljø Asfalt består av ca 96 % steinmaterialer - og ca 4 % bindemiddel. Steinmaterialene i asfalt er ofte av den beste kvaliteten: Gjenbruk utnytter denne resursen uten uttak av nye masser. ”Bra stein” kan bli mangelvare i nær framtid. Bitumen er limet i asfalten: Riktig bruk av gjenbruks materialene utnytter kostbart bindemiddel. (innkjøps kostnad over 4000 kr/tonn.) Innkjøp og import av bindemiddel minsker.

11 Aktørenes ansvar (1): Følge de angitte lover, forskrifter og regler. Med andre ord skal returasfalt (flak-, gave- fresemasse av asfalt fra graving og vedlikehold samt overskuddsmasse fra produksjon) gjenbrukes, leveres på godkjent mellomlager eller deponi.

12 Aktørenes ansvar (2): Når det settes bort arbeid til en entreprenør, er det likevel asfalteierens ansvar å sørge for at returasfalten leveres på godkjent mottak. Beskrives enkelt i asfaltkontrakten eller i gravemeldingen utstedt av vegeier. Still krav og be om dokumentasjon på slik levering.

13 Ved mottak: Godkjent mottak (av fylkesmannen) Egendokumentasjon eller kontroll på renhet (tjære andre materialer / fremmedelementer)

14

15

16 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012 1.Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig? 2.Hva er miljøgevinsten? 3.Hvilke mengder og typer asfalt legges på mellomlager?

17 Asfalt-typer på lager. Alle typer asfalt kommer inn på lager. 700 000 til 800 000 tonn kommer inn hvert år. Brorparten av det innkommende er ”tette masser” Åpne asfaltmasser må spesial behandles før gjenbruk. Asfalten kommer inn som fresemasser, Eller asfalt flak. Disse må knuses før gjenbruk.

18 Anvendelse fresemasse: Oppjustering av grusskulder Forkilings- og avrettingsmasse Bærelagsmasse Tilslagsmateriale i kald produksjon Tilslagsmateriale i varm produksjon

19 Anvendelse gravemasse/ flak: Granulering (knusing av flak) Oppjustering av grusskulder Bærelag Endelig slitelag (lavtrafikkert veg) Tilslagsmateriale i kald produksjon Tilslagsmateriale i varm produksjon

20 BYGG OG ANLEGGSAVFALLSKONFERANSEN 2012 1.Hvilke mengder asfalt gjenvinnes/ gjenvinnes årlig? 2.Hva er miljøgevinsten? 3.Hvilke mengder og typer asfalt legges på mellomlager? 4.Hvor lønnsomt er det å gjenvinne/gjenbruke asfalt?

21 Økonomi: Hva er et tonn gjenbruksasfalt verdt: Ett tonn gjenbruk asfalt består av ca 40 kg bindemiddel -og 960 kg grus og filler. –40 kg bindemiddel à kr. 4000.- pr. tonn= 160.- –960 kg grus og filler à kr. 100.- pr. tonn= 96.- –-------------------------------------------------------------------- –Sum teoretisk restverdi kr. pr. tonn= 256.-

22 Eksempler på produksjon og utlegging: Fresing og stabilisering i veg (med skum eller emulsjon) Produksjonsutleggere på veg Høvel + vann (granulat) Tilslagsmateriale i kald produksjon Tilslagsmateriale i varm produksjon

23 Anvendelse av returasfalt: Fast dekke på grusveg Fastdekke på gsv Midlertidig dekke Tilslagsmateriale i ordinær produksjon Bærelag (nedre/ øvre) Forkilingmasse Avrettingsmasse Istandsetting etter graving i veg

24 ÅRSRAPPORT - Den siste grusvei i Sandefjord kommune er belagt med fresemasse. 2008

25

26 ASFALT GJENVINNING Varm gjenvinning - i verk - på veg Kald gjenvinning - i verk - på veg Ubundet gjenvinning

27

28 Utfordringer/ muligheter – Øke gjenvinningsgraden, fortsatt 1000.000 tonn returasfalt på lager –Markedsføre gode tekniske løsninger –Vurdere nye mellomlagre –Bestiller; Tenk langsiktig –Beskrive/godta gjenbruksløsninger i kontrakter –Du kan både beskrive og/eller favorisere gjenbruk i ditt konkurransegrunnlag –God kommunikasjon mellom bestiller og entreprenør!

29

30

31 BRUK AVGJENBRUK ER IKKE BARE NYTTIG, MEN ER OGSÅ MILJØ VENNLIG.


Laste ned ppt "Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning Bygg og anleggsavfall konferansen 2012. Per Syvaldsen Veiteknisk Institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google