Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Generell Onkologi Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken/Universitetslektor NTNU Stadium IB Februar 2016 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Generell Onkologi Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken/Universitetslektor NTNU Stadium IB Februar 2016 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Generell Onkologi Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken/Universitetslektor NTNU Stadium IB Februar 2016 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Hva er onkologi? Læren om kreftsykdommer og deres behandling

3 3 Kåresen og Wist 4. Utgave Gyldendal 2012Lena Specht et al, Munksgaard 2015

4 4

5 5

6 6

7 7 Årsaker til kreft Røyking : lunge, larynx, nyre, blære,øsofagus, pancreas m fl Kosthold: årsak til 30% av all kreft; ca coli, ca prostata, ca mammae Infeksjoner: HPV(ca cerv uteri) EBV(Lymfom) Hepatitt B og C (hepatocellulært carcinom)

8 8 Årsaker til kreft Stråling: UBV og UVA, radon. (Hud mal melanom, lunge). Arv: 5-10% BRCA1/2. Cowden, HNPCC, FAP, Ca prostata. Yrke: ca 5%. Asbest, gruve, kjemikalier (Mesoteliom,lunge, blære).

9 9 Årsaker til kreft To av tre krefttilfeller skyldes ren uflaks og mutasjoner og kan ikke forklares med dårlige gener, usunt levesett eller annen miljøpåvirkning, konkluderer en ny forskningsrapport.

10 10 Kreftutvikling en flertrinnsprosess

11 11 Kreftforekomst i Norge Økende Incidens Prevalens 2014: Totalt 31 651 nye tilfeller av kreft Totalt 10 971 døde av kreft

12 12 Forekomst av kreft i Norge

13 13

14 14

15 15 Det diagnostiseres dobbelt så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år. I Norge skyldes derfor en vesentlig del av den kraftige økningen i krefttilfeller at vi lever lengre enn tidligere og at en økende andel av befolkningen er eldre.

16 16 Kreftforekomst i Norge Hyppigst forekomst 2012 1.Prostatakreft: 4 919 2.Brystkreft: 2 984* 3.Lungekreft: 2 902 4.Tykktarmskreft: 2 717 5.Føflekkreft: 1 755 Årsak til død 2012 Lungekreft: 2 185 Tykktarmskreft: 1 206 Prostatakreft: 1 006 Bukspyttkjertelkreft: 724 Brystkreft: 649

17 17

18 18

19 19 5 års overlevelse 2010 Gode Prognosegrupper 1.Testikkelkreft: 97,3 % 2.Skjoldkjertelkreft (kvinner): 94,9 % 3.Føflekkreft (kvinner): 89,5 % 4.Brystkreft (kvinner): 88,7 % 5.Prostatakreft: 88,5 %

20 20 5 års overlevelse 2010 Dårlige prognosegrupper Lungekreft (menn): 11,7 % Spiserørskreft (kvinner): 10,3 % Spiserørskreft (menn): 10,1 % Bukspyttkjertelkreft (menn): 5,1 % Bukspyttkjertelkreft (kvinner): 3,8 %

21 21 Lungekreft; insidens, mortalitet og overlevelse

22 22 Ca Pancreas

23 23 Nøkkeltall 40% av befolkningen får en kreftdiagnose 70% blir friske 30% dør av sin kreftsykdom

24 24

25 25 Kreftdiagnostikk På mistanke (anamnese/kliniske funn) Screeningprogrammer

26 26 Faresignaler Vekttap Palpabel tumor Palpabel lymfeknute Blødning fra GI- tractus, luftveier, hud/slimhinner Sår som ikke vil gro Patologisk nattesvette Føflekker som forandrer seg Feber av ukjent årsak Dysfagi Nyoppstått heshet Fallerende almentilstand Vannlatingsplager hos menn

27 27 Diagnostikk Anamnese Klinisk undersøkelse Blodprøver Tumormarkører Billeddiagnostikk Biopsi/cytologi(Histolo gisk undersøkelser)

28 28 Screening Mammografi Ca cervicis uteri Ca coli (prøvescreening)

29 29 Mammografi Brystkreftdødelighet 43% lavere i screeninggruppe Hofvind,Ursin,Tretli, Sebuødegård, Møller. Cancer 2013

30 30 Behandling Multidisiplinære team er opprettet på alle sykehus som behandler kreft. Patologer, radiologer, kirurger og onkologer drøfter pasienter og bestemmer behandling

31 31 Multimodal Behandling Kirurgi Kjemoterapi Strålebehandling Hormonbehandling Bisfosfanater Target therapy Immunterapi

32 32 Behandling

33 33 Strålebehandling Ulike kreftformer har ulik sensitivitet for bestråling: Høy sensitivitet: lymfomer, myelomer, ca testis Middels: Ca mammae, ca prostatae Lav: Malignt melanom, ca renis,

34 34

35 35

36 36 Kurativt behandlingsforløp Adjuvant behandling Oppfølging Kurativ behandling

37 37 Ikke-kurativt behandlingsforløp Livsforlengende behandling Palliativ behandling

38 38 Livsforlengende behandling Onkologisk behandling –Medikamentell tumorrettet behandling –Strålebehandling

39 39 Palliativ behandling

40 40

41 41 38 independent prospective studies published between 1987 and 2014 that included 116,304 breast cancer cases. Risk reductions were not influenced by the type of physical activity (occupational or non-occupational), adiposity, and menopausal status. Risk reductions increased with increasing amounts of physical activity without threshold effect. In six studies, the significant risk reduction was 0.78 (95% CI 0.70, 0.87) in women who never used HRT and 0.97 (95% CI 0.88, 1.07) in women who ever used HRT, without heterogeneity in results. Findings indicate that a physically inactive women engaging in at least 150 min per week of vigorous physical activity would reduce their lifetime risk of breast cancer by 9%, a reduction that might be two times greater in women who never used HRT.

42 42 CONCLUSION: Increasing physical activity is associated with meaningful reductions in the risk of breast cancer, but in women who ever used HRT, the preventative effect of physical activity seems to be cancelled out.

43 43 Nasjonale retningslinjer De nasjonale tumorgrupper(eks NBCG, NLG, NMG) utarbeider forlag til retningslinjer for diagnostikk, utredning og behandling som godkjennes av Helsedirektoratet Nye dyr kreftmedisiner må godkjennes av Beslutningsforum før de tas i bruk på norske sykehus

44 44 Nasjonale utfordringer Økende insidens Økende prevalens flere langtidsoverlevere med senfølger Økende forventninger og krav i befolkningen Nye krav fra myndighetene Mer sammensatt utredning og behandling –kostnadsdrivende Kommunehelsetjenesten skal ”overta” deler av kreftomsorgen –er det mulig med samme kvalitet?

45 45 Nasjonalt satsingsområde 1.En mer brukerorientert kreftomsorg 2.Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp 3.Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging 4.Flere skal overleve og leve lenger med kreft 5.Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende

46 46 Pakkeforløp for kreft ​ Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for bedre samhandling i pasientforløpet, og samtidig redusere risikofaktorer og unødvendig ventetid for pasientene.

47 47 Hudkreft Malignt melanom Colorektalcancer Ca pulm HPV assosiert kreft Mesotheliom Informasjon Holdningskampanjer Tilgjengelighet til spesialist Vaksineprogram Arbeidsmiljørettede tiltak Forebygging av kreft

48 48


Laste ned ppt "1 Generell Onkologi Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken/Universitetslektor NTNU Stadium IB Februar 2016 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google