Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling
Brystkreft Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling

2 Brystkreft Økende antall Hyppigste kreftform hos kvinner
Geografiske forskjeller

3 Forekomst av brystkreft i ulike aldersgrupper 1972-95

4 Overlevelse av brystkreft relatert til ulike stadier

5 Stadiefordeling av brystkreft

6 Brystets anatomi Kjertelvev og fettvev
Kjertelvevet: lobuli med melkeganger Melkegangene utvider seg og ender i papillen

7 Brystets anatomi (1)

8 Brystets anatomi (2) skjematisk fremstillet

9

10 Lymfedrenasjen fra brystet
Primært til axillen Sekundært medialt Viktig mtp lymfatisk spredning av cancer mammae

11 Brystets anatomi (3)

12 Brystkjertelen med lymfedrenasje

13 Brystenes utvikling Utvikles i puberteten ved hormonell påvirkning
Forandring i svangerskap og under amming Degenerasjon av kjertelvev/ økt andel fettvev etter menopause Østrogensubstitusjon gir ofte tettere kjertelvev

14 Hormonsubstitusjon Hormonsubstitusjon gir generelt økt tetthet mammografisk, men det er svært variabelt fra kvinne til kvinne i hvor stor grad dette virker inn.

15 Årsaker til brystkreft
Flere risikofaktorer/ disposisjoner Arvelig brystkreft; genetisk disposisjon Levesett: - færre barn - høy alder ved 1. fødsel - hormonmedikamenter - kostvaner

16 Kromosom 13 BRca-1 er det mest kjente genet som er assosiert med arvelig brystkreft. Det er flere ulike mutasjoner i dette genet, men hver familie har sin spesifikke mutasjon. BRca-1 er lokalisert på kromosom 13.

17 Symptomer/ tegn som kan tyde på brystkreft
Hudinndragning Sår i huden Infeksjonstegn Sekresjon fra papille Eksem på papille Inndratt papille

18 Hud-inndragning

19 Ulcererende cancer mammae

20 Giant fibroadenoma

21 Giant fibroadenoma

22 Giant fibroadenoma

23 Paget’s disease

24 Paget’s disease

25 Paget’s disease

26 Inflammatorisk cancer mammae

27 Cancer mammae hos mann

28 Følbar kul i brystet Trippeldiagnostikk: Klinisk undersøkelse
Røntgen mammografi / ultralyd Vevsprøve: celleprøve eller vevs-sylinder Evt fjerne kulen (åpen biopsi) for å få diagnosen

29 Bryst-diagnostikk blir multidisiplinært team-arbeid i det daglige:
Kirurgi Radiologi Patologi Mammografisenter (brystdiagnostisk senter) Onkologi

30 Klinisk Undersøkelse

31 Klinisk undersøkelse Kliniske funn eller symptomatisk sykdom tilstede?
Palpabel tumor/ assymmetri Hudinndragning / hudforandringer Papilleforandringer/ -sekresjon Palpable lymfeknuter regionalt

32 Klinikken endret Økende andel mindre lesjoner ( tumores eller mikroforkalkninger Flere subkliniske (ikke-palpable) lesjoner i mamma

33 Konsekvens Multidisiplinært samarbeid viktigere I fellesmøter
Omkring hver pasient

34 Vår modell for samarbeid
Brystdiagnostisk senter Røntgen/ ultralyd Klinisk undersøkelsesrom/ samtalerom Operasjonsstue for biopsier Patologilaboratorium

35 Kirurgens oppgaver Undersøke/ snakke med pasienten før prøve taes
Før hevelse/ blødning etter prøvetagning, undersøke og planlegge behandlingsmetode

36 Også viktig for kirurgen å ha mulighet til å være med på f
Også viktig for kirurgen å ha mulighet til å være med på f.eks ultralyd for å se om det som palperes er identisk med billedfunn Informere pasienten/ avtale oppfølging/ kontakt til sykehuset

37 Stor, palpabel cancer

38 Liten cancer m kalk

39 Screeningfunn, små forandringer, ofte ikke følbare

40 Ultralyd mamma God undersøkelse (målrettet mot klinisk funn eller rtg.funn) Ingen screeningsmetode Avhengig av undersøkerens erfaring God undersøkelse ved ”tette bryst”

41 Ultralyd mamma Som veiledning ved prøvetagning: FNAC Sylinderbiopsi
Preoperativ merking før biopsi eller operasjon Kan redusere behovet for åpne inngrep, må billedverifiseres

42 Eksempler på billeddiagnostikk
UL - malign Screeningmammogram - malign Konforstørrelse, sanns. invasiv og in situ

43 Eksempler på ultralydfunn
Atherom Fibroadenom Medullær cancer Liten, ductal cancer

44 MR-mammae. Multifokalitet? MIP Oppladningskurver

45 Mikroforkalkninger; oftest tilfeldig funn uten følbar eforandringer
Konforstørrelse Merkebiopsi (ABBI) Histologi: Invasiv og in situ

46 Behandling ved brystkreft
Hovedkomponenter Kirurgi Strålebehandling Hormonell behandling Cellegift

47 Kirurgisk behandling

48 Kirurgi ved brystkreft
Fjerne eller bevare brystet? Avgjøres av Svulstens størrelse Svulstens voksemåte

49 Preoperativ vurdering

50 Kirurgi ved cancer mammae
Ablatio/ axilletoalette Resectio/ axilletoalette Enkel ablatio Reseksjon

51 Behandling av brystkreft
Preoperativ merking av tumor: Ved ikke-palpabel tumor dersom brystbevarende kirurgi skal gjøres Preparatet må fotograferes (røntgenverifiseres)

52 Preoperativ merking av tumor

53 Lymfeknutene i armhulen
Bør undersøkes og evt fjernes dersom det er spredning til dem Tidligere nødvendig med fjerning for å få dem undersøkt Nå kam ”vaktpostlymfeknute” være et alternativ

54 Vaktpostlymfeknuten Lymfeknuten som ”vokter” armhulen; den første lymfeknuten hvor spredning kommer Kan finnes vha fargestoff og radioaktivt stoff Hvis den er frisk kan full operasjon i armhulen unngåes

55 Sentinel node metode Injeksjon av 20/ 40 nanocoll Technetium ved tumor
Scintigrafi 30 , evt 90 minutter Metylblått injiseres ved tumor umiddelbart preoperativt Først identifiser sentinel node(s) vha farge/ radioaktivitet måles vha probe

56 Sentinel node metode (2)
Sentinel node(s) frysesnitt/ imprint Negativ: intet axilletoalette Positiv: vanlig axilletoalette Brystoperasjonen på vanlig måte

57

58 Sentinel node scintigrafi
3 positive lymfeknuter

59

60

61

62 Sentinel node; identifikasjon med blåfarge

63

64

65 Status etter ablatio/ axilletoalette (modifiser radikaloperasjon)

66 Brystbevarende kirurgi (reseksjon/ axilletoalette + strålebehandling) høyre bryst

67 Strålebehandling

68 Strålebehandling ved brystkreft
Ved brystbevarende behandling Ved store svulster Ved spredning til armhulen Ved tilbakefall Vanligvis 25 behandlinger mot bryst/ brystvegg/ evt lymfeknutestasjoner

69 Cellegiftbehandling 1. Som tilleggsbehandling: Avhengig av alder
Avhengig av svulstens størrelse, agressivitet Ved spredning til lymfeknuter 2. Ved tilbakefall av sykdommen

70 Hormonell behandling 1. Som tilleggsbehandling:
Ved hormonfølsom svulst Uavhengig av alder Avhengig av svulstens størrelse, agressivitet Ved spredning til lymfeknuter 2. Ved tilbakefall av sykdommen

71

72 Sentinel node; identifikasjon med blåfarge

73 Måling av radioaktivitet

74 Måling av radioaktivitet

75 p53 interacting with DNA

76 Anti Her2 antistoffer (grønn) som binder seg til carcinomceller

77 ErbB-2 positiv tumor Immunhistokjemi (overflate-protein)
DNA amplifisering

78

79 Virkning av Herceptin Herceptin (trastuzumab): Antistoff som binder seg til overflaten av de cancercellene som har økt forekomst av erbB-2

80

81 DCIS (Intraductalt carcinom)
Økende i forbindelse med screening Sjelden palpabel tumor 10 mm: reseksjon mm: reseksjon + RT < 20 mm eller multifokal: Ablatio simplex Ikke axilletoalette, ikke adjuvant terapi


Laste ned ppt "Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google