Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brystkreft Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brystkreft Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brystkreft Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling

2 Brystkreft Økende antall Hyppigste kreftform hos kvinner Geografiske forskjeller

3 Forekomst av brystkreft i ulike aldersgrupper 1972-95

4 Overlevelse av brystkreft relatert til ulike stadier

5 Stadiefordeling av brystkreft

6 Brystets anatomi Kjertelvev og fettvev Kjertelvevet: 15-20 lobuli med melkeganger Melkegangene utvider seg og ender i papillen

7 Brystets anatomi (1)

8 Brystets anatomi (2) skjematisk fremstillet

9

10 Lymfedrenasjen fra brystet Primært til axillen Sekundært medialt Viktig mtp lymfatisk spredning av cancer mammae

11 Brystets anatomi (3)

12 Brystkjertelen med lymfedrenasje

13 Brystenes utvikling Utvikles i puberteten ved hormonell påvirkning Forandring i svangerskap og under amming Degenerasjon av kjertelvev/ økt andel fettvev etter menopause Østrogensubstitusjon gir ofte tettere kjertelvev

14 Hormonsubstitusjon Hormonsubstitusjon gir generelt økt tetthet mammografisk, men det er svært variabelt fra kvinne til kvinne i hvor stor grad dette virker inn.

15 Årsaker til brystkreft Flere risikofaktorer/ disposisjoner Arvelig brystkreft; genetisk disposisjon Levesett: - færre barn - høy alder ved 1. fødsel - hormonmedikamenter - kostvaner

16 BRca-1 er det mest kjente genet som er assosiert med arvelig brystkreft. Det er flere ulike mutasjoner i dette genet, men hver familie har sin spesifikke mutasjon. BRca-1 er lokalisert på kromosom 13. Kromosom 13

17 Symptomer/ tegn som kan tyde på brystkreft Hudinndragning Sår i huden Infeksjonstegn Sekresjon fra papille Eksem på papille Inndratt papille

18 Hud-inndragning

19 Ulcererende cancer mammae

20 Giant fibroadenoma

21

22

23 Paget’s disease

24

25

26 Inflammatorisk cancer mammae

27 Cancer mammae hos mann

28 Følbar kul i brystet Trippeldiagnostikk: Klinisk undersøkelse Røntgen mammografi / ultralyd Vevsprøve: celleprøve eller vevs-sylinder Evt fjerne kulen (åpen biopsi) for å få diagnosen

29 Bryst-diagnostikk blir multidisiplinært team-arbeid i det daglige: Kirurgi Radiologi Patologi Mammografisenter (brystdiagnostisk senter) Onkologi

30 Klinisk Undersøkelse

31 Klinisk undersøkelse Kliniske funn eller symptomatisk sykdom tilstede? Palpabel tumor/ assymmetri Hudinndragning / hudforandringer Papilleforandringer/ -sekresjon Palpable lymfeknuter regionalt

32 Klinikken endret Økende andel mindre lesjoner ( tumores eller mikroforkalkninger Flere subkliniske (ikke-palpable) lesjoner i mamma

33 Konsekvens Multidisiplinært samarbeid viktigere I fellesmøter Omkring hver pasient

34 Vår modell for samarbeid Brystdiagnostisk senter Røntgen/ ultralyd Klinisk undersøkelsesrom/ samtalerom Operasjonsstue for biopsier Patologilaboratorium

35 Kirurgens oppgaver Undersøke/ snakke med pasienten før prøve taes Før hevelse/ blødning etter prøvetagning, undersøke og planlegge behandlingsmetode

36 Også viktig for kirurgen å ha mulighet til å være med på f.eks ultralyd for å se om det som palperes er identisk med billedfunn Informere pasienten/ avtale oppfølging/ kontakt til sykehuset

37 Stor, palpabel cancer

38 Liten cancer m kalk

39 Screeningfunn, små forandringer, ofte ikke følbare

40 Ultralyd mamma God undersøkelse (målrettet mot klinisk funn eller rtg.funn) Ingen screeningsmetode Avhengig av undersøkerens erfaring God undersøkelse ved ”tette bryst”

41 Ultralyd mamma Som veiledning ved prøvetagning: FNAC Sylinderbiopsi Preoperativ merking før biopsi eller operasjon Kan redusere behovet for åpne inngrep, må billedverifiseres

42 Screeningmammogram - malign UL - malign Konforstørrelse, sanns. invasiv og in situ Eksempler på billeddiagnostikk

43 Eksempler på ultralydfunn Liten, ductal cancer Atherom Medullær cancer Fibroadenom

44 MR-mammae. MIP Oppladningskurver Multifokalitet?

45 Mikroforkalkninger; oftest tilfeldig funn uten følbar eforandringer KalkKonforstørrelse Merkebiopsi (ABBI) Histologi: Invasiv og in situ

46 Behandling ved brystkreft Hovedkomponenter Kirurgi Strålebehandling Hormonell behandling Cellegift

47 Kirurgisk behandling

48 Kirurgi ved brystkreft Fjerne eller bevare brystet? Avgjøres av Svulstens størrelse Svulstens voksemåte

49 Preoperativ vurdering

50 Kirurgi ved cancer mammae Ablatio/ axilletoalette Resectio/ axilletoalette Enkel ablatio Reseksjon

51 Behandling av brystkreft Preoperativ merking av tumor: Ved ikke-palpabel tumor dersom brystbevarende kirurgi skal gjøres Preparatet må fotograferes (røntgenverifiseres)

52 Preoperativ merking av tumor

53 Lymfeknutene i armhulen Bør undersøkes og evt fjernes dersom det er spredning til dem Tidligere nødvendig med fjerning for å få dem undersøkt Nå kam ”vaktpostlymfeknute” være et alternativ

54 Vaktpostlymfeknuten Lymfeknuten som ”vokter” armhulen; den første lymfeknuten hvor spredning kommer Kan finnes vha fargestoff og radioaktivt stoff Hvis den er frisk kan full operasjon i armhulen unngåes

55 Sentinel node metode Injeksjon av 20/ 40 nanocoll Technetium ved tumor Scintigrafi 30, evt 90 minutter Metylblått injiseres ved tumor umiddelbart preoperativt Først identifiser sentinel node(s) vha farge/ radioaktivitet måles vha probe

56 Sentinel node metode (2) Sentinel node(s) frysesnitt/ imprint Negativ: intet axilletoalette Positiv: vanlig axilletoalette Brystoperasjonen på vanlig måte

57

58 Sentinel node scintigrafi 3 positive lymfeknuter

59

60

61

62 Sentinel node; identifikasjon med blåfarge

63

64

65 Status etter ablatio/ axilletoalette (modifiser radikaloperasjon)

66 Brystbevarende kirurgi (reseksjon/ axilletoalette + strålebehandling) høyre bryst

67 Strålebehandling

68 Strålebehandling ved brystkreft Ved brystbevarende behandling Ved store svulster Ved spredning til armhulen Ved tilbakefall Vanligvis 25 behandlinger mot bryst/ brystvegg/ evt lymfeknutestasjoner

69 Cellegiftbehandling 1. Som tilleggsbehandling: Avhengig av alder Avhengig av svulstens størrelse, agressivitet Ved spredning til lymfeknuter 2. Ved tilbakefall av sykdommen

70 Hormonell behandling 1. Som tilleggsbehandling: Ved hormonfølsom svulst Uavhengig av alder Avhengig av svulstens størrelse, agressivitet Ved spredning til lymfeknuter 2. Ved tilbakefall av sykdommen

71

72 Sentinel node; identifikasjon med blåfarge

73 Måling av radioaktivitet

74

75 p53 interacting with DNA

76 Anti Her2 antistoffer (grønn) som binder seg til carcinomceller

77 ErbB-2 positiv tumor Immunhistokjemi (overflate-protein) DNA amplifisering

78

79 Herceptin (trastuzumab): Antistoff som binder seg til overflaten av de cancercellene som har økt forekomst av erbB-2 Virkning av Herceptin

80

81 DCIS (Intraductalt carcinom) Økende i forbindelse med screening Sjelden palpabel tumor 10 mm: reseksjon 10 - 20 mm: reseksjon + RT < 20 mm eller multifokal: Ablatio simplex Ikke axilletoalette, ikke adjuvant terapi


Laste ned ppt "Brystkreft Anatomi og fysiologi; Diagnostikk og behandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google