Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stråleterapi ved kreft Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet, Statens strålevern Taran Paulsen Hellebust.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stråleterapi ved kreft Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet, Statens strålevern Taran Paulsen Hellebust."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Stråleterapi ved kreft Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet, Statens strålevern Taran Paulsen Hellebust

3 Kreft i Norge 26 121 nye krefttilfeller ble rapportert i 2008 i Norge, av disse var 14 000 menn og 12 121 kvinner. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen for menn med 4168 nye tilfeller. Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner med 2753 tilfeller.

4 menn kvinner Kreft i Norge

5 The cancer scenario Towards 2020 the number of new cancer cases will increase with about 40% for men and 36 % for women. 2 out of 3 cancer patients is 65 years of age or above. The reason for the increased incidence is primarily the aging population. Dagbladet 6.oktober 2006

6 The cancer scenario -5 year survival rates male female In 2007 approximately 10 600 pts. died of cancer in Norway; i.e. 1 out of 4 deaths is caused by cancer.

7 The cancer scenario current therpeutic strategies Modality’Achilles heal’ Surgerytoxicity, non-operable, resections Radiationtoxicity, normal tissue dose-limiting, radioresistance Chemotherapytoxicity, chemoresistance, uptake

8 The cancer scenario current therpeutic strategies cured non-cured target for novel local therapies NOU 1997:20

9 Stråleterapi ved kreft Dødsårsaker: Hjerte- karsykdommer Kreft Influensa & lungebetennelse Ulykker Andre 47% 21% 7% 5% 20%

10 Stråleterapi ved kreft Mer enn 22.000 nye tilfeller per år i Norge i 2000 Forventet økning 2018-2020 –kvinner 36 % –menn 42 % Antall behandlingsserier stråleterapi som tilbys svarer til 39% av alle krefttilfeller pr. 2007 Medisinsk indikasjon svarer til 50-60%

11 Stråleterapi ved kreft Washington & Leaver vol. 1, 1996 Nye kreft-tilfeller fordelt på diagnose

12 Stråleterapi ved kreft Kreftnytt 1/97, s.4-8 (Ref. EU-tall)

13 Stråleterapi ved kreft Kurativ kreftbehandling: kirurgi(alene): stråleterapi (alene): kirurgi og stråleterapi: kjemoterapi: Tot. kurerte 22% 12% 6% 5% ~45% (“Kreftnytt”, 1/97)

14 Stråleterapi ved kreft Land Storbritannia (1979) USA (1990) Nederland (1983) Sverige (2001) Canada (1987) Norge (2007) WHO-anbefalinger Prosent av alle kreftpas. 45-53 % 57% 44% 47% 54% 33-44% 50%

15 Stråleterapi ved kreft År 1900 + År 2000 +

16 Strålebehandlingsbehov Behandlingsserie Ein pasient kan kome til strålebehandling fleire gonger Kvar henvisning fører til ny behandlingsserie I Norge er behovet for behandlingsseriar vurdert til 54 % av årleg insidens, ca. 30 % som ledd i initial behandling, ca. 25 % i residiv- og palliasjonsbehandling. Internasjonalt er behovet vurdert til å ligge i området mellom 55 og 60 %

17 Høgenergetisk stråleterapi i Norge ÅrMaskinkapasitetKrefttilfellerKrefttilfeller pr. LAE/LA 1968 2.4 LAE11 3004 700 1975 8.1 LAE13 400 1 660 1990 16.8 LAE17 8601 060 1995 21.8 LAE20 460 940 2005 33 LA23 240 700 2010 40 LA24 700 620

18 Bodø.

19 Stråleterapi – colorectal 2003-2007 Behandlingsserier i prosent av insidens Behov ca. 24 % V.Jetne, Tidskrift for Den norske legeforening, desember 2009

20 Stråleterapi – lunge 2003-2007 Behandlingsserier i prosent av insidens Behov ca. 103 % V.Jetne, Tidskrift for Den norske legeforening, desember 2009

21 Stråleterapi – bryst 2003-2007 Behandlingsserier i prosent av insidens Behov ca. 130 % V.Jetne, Tidskrift for Den norske legeforening, desember 2009

22 Stråleterapi – prostata 2003 – 2007 Behandlingsserier i prosent av insidens V.Jetne, Tidskrift for Den norske legeforening, desember 2009

23 Forventet økning i 5-års overlevelse som følge av bedret strålebehandling Mer presis definisjon av tumorvolum 3% (MRI, PET etc.) Bedret bestrålingsteknikk, doseplanlegging og utnyttelse av biologiske modeller 4% Mer optimal stråledose pr. behandling, samlet behandlingstid og total stråledose 3% Ny utvikling og nye forskningsresultater ? Bedret overlevelse>10% Kilde: Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, SBU-129/1

24 Stråleterapi ved kreft Kreft oppstår når en eller flere celler unnslipper kroppens kontrollsystem og begynner å vokse på egen hånd.

25 Stråleterapi ved kreft Årsaker til kreft Livsstil (røkning, soling) Arv (genetiske) Miljø (kjemiske stoffer) Virus Stråling …..

26 Stråleterapi ved kreft Kreft kan oppstå trans- formasjon av cellen forårsaket av stråling

27 Stråleterapi ved kreft Philip Rubin, Tab. 3.2, side 31.

28 Stråleterapi ved kreft Kreftbiologiske karakteristika: Proliferasjon Invasivitet og metasaseevne Tap av differensiering Mutasjoner

29 Stråleterapi ved kreft Maligne svulster (ondartete) Benigne svulster (godartete) Benigne svulster men med malign beliggenhet

30 Stråleterapi ved kreft Metastaser – spredning av kreftceller: DiagnoseTypiske metastaser LungekreftLever, ben, hjerne BrystLunge, ben, hjerne MageLever EndetarmLever, lunge BlæreLunge, ben, lever ProstataBen, lever, lunge LivmorhalsLunge, ben, lever

31 Stråleterapi ved kreft Hovedgrupper kreft –hud eller celler som kler organer (karsinomer, f.eks plateepitelkarsinom eller adenokarsinom) –blod (leukemier) –lymfekjertler (lymfomer) –muskler benvev (sarkomer)

32 Stråleterapi ved kreft Philip Rubin, Fig. 3.4, side 33.

33 Stråleterapi ved kreft Klassifikasjon av kreftsykdom T – utbredelse av primærtumor N – involvering av lymfeknuter (glandler) M – grad av metastasering

34 Stråleterapi ved kreft T-kategori angir tumor størrelse Philip Rubin, Tab. 1.5, side 9.

35 Stråleterapi ved kreft N-kategori angir involvering av glandler Philip Rubin, Tab. 1.6, side 9.

36 Stråleterapi ved kreft M-kategori angir graden av metastasering Philip Rubin, Tab. 1.7, side 10.

37 Stråleterapi ved kreft Prostatakreft er den hyppigste kreftform for eldre menn. Den første mistanke for man ofte pga vannlatningsproblemer, men dette er også symptom ved en godartet forstørrelse av prostatakjertelen. Som regel er utviklingen langsom og nærmest symptomfri, derfor venter man ofte med behandling Prostatakreft

38 Stråleterapi ved kreft Behandlingsalternativer: –Kirurgi –Strålterapi –Hormonbehandling –.. Behandlingsvalg avhenger av: –Svulstens størrelse –Spredning –Pasientens alder, almentilstand og eget ønske Prostatakreft

39 Stråleterapi ved kreft Brystkreft er vår vanligste kreftform. Hvert år får over 2000 kvinner her i landet denne diagnosen. Dette tallet øker årlig med ca 50. Sykdommen kan også, i svært sjeldne tilfeller, ramme menn. De fleste svulster oppdages ved selvundersøkelse eller røntgenundersøkelse av brystet (mammografi). Brystkreft

40 Stråleterapi ved kreft Svulsten kan spre seg til lymfekjertler, skjelett, lunger, lever og andre organer. På et tidlig stadium, når svulsten er liten, er risikoen for spredning mindre og helbredelsesmulighetene best. Derfor bør alle kvinner regelmessig undersøke seg selv. Brystkreft

41 Stråleterapi ved kreft Behandlingsalternativer: –Kirurgi –Strålterapi –Cellegift –Hormonbehandling Behandlingsvalg avhenger av: –Svulstens størrelse –Spredning –Pasientens alder, almentilstand og eget ønske Brystkreft

42 Stråleterapi ved kreft Lungekreft deles i to hovedgrupper småcellet- og ikke-småcellet lungekreft. Sykdomsutvikling, behandlingsopplegget og prognosene er helt forskjellige; småcellet er mest agressiv Bruk av tobakk relatert til lungekreft er godt dokumentert, men andre miljøfaktorer kan også være medvirkende årsaker. Røykekutt og tidlig diagnose øker overlevelsen Lungekreft

43 Stråleterapi ved kreft Behandlingsalternativer: –Kirurgi –Strålterapi –Cellegift –.. Behandlingsvalg avhenger av: –Svulstens størrelse –Spredning –Pasientens alder, almentilstand og eget ønske Lungekreft

44 Stråleterapi ved kreft Terapeutisk ratio, d.v.s forholdet mellom tumorrespons og normalvevseffekt, søkes maksimalisert gjennom: fysikalsk optimalisering biologisk optimal- isering

45 Stråleterapi ved kreft For å oppnå en høy terapeutisk ratio er det nødvendig å avgrense stråledosen til det volum som skal behandles, samt skjerme normalvevs områdene. CI=V treated /V target V target V treated

46 Stråleterapi ved kreft Ved å la målvolumet dekkes av “kryssild” oppnås: En homogen og konform tumordose Liten dosebelastning til normalvevet


Laste ned ppt "Stråleterapi ved kreft Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet, Statens strålevern Taran Paulsen Hellebust."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google