Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stråleterapi ved kreft Institutt for Kreftforskning –Radiumhospitalet, Fysisk Institutt - Universitetet i Oslo Dag Rune Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stråleterapi ved kreft Institutt for Kreftforskning –Radiumhospitalet, Fysisk Institutt - Universitetet i Oslo Dag Rune Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Stråleterapi ved kreft Institutt for Kreftforskning –Radiumhospitalet, Fysisk Institutt - Universitetet i Oslo Dag Rune Olsen

3 The cancer scenario 24 434 new cancer cases were reported in 2004 in Norway, of these 12 919 in males and 11 515 in females. Prostate cancer is the most frequent cancer among men with 3818 new cases. Breast cancer is the most common cancer in women with 2754 new cases in 2004.

4 The cancer scenario male female

5 The cancer scenario Towards 2020 the number of new cancer cases will increase with about 40% for men and 36 % for women. 2 out of 3 cancer patients is 65 years of age or above. The reason for the increased incidence is primarily the aging population. Dagbladet 6.oktober 2006

6 The cancer scenario -5 year survival rates male female In 2004 approximately 10 000 pts. died of cancer in Norway; i.e. 1 out of 4 deaths is caused by cancer.

7 The cancer scenario current therpeutic strategies Modality’Achilles heal’ Surgerytoxicity, non-operable, resections Radiationtoxicity, normal tissue dose-limiting, radioresistance Chemotherapytoxicity, chemoresistance, uptake

8 The cancer scenario current therpeutic strategies cured non-cured target for novel local therapies NOU 1997:20

9 Stråleterapi ved kreft Dødsårsaker: Hjerte- karsykdommer Kreft Influensa & lungebetennelse Ulykker Andre 47% 21% 7% 5% 20%

10 Stråleterapi ved kreft Mer enn 22.000 nye tilfeller per år i Norge i 2000 Forventet økning 2018-2020 –kvinner 36 % –menn 42 % Antall behandlingsserier stråleterapi som tilbys svarer til 33% av alle krefttilfeller pr. 2001 Medisinsk indikasjon svarer til 50-60%

11 Stråleterapi ved kreft Washington & Leaver vol. 1, 1996

12 Stråleterapi ved kreft Kreftnytt 1/97, s.4-8 (Ref. EU-tall)

13 Stråleterapi ved kreft Kurativ kreftbehandling: kirurgi(alene): stråleterapi (alene): kirurgi og stråleterapi: kjemoterapi: Tot. kurerte 22% 12% 6% 5% ~45% (“Kreftnytt”, 1/97)

14 Stråleterapi ved kreft Land Storbritannia (1979) USA (1990) Nederland (1983) Sverige (1992) Canada (1987) Norge (1994) WHO-anbefalinger Prosent av alle kreftpas. 45-53 % 57% 44% 30-33% 54% 20-25% 40-50%

15 Stråleterapi ved kreft Klinisk beslutningsmodell for ca. prostata. Andelen pasienter som forventes å ha nytte av kurativ stråleterapi er indikert ved røde sirkler; palliativt behov med blå.

16 Stråleterapi ved kreft Antall pasienter med ca. mammae behandlet pr. år i perioden 2000-2002, samt predikert behov for perioden 2003-2007, fra Helse Øst unttatt Oslo (A) og Helse Sør (B). Antall pasiententer som har/bør motta kurativt rettet terapi er indikert som grå stolper, antall med palliativ behandling med sort stolpe.

17 Stråleterapi ved kreft Antall pasienter med ca. pulm. behandlet pr. år i perioden 2000-2002, samt predikert behov for perioden 2003-2007, fra Helse Øst unttatt Oslo (A) og Helse Sør (B). Antall pasiententer som har/bør motta kurativt rettet terapi er indikert som grå stolper, antall med palliativ behandling med sort stolpe.

18 Stråleterapi ved kreft Antall pasienter med ca. prostata behandlet pr. år i perioden 2000-2002, samt predikert behov for perioden 2003-2007, fra Helse Øst unttatt Oslo (A) og Helse Sør (B). Antall pasiententer som har/bør motta kurativt rettet terapi er indikert som grå stolper, antall med palliativ behandling med sort stolpe.

19 Forventet økning i 5-års overlevelse som følge av bedret strålebehandling Mer presis definisjon av tumorvolum 3% (MRI, PET etc.) Bedret bestrålingsteknikk og utnyttelse av biologiske modeller 4% Mer optimal stråledose pr. behandling, samlet behandlingstid og total stråledose 3% Ny utvikling og nye forskningsresultater ? Bedret overlevelse>10% Kilde: Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, SBU-129/1

20 Stråleterapi ved kreft Kreft oppstår når en eller flere celler unnslipper kroppens kontrollsystem og begynner å vokse på egen hånd.

21 Stråleterapi ved kreft Årsaker til kreft Livsstil (røkning, soling) Arv (genetiske) Miljø (kjemiske stoffer) Virus Stråling ….. Philip Rubin, Fig. 1.5, side 3. Induksjon av kreft forårsaket av kjemikalier

22 Stråleterapi ved kreft Kreft kan oppstå trans- formasjon av cellen forårsaket av stråling

23 Stråleterapi ved kreft Philip Rubin, Tab. 3.2, side 31.

24 Stråleterapi ved kreft Kreftbiologiske karakteristika: Proliferasjon Invasivitet og metasaseevne Tap av differensiering Mutasjoner

25 Stråleterapi ved kreft Maligne svulster (ondartete) Benigne svulster (godartete) Benigne svulster men med malign beliggenhet

26 Stråleterapi ved kreft Philip Rubin, Fig. 3.10, side 37.

27 Stråleterapi ved kreft Hovedgrupper kreft –hud eller celler som kler organer (karsinomer) –blod (leukemier) –lymfekjertler (lymfomer) –muskler benvev (sarkomer)

28 Stråleterapi ved kreft Philip Rubin, Fig. 3.4, side 33.

29 Stråleterapi ved kreft Klassifikasjon av kreftsykdom T – utbredelse av primærtumor N – involvering av lymfeknuter (glandler) M – grad av metastasering

30 Stråleterapi ved kreft T-kategori angir tumor størrelse Philip Rubin, Tab. 1.5, side 9.

31 Stråleterapi ved kreft N-kategori angir involvering av glandler Philip Rubin, Tab. 1.6, side 9.

32 Stråleterapi ved kreft M-kategori angir graden av metastasering Philip Rubin, Tab. 1.7, side 10.

33 Stråleterapi ved kreft Prostatakreft er den hyppigste kreftform for eldre menn. Den første mistanke for man ofte pga vannlatningsproblemer, men dette er også symptom ved en godartet forstørrelse av prostatakjertelen. Som regel er utviklingen langsom og nærmest symptomfri, derfor venter man ofte med behandling Prostatakreft

34 Stråleterapi ved kreft Behandlingsalternativer: –Kirurgi –Strålterapi –Hormonbehandling –.. Behandlingsvalg avhenger av: –Svulstens størrelse –Spredning –Pasientens alder, almentilstand og eget ønske Prostatakreft

35 Stråleterapi ved kreft Brystkreft er vår vanligste kreftform. Hvert år får over 2000 kvinner her i landet denne diagnosen. Dette tallet øker årlig med ca 50. Sykdommen kan også, i svært sjeldne tilfeller, ramme menn. De fleste svulster oppdages ved selvundersøkelse eller røntgenundersøkelse av brystet (mammografi). Brystkreft

36 Stråleterapi ved kreft Svulsten kan spre seg til lymfekjertler, skjelett, lunger, lever og andre organer. På et tidlig stadium, når svulsten er liten, er risikoen for spredning mindre og helbredelsesmulighetene best. Derfor bør alle kvinner regelmessig undersøke seg selv. Brystkreft

37 Stråleterapi ved kreft Behandlingsalternativer: –Kirurgi –Strålterapi –Cellegift –Hormonbehandling Behandlingsvalg avhenger av: –Svulstens størrelse –Spredning –Pasientens alder, almentilstand og eget ønske Brystkreft

38 Stråleterapi ved kreft Lungekreft deles i to hovedgrupper småcellet- og ikke-småcellet lungekreft. Sykdomsutvikling, behandlingsopplegget og prognosene er helt forskjellige; småcellet er mest agressiv Bruk av tobakk relatert til lungekreft er godt dokumentert, men andre miljøfaktorer kan også være medvirkende årsaker. Røykekutt og tidlig diagnose øker overlevelsen Lungekreft

39 Stråleterapi ved kreft Behandlingsalternativer: –Kirurgi –Strålterapi –Cellegift –.. Behandlingsvalg avhenger av: –Svulstens størrelse –Spredning –Pasientens alder, almentilstand og eget ønske Lungekreft

40 Stråleterapi ved kreft Terapeutisk ratio, d.v.s forholdet mellom tumorrespons og normalvevseffekt, søkes maksimalisert gjennom: fysikalsk optimalisering biologisk optimal- isering

41 Stråleterapi ved kreft For å oppnå en høy terapeutisk ratio er det nødvendig å avgrense stråledosen til det volum som skal behandles, samt skjerme normalvevs områdene. CI=V treated /V target V target V treated

42 Stråleterapi ved kreft Ved å la målvolumet dekkes av “kryssild” oppnås: En homogen og konform tumordose Liten dosebelastning til normalvevet

43 Stråleterapiprosessen Innsamling av diagnostisk informasjon og rekvirering av stråleterapi (fraksjonering) Planlegging av stråleterapi –Vurdering av pasientleie (behandlingsposisjon) fiksering –Definisjon og lokalisasjon av behandlingsvolumet i behandlingsposisjon. –Vurdering av feltarrangement –Fastsettelse av felt og påtegning på pasientens hud –Beregning av dosefordelingen –Utregning av monitor Godkjenning av planen Strålebehandling Oppfølging

44 Stråleterapiprosessen

45 Identifikasjon av behandlingsområde


Laste ned ppt "Stråleterapi ved kreft Institutt for Kreftforskning –Radiumhospitalet, Fysisk Institutt - Universitetet i Oslo Dag Rune Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google