Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken rolle bør sykehusene ha i forebygging? Ida Bukholm ” SENTRAL ROLLE”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken rolle bør sykehusene ha i forebygging? Ida Bukholm ” SENTRAL ROLLE”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken rolle bør sykehusene ha i forebygging? Ida Bukholm ” SENTRAL ROLLE”

2 Hvofor? Hoved mål; –Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2

3 Brystkreft Høy forekomst av brystkreft i vestlige land 60% er hormon avhengige Etter menopause er fettvev som er hoved kilden til østrogener. Mengde østrogener i blodet har lineær sammenheng med fedme Høy vekt før menopause viktigste faktor for prognose 3

4 Satdium inndeling TNM- aller viktigste prognostiske faktor 4 Kirurgi Kjempterapi Stråling Hormonell terapi Livsstilsendringer?

5 Fedme og brystkreft I flere studier har vektøkning i voksen alder vist seg å ha sammenheng med høy risiko for brystkreft Studie har vist at vekt økning mellom 20 og 50 år var den viktigste faktor ift brystkreft 5

6 Fedme og brystkreft Fedme fører til metabolsk syndrom og insulin resistence som igjen fører til neoplasi Leptin- sentral i denne mekanismen Studier viser at høy BMI  høy serum leptin  høyre tumor størrelse (viktig prognostisk faktor), flere positive lymfeknuter og fjernmetastaser 6

7 Fedme og brystkreft Leptin er høyere hos pas med fedme enn hos med normalvekt Leptin konkurerer med antiøstrogener  mye leptin  dårligere effekt av antiendokrin beh In vitro studier har vist at leptin fører til antiøstrogener 7

8 . Sinicrope F A, Dannenberg A J JCO 2011;29:4-7 ©2011 by American Society of Clinical Oncology

9 9 Figure 1: The insulin-leptin-adiponectin axis and right. ]>

10 mekanismen Fysisk aktivitet fører til –Endrer hormoner –Endrer insulin følsomhet –Endrer letinnivåer –Endrer vekt –Endrer inflamasjon –Endrer immunsystemer –Endrer vekstfaktorer 10

11 FA og effekt på genregulering Reduserer sirkulerende østrogener/androgener Reduserer insulin og andre insulin relaterte faktorer Gen regulering vha DNA metylering 75 fysisk inaktive kvinner ble randomisert til enten a treningsopplegg eller vanlig kontroller Aktive gruppen gjennomføre 150min/uke gange på tredemølle på et aerobic studie. Andre gruppen skulle leve som de gjorde før operasjon 6 månders intervensjon førte til endringer i 43 gener som er viktig for overlevelse 11

12 Situasjonen idag “In a world where 1.5 billion adults are overweight and of these, over 300 million women are obese, it is difficult to imagine the economic and societal impacts of aging and increased susceptibility to disease. The need to take action to manage obesity and prevent the emergence of a breast cancer epidemic is upon us. Furthermore and due to the commonalities between obesity and breast cancer, it is predictable that therapies which target obesity may also play an important role in treating and preventing breast cancer.” Kristy A. Brown et al juni 2012 12

13 ”Warburg postulated 80 years ago that the origin of cancer depended not on genetic changes but rather on a shift in how energy was produced ….” 13

14 Hjelper tiltak for å bedre prognose? Fysisk aktive kvinner har lavere forekomst av brystkreft. 2-3 timer /uke moderat intensiv fysisk aktivitet var assosiert med 50%!!! Reduksjon i mortalitet hos brystkreft pasienter. Siste tall fra Taiwan viser at selv 15 min med moderat-intensiv fysisk aktivitet øker overlevelse Men hjelper det å økte aktiviteten hos inaktive overvektige kvinner etter diagnosen? 14

15 FA og CRC Flere studier har sett sammenheng mellom FA, BMI og forekomst av coloncancer. I en stor Australsk studie, 1825 pasienter med kurabel CRC ble fulgt Økning i FA til rundt 2 timer i uka 1 år etter diagnosen var assosiert med 32- 36% reduksjon i mortalitet, spesielt hos Dukes C 15

16 Nye livstilsvaner Nye livsstils vaner er tosidig sverd –Øker antagelig helse pga bedre ernæring, færre belastningsskader Men Fører til livstil som øker fedme, hjertekar sykdomemr og kreft… 16

17 Sykehusene jobber selvsagt forebyggende allerede, men tiden inne for å ta livsstils endringer i forebyggende arbeid innen spesialist helsetjeneste –Dette er viktig pga at man ikke vil kunne klare utfordringer bare med fokus på reparasjon 17

18 Fokus på overvekt og fysiskaktivitet Sekundær forebyggelse Primær forebyggelse Viktig med samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten 18


Laste ned ppt "Hvilken rolle bør sykehusene ha i forebygging? Ida Bukholm ” SENTRAL ROLLE”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google