Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene,
men også år til livet...

2 HÅVAMÅL Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte,
er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga.

3

4

5 Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål….?
• Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? • Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? • fra et terapeutisk ståsted? • ifht pasientens egen mulighet til å mestre sykdom og livssituasjon?

6 Fysisk aktivitet er alle kroppslige bevegelser som resulterer i økt energiforbruk. (McArdle, Katch og Katch (1996)

7 Fysisk trening: -er planlagt, strukturert og gjentakne aktiviteter som har til hensikt å forbedre eller opprettholde fysisk form eller prestasjonsnivå (McArdle m.fl. 1996).

8 Hvor intenst ?

9

10

11 pulssoner

12

13

14 noen utfordringer og inaktivitet

15 World Health Rapport 2002 ”Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli
framtidens store helseproblem” WHO, 2002 Verdens helseorganisasjon (WHO) kom på slutten av 2002 med en rapport, der de ser på framtidige helseutfordringer. En av konklusjonene i rapporten er at fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem. Svært mange av de dominerende sykdomsgruppene har sammenheng med at vi er for lite fysisk aktiv (diabetes type 2, muskel- og skjelettlidelser, hjerte-karlidelser, høyt blodtrykk, utvalgte kreftformer, psykiske lidelser m.fl) | 15

16

17 Status En stor andel av den norske befolkning er i risikosonen for å pådra seg sykdom eller nedsatt funksjonsnivå pga for lite fysisk aktivitet Over 50% av den norske befolkning har et aktivitetsnivå under gjeldende anbefalinger Seiler, 2000 |

18

19 Fysisk inaktivitet (danske tall)
Fysisk inaktive dør i snitt 7-8 år tidligere enn fysisk aktive Fysisk inaktive får kroniske lidelser 5-6 år før fysisk aktive 6-8% av alle dødsfall relateres til inaktivitet ( ) Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktivitet Hvert år er tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk inaktivitet Sundhedsstyrelsen 2006: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Folk kommer ikke på arbeid 3.1 mill ganger i løpet av året pga fysisk aktivitet | 19

20 Livsstilssykdommer øker
50% får en psykisk lidelse i løpet av livet • % har hatt en psykisk lidelse siste året • En eksplosiv økning av diabetes type II • Hver 3. nordmann får kreft; fortsatt økende • menn: prostata hyppigst • kvinner: brystkreft • Økende forekomst av muskelskjelettlidelser SHdir 2006, rapport IS-1368


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google