Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga. HÅVAMÅL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga. HÅVAMÅL."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga. HÅVAMÅL

3

4

5 Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et terapeutisk ståsted? ifht pasientens egen mulighet til å mestre sykdom og livssituasjon? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål….?

6 Fysisk aktivitet -er alle kroppslige bevegelser som resulterer i økt energiforbruk. (McArdle, Katch og Katch (1996)

7 Fysisk trening: - er planlagt, strukturert og gjentakne aktiviteter som har til hensikt å forbedre eller opprettholde fysisk form eller prestasjonsnivå (McArdle m.fl. 1996).

8 Hvor intenst ?

9

10

11

12

13

14

15 | World Health Rapport 2002 ”Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem” WHO, 2002

16

17 | Status En stor andel av den norske befolkning er i risikosonen for å pådra seg sykdom eller nedsatt funksjonsnivå pga for lite fysisk aktivitet Over 50% av den norske befolkning har et aktivitetsnivå under gjeldende anbefalinger Seiler, 2000

18

19 | Fysisk inaktivitet (danske tall) Fysisk inaktive dør i snitt 7-8 år tidligere enn fysisk aktive Fysisk inaktive får kroniske lidelser 5-6 år før fysisk aktive 6-8% av alle dødsfall relateres til inaktivitet (5-8.000) Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktivitet Hvert år er 1 200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk inaktivitet Sundhedsstyrelsen 2006: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

20 Livsstilssykdommer øker 50% får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30% har hatt en psykisk lidelse siste året En eksplosiv økning av diabetes type II Hver 3. nordmann får kreft; fortsatt økende menn: prostata hyppigst kvinner: brystkreft Økende forekomst av muskelskjelettlidelser SHdir 2006, rapport IS-1368


Laste ned ppt "Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga. HÅVAMÅL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google