Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge – klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge – klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge – klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14

2 Abelia – landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.største 1 390 medlemmer 41 100 årsverk 11.02.20142 Abelias medlemmer representerer innovative ressurser på en rekke vesentlige områder for offentlig sektor Abelias ambisjon er å bidra til fornying, forenkling og forbedring

3 Erfaring med digitaliseringsprosjekter fra både privat og offentlig sektor Organisasjon, ledelse, læring Leder i kunnskaps- organisasjoner Prosjekt- og prosessledelse IKT-implementering Helse Sør-Øst Nordea PA Consulting Group Utlendingsnemnda Borregaard, Orkla Oslo Sporveier Fylkeslandbruksetatene 11.02.20143

4 I 15 år har vi hatt eNorge-planer, minst to helhetlige stortingsmeldinger, og en rekke sektormeldinger – likevel, det går ikke altfor fort … I mellomtiden er all min øvrige kommunikasjon effektivisert gjennom smarttelefonen – mail, sosialt nettverk, avtaler, banktransaksjoner osv. 11.02.20144

5 Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i fjor: Offentlig sektor 2 av 3 statlige tjenester er ikke digitalisert Bruker 1 mrd på porto Innbyggerne 8 av 10 er daglig på nett 8 av 10 har nettbank 2 av 3 søknader om pensjon på nett 11.02.20145 Fra 2010-2012 falt faktisk Norge fra 6. til 8. plass i en E- Government Ranking

6 "Kartlegginga viser at ingen av dei ikkje- digitale tenestene som vart kartlagde i 2010 er vortne digitale i 2013. Det er inga endring i dei utvalde tenestene frå 2010-rapporten, men resultata frå den samla kartlegginga viser at nye, digitale tenester er komne til. Få avanserte individuelle og proaktive tenester…" Fra Difis rapport 2013:9 11.02.20146 Det går langt fra fort …

7 Stat og kommune har i noen tilfeller sluppet taket og redusert det byråkratiske presset Deregulering Store endringer innen områder som energi, telekom, luftfart, post Utfallsrommet for alternative løsninger er økt IKT har gjort alternative løsninger mulige Konsekvenser Økt effektivitet og kvalitet Nye markeder Internasjonalt konkurransedyktige norske næringslivsaktører (nye og eksisterende) 11.02.20147

8 Hva sier medlemmene våre? De ønsker å konkurrere om å levere de mest innovative løsningene mer fokus på behov enn på definert løsning – hva IKT- anskaffelsen skal føre til mer fokus på hvordan anskaffelsene blir gjennomført at begrensinger i regelverk i mindre grad er et problem mer kompetanse i anskaffelser både hos innkjøper og leverandører Dessuten – særlig viktig for IKT-anskaffelser: Tempo 11.02.20148

9 Fornye, forenkle, forbedre 11.02.20149

10 Slide 10 Ambisjonene er lett å slutte seg til, men initiativer bidrar i ulik grad til produktivitet 11.02.2014 0 Effektivisering Nye forretnings- modeller Nye samspills- former x Det er mennesker som fornyer …

11 1111.02.2014 Dessverre mislykkes så mye som 70% av alle endringsprosjekter av ulike grunner Rammebetingelsene vies ikke nok oppmerksomhet

12 Offentlige virksomheter opererer ofte i omgivelser med svært ulike motivasjoner for nødvendige endringer ” L ite forutsigbare og til dels utydelige politiske oppdragsbeskrivelser gjør endringer i det offentlige Norge unødvendig kompliserte, og dermed tids- og kostnadskrevende” ” J eg vil tro at vi fortsatt har ca 50 kontorer for mye her i landet. Kontorer som ikke skaper noen verdi for brukerne av våre tjenester. Dette ville selvsagt vært en nødvendig endring for hvilken som helst organisasjon, men min oppdragsgiver vil absolutt ikke ta i denne diskusjonen” ” D et er umulig å skape krisestemning i norsk offentlig forvaltning, alt er jo melk og honning. Det er alltid nye penger å be om” Kilde: PA Consulting Group 11.02.201412

13 11.02.2014 13 En rekke forhold kan medvirke til at endringsprosesser ikke lykkes … Manglende lederskap For mange prosjekter på samme tid Støtter ikke de som lider Glemmer hensiktene med endringene Belønningssystemene samsvarer ikke med nye krav Manglende retning – ingen vil ta beslutningene Manglende kommunikasjon Prøver å håndtere for mye på en gang Manglende risikostyring Manglende støtte fra toppleder Tester ikke ut målene Mister fokus på det som skal oppnås Manglende tid til det som skal prioriteres Totaliteten blir oversett Kilde: PA Consulting Group … kunnskap om ledelse av endringer og omstillinger er derfor viktig

14 Mennesker fornyer, rapporteringer stjeler tid Regjeringen skal ta tidstyvene gjennom rapportering, men –det er mennesker som fornyer –et rundskriv til alle departement reduserer ikke antall tidstyver, men skaper trolig nye Regjeringens plan må derfor inneholde en større satsning på ledelse –Forenkling og effektivisering handler om endring, og da gjelder kompetanse på ledelse av endring –Reelle forbedringer krever at oppmerksomheten rettes mot arbeidsprosessene og menneskene 11.02.201414

15 Fra mandat for produktivitetskommisjonen "Kommisjonen bør også belyse hvordan teknologisk fremgang, økt kvalitet på arbeidskraften og endret organisering både internt i og mellom virksomheter kan bidra til produktivitet i offentlig og privat sektor." Vi spør om ikke nettopp dette er de viktigste forutsetningene for økt produktivitet 11.02.201415

16 Det er menneskene som fornyer … Nye verktøy og endrede rammebetingelser gjør det mulig Menneskene kan gjøre det virkelig – når de får tydelige og hensiktsmessige rammer mulighet til medvirkning og kompetanseutvikling 11.02.201416

17 Mennesker kan gjøre det virkelig … Arbeidsprosesser må designes i samspill med teknologi Mennesker må ha rett kompetanse 11.02.201417

18 PA Norges undersøkelse i 2011 viste at endringsledelse i offentlige virksomheter i for liten grad blir vektlagt som en del av prosjektplanlegging og -gjennomføring Kilde: PA Consulting Group 11.02.201418 “Linken mellom enhetene for prosjektledelse og endringsledelse er ikke helt god – man jobber ikke med de samme prosessene“.

19 Undersøkelser viser at ”god endringsledelse” tidlig og underveis i prosessen øker eierskap og muligheten for realisering av ønskede gevinster etter implementering Kilde: PA Consulting Group 11.02.201419 Kost/nytte-analyse før prosjektet igangsettes Omkostninger til endringsledelse i budsjettet Ikke i gang for mange prosjekter om gangen En synlig ledelse som driver endringene Systematikk i å måle realisering av gevinster

20 Regjeringen er på riktig vei med planer om forenkling og stor satsning på digitalisering IKT er imidlertid først og fremst verktøy i realiseringen av prosessforbedringer Kompetanse om hvordan endring og IKT skal integreres er nødvendig IKT-prosjekter må gjennomføres raskere IKT-styringsstruktur må utvikles og tydeliggjøres Anskaffelsesprosessene må i større grad vektlegge kvalitet og innovasjon Antall rapporteringer må reduseres til få og konkrete mål på det viktige 11.02.201420

21 Effektiv utvikling og drift av IKT forutsetter tydelige og hensiktsmessige roller 11.02.201421 Fagansvar utøves gjennom en prosesseierrolle Kjernesystemene må være fokus for IKT-funksjonen Brukermedvirkning i utviklingsprosjekter må økes Avtaler med leverandør må formaliseres og ansvarlig leveransekjede etableres Strategi, arkitektur og porteføljestyring styrkes Kunde Leverandør Premissgiver

22 Jakten på tidstyver kan avdekke mulige forbedringer i gammel kontekst, men gir oss ikke nye ideer og fornyede løsninger Å fornye, forenkle, forbedre må innebære 1.Systematisk endringsledelse som involverer menneskene i kjernevirksomhetene 2.Rammebetingelser som muliggjør endring, redusert byråkratisk press og hensiktsmessige styringsmodeller med tydelige roller og ansvar 3.IKT som både driver og muliggjører for produktivitet med hensiktsmessige anskaffelsesprosesser 11.02.201422

23 11.02.201423 Noe kan vi nok også lære av Andy Capp

24 Vi fortsetter gjerne dialogen Abelias medlemmer representerer noen av Norges mest spennende kunnskaps- og teknologivirksomheter Takk for meg 11.02.201424


Laste ned ppt "Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge – klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google