Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er god kvalitet i eldreomsorgen? Faglig Forum for helse og sosialtjenesten, Oslo 12.-13. juni 2003 Politisk rådgiver Roger Iversen, KRD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er god kvalitet i eldreomsorgen? Faglig Forum for helse og sosialtjenesten, Oslo 12.-13. juni 2003 Politisk rådgiver Roger Iversen, KRD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er god kvalitet i eldreomsorgen? Faglig Forum for helse og sosialtjenesten, Oslo 12.-13. juni 2003 Politisk rådgiver Roger Iversen, KRD

2 Økonomi og eldreomsorg Handlingsplanen; store investeringer og økte driftsutgifter Grunnlag for økt kvalitet og økt tjenestevolum Men kvalitet mer enn penger: kompetanse, brukertilpasning Bruk av ”nye” virkemidler for å fremme innovasjon, effektivitet og kvalitet Kommunal kvalitetsutvikling fordrer også handlingsrom Stort handlingsrom gir god velferd

3 Regjeringens ”kommunesyn” Kommunen har et helhetlig ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og for samfunnsutviklingen på lokalt nivå Kommunen er en effektiv produsent av velferdstjenester av god kvalitet Kommunen er en ansvarlig myndighetsutøver Kommunen utgjør et lokalt fellesskapsorgan basert på nærhet til og innflytelse fra innbyggerne

4 Kommunenes styrke Nærheten til brukerne som gir muligheter til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med variasjoner i lokale behov Forutsetningene for å se ulike tjenesteområder i en sammenheng Legitimiteten som demokratisk valgt fellesskapsorgan

5 Utfordringer for kommunene Inntektsrammer Forventninger fra brukerne av offentlige velferdstjenester Tilgang på arbeidskraft Handlingsrom Lokaldemokratisk legitimitet

6 Regjeringen møter utfordringene Større handlefrihet for kommunesektoren Mindre statlig kontroll Legger til rette for og støtter kommunalt utviklingsarbeid – Eksponering for konkurranse – Samarbeid, partnerskap og kommunesammenslutninger – Deltakelse og medvirkning

7 Større handlefrihet Desentralisering – Flere oppgaver – Mer myndighet og større ansvar Økonomisk handlefrihet – Større andel frie inntekter – Reell vekst i inntektene

8 Mindre kontroll Forenklet regelverk Forenklet rapportering Mer samordnet tilsyn Innbyggerne kontrollerer egne kommuner

9 Eksponering for konkurranse Et virkemiddel, ikke et mål i seg selv Noe annet enn privatisering, noe mer enn konkurranseutsetting –Benchmarking, friere brukervalg og konkurranseutsetting Regjeringens arbeid: Fjerne formelle hindre, støtte utviklingsprosjekter og øke kommunenes kompetanse

10 Samarbeid og partnerskap Arbeid som tar utgangspunkt i at ”vi har noe å lære av andre” Partnerskap Interkommunalt samarbeid Private og frivillige organisasjoner (OPS) Kommunesammenslutning

11 Deltakelse og medvirkning Mer informasjon, større gjennomsiktighet –IKT gir nye muligheter –Servicestrategier Styrke den demokratiske kanalen Skape arenaer for brukermedvirkning Resultat: Mer innbyggerkontroll, og dermed mindre behov for statlig kontroll


Laste ned ppt "Hva er god kvalitet i eldreomsorgen? Faglig Forum for helse og sosialtjenesten, Oslo 12.-13. juni 2003 Politisk rådgiver Roger Iversen, KRD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google