Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vold, voldsutøvelse og vold i relasjoner Per Isdal, psykolog/psykoterapeut Alternativ til Vold Elverum 15.04.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vold, voldsutøvelse og vold i relasjoner Per Isdal, psykolog/psykoterapeut Alternativ til Vold Elverum 15.04.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 vold, voldsutøvelse og vold i relasjoner Per Isdal, psykolog/psykoterapeut Alternativ til Vold Elverum 15.04.2016

2 Per Isdal - Alternativ til vold

3 Täby Nacka Kalmar Jønkøping Roskilde Åland Reykjavik Oslo Asker/Bærum Skedsmo Drammen Tønsberg Porsgrunn Arendal Kristiansand Stavanger Bergen Tromsø Stav & Isdal

4 Per Isdal - Alternativ til vold

5 MENINGEN MED VOLDEN: Jente 21 år – ”DEN GODE MOR” GRAVID VIL ADOPTERE BORT BARNET OG TA SITT LIV ”JEG ER OND” (selvbildet) Store atferdsproblemer siden 12 års alder TORTURERER OG DREPER SIN KANIN AVMAKTEN OVER Å VÆRE VITNE TIL FARS VOLD Er dette usynlig eller synlig vold?

6 vold er vårt største helseproblem (!?) Koster vårt samfunn 6 milliarder pr. år (lavt estimat) Viktigste grunn til uhelse og problemer -psykiske problemer -rus -kriminalitet -all «uhelse» -skoleproblemer -sykefravær -selvmord -osv.osv.

7 ACE-studien Vincent Felitti The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study er en av de største undersøkelser som noen gang er gjort på sammenhengen mellom “childhood maltreatment og senere helseplager og velvære N 17000 Psykologspesialist Per Isdal

8 funn Funnene fra ACE-studien viser at “negative barndomsopplevelser” (adverse childhood experience) er hovedrisikofaktorer for de største årsaker til sykdom og død, samt lav livskvalitet, I USA. Progress in preventing and recovering from the nation's worst health and social problems is likely to benefit from the understanding that many of these problems arise as a consequence of adverse childhood experiences. Psykologspesialist Per Isdal

9 Hva er en ACE? Growing up experiencing any of the following conditions in the household prior to age 18 1. Recurrent physical abuse 2. Recurrent emotional abuse 3. Contact sexual abuse 4. An alcohol and/or drug abuser in the household 5. An incarcerated household member 6. Someone who is chronically depressed, mentally ill, institutionalized, or suicidal 7. Mother is treated violently 8. One or no parents 9. Emotional or physical neglect Psykologspesialist Per Isdal

10 Skåring Når du svarer ja på en kategori får du skåren 1 0 betyr at du ikke har opplevd noen slike barndomstraumer Toppskåre er 9 (utslag på alle områder) Psykologspesialist Per Isdal

11 Vincent Fellitti: ACE-studiet Per Isdal - ATV

12 korrelasjon alcoholism and alcohol abuse chronic obstructive pulmonary disease (COPD) depression fetal death health-related quality of life illicit drug use ischemic heart disease (IHD) liver disease risk for intimate partner violence multiple sexual partners sexually transmitted diseases (STDs) smoking suicide attempts unintended pregnancies Psykologspesialist Per Isdal

13 For those with up to a maximum of 4+ ACEs, the following risk factors and disease conditions were found to be substantially more common (compared to those persons with 0 ACES): Cigarette Smokers to 2+ times (x) those with no ACEs. IHD 2.2 x Severe obesity 1.6 x Cancer 1.9 x No leisure time physical activity 1.3 x Stroke 2.4 x Depressed 2 weeks 4.6 x COPD 3.9 x Suicide attempt 12.2 x Diabetes 1.6 x Alcoholic 7.4 x Broken bones 1.6 x Illegal drug use 4.7 x Hepatitis/jaundice 2.4 x Injected drugs 10.3 x Fair/poor health 2.2 x Had an STD 2.5 x 50+ intercourse partners 3.2 x Psykologspesialist Per Isdal

14

15 Vold mot barn Dr. Murray Straus, University of New Hampshire. ”Beating the devil out of them: corporal punishment in American families and its effects on children”. www.nospank.netwww.nospank.net 94% av amerikanske barn utsatt for voldelig oppdragelse (corporal punishment) Toppunkt alder 2-4 år (83% av barn på 24 mnd) 50% mer enn 3g i uka 27% med bruk av gjenstand 23% fortsatt når 14 år

16 Hva opprettholder volden? Murray Strauss viser at det er to myter som opprettholder foreldres bruk av vold. 1.Vold virker (bedre enn andre oppdragerformer) 2.Vold skader ikke barn ” J eg er glad for den volden jeg fikk, og den har ikke skadet meg” Carl I. Hagen (fritt konstruert sitat)

17 Forskning: Vold virker ikke Murray Strauss gjør kontrollerte eksprimenter med oppdragelsesformer 1 gruppe oppragervold, 1 gruppe rolig verbal irettesettelse, 1 gruppe ikke-reagere Hva er best, mest effektivt jfr. Endring i barnets atferd Helt klart at vold ikke er mer effektivt/kortvarig virkning på kontroll – ikke generalisert læring Per Isdal17

18 Forskning: Vold skader Følger opp barn: 4 grupper: null vold, litt vold, mer vold og mye vold. Studerer effekt. Klare resultater på gruppenivå 1.Sammenheng til mer aggressiv og problematisk atferd utenfor hjemmet 2.Sammenheng til senere voldsbruk og kriminell atferd 3.Sammenheng med rusbruk/rusproblemer 4.Sammenheng med kognitiv utvikling: dårligere skoleprestasjoner og lavere intelligens (5 IQ-poeng) = 5 IQ-poeng lavere snitt

19 snakke om vold For å få «se» vold, må vi spørre om vold! De fleste mennesker vil ikke snakke uoppfordret om vold, og det er mange grunner til dette (vet ikke, tør ikke, skam, høflighet, sjenanse, utrygghet, lojalitet, makt osv. osv.) Forskningen viser at mennesker (hjelpere) klarer ikke å «snakke om» vold!

20 hvor mange av dere har noen gang opplevd å bli utsatt for noen form for vold?

21 hvor mange av dere har noen gang opplevd utøve noen form for vold mot andre?

22 HVA ER VOLD? Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

23 Per Isdal - Alternativ til vold HVA ER VOLD? Vold er enhver handling som prøver å påvirke andre gjennom å skade, smerte, skremme eller krenke FYSISK VOLD PSYKISK VOLD SEKSUELL VOLD MATERIELL VOLD LATENT VOLD

24 Per Isdal - Alternativ til vold Psykisk vold Direkte trussel Indirekte trussel Degraderende og ydmykende atferd Sykelig sjalusi Kontrollering Isolering Emosjonell vold

25 ORDET VOLD Ordet vold er viktig Vold er et KLART ord – og vold er GALT - mer kreativ - mer sensitiv - klokere Per Isdal - Alternativ til vold

26 hvor mange av dere har noen gang opplevd å bli utsatt for noen form for vold

27 hvor mange av dere har noen gang opplevd utøve noen form for vold mot andre?

28 Foreldremotgift mot vold De barna som tar lite skade av vold har foreldre som har klart å: 1.Snakke med barnet etter volden («i stad så slo jeg deg og skrek til deg») 2.Ta ansvaret for volden helt og fullt («det var galt av meg, jeg skulle ikke ha gjort det») 3.Vise forståelse og omsorg for barnet (du må jo ha blitt ordentlig redd?») P

29 Per Isdal - Alternativ til vold

30 Hvem er mest utsatt De unge jentene (16 – 24) «Dating violence» De sier lite til sne foreldre De bruker i liten grad «voksne» tilbud Forebygging!

31 Per Isdal - Alternativ til vold VOLD AVLER VOLD VOLD AVLER VOLD: VOLDEN KOMMER UT ET ANNET STED ENN DER DEN KOMMER INN Vold inn vold ut UTFORDRINGEN ER Å KLARE Å SE SAMMENHENGEN

32 Hvem er voldelige menn?

33 Per Isdal - Alternativ til vold

34 Likestilling MANN – KVINNE? 25,4% 25,6% 6x Frykt Vold mot barn Per Isdal - Alternativ til vold

35

36 MANNEN: HVEM ER HAN? ALLE TYPER MENN OVERHYPPIGHET AV ALVORLIG VOLD I LAVESTE SOSIALE KLASSE (sammenheng mellom voldsform, sosial status og utdanning) OVERHYPPIGHET AV ALVORLIG VOLD HOS MENN MED PROBLEMER (rus, arbeidsledighet, uten fast bolig, kriminalitet osv.) -SOSIAL ARV 70% en egen historie på vold -Psykiske problemer 70% med en diagnose eller mer -Personlighetslidelse 20% + av de vi møter -Rusproblemer 20% + av dem vi møter -HOLDNINGSPROBLEM (”DET ER MIN RETT”)

37 Forskjellige menn? Michael Johnson -episodisk voldsproblem -intim terrorisme Klinikere og spesialister mener dette er en overforenkling. Det er snakk om grader og om mange forskjellige undergrupper av vold (Allan Wade, Per Isdal, Daniel Sonkin m.fl) Forskjell på den som har en personlighetsforstyrrelse og de som ikke har det. For dem med personlighetsforstyrrelse vil deres strategier (manipulasjon, dominans, løgn etc.) også spille seg ut i andre relasjoner. Også mot hjelperene/terapeutene.

38 J. Gottman: Raseriets form Varmt raseri Kaldt raseri

39 typer Gottman presenterte på midten av 90-tallet funn som skapte enorm diskusjon - Forsker på par i sitt LOVELAB -Par der det har forekommet vold fra han mot henne -Settes i labratoriet og kobles til fysiologiske mål (HR, GSR, BLODTRYKK) -Bes om å diskutere noe de vanligvis har konflikt på -Fysiologisk mål/observasjon av atferd -To typer; opp i fyring og ned i fyring (kalde voldsmenn) -Forskjellig atferd i situasjonen – cobra hypersensitiv, på med en gang, utspekulert, dominant og manipulerende, brainfucking. -Like farlig vold -Cobra mer tilknytningsskadet og traumatisert -CBT for Cobraer er kontraindisert; lærer bare bedre manipulasjonsteknikker

40 To typer Type 1; pitbull (80%) Type 2; cobra (20%) John Gottman; LOVELAB I; Neil Jacobson & John Gottman, 1998 : When Men Batter Women, Simon and Schuster Forskjellige men krever forskjellig behandling!

41 Volden er utøverens problem! Volden er utøverens «psykiske problem» Det er hans måte å håndtere sine følelser og relasjoner på. Det hans valg av handling ut i fra sin opplevelse av situasjonen. Volden dekker hans behov. Vold, dominans, undertrykking og kontroll handler om hvordan utøveren regulerer sine følelser.

42 ”stemplingsklokken” I begynnelsen er frykten – en redd mann En mann kan ikke være redd Hun er problemet Omfattende kontroll Stemplingsklokken Han skaper bekreftelse av sin usikkerhet ”Før var jeg en skogens mann” (gråter) Han ser ikke seg selv – bare henne. Han ser ikke at det han gjør er vold og at det er han og hans følelser er problemet. Han tar ikke ansvar for sine handlinger og for sine følelser Per Isdal - Alternativ til vold

43 HVA ER EN GOD VOLDELIG FAR ?

44 Per Isdal - Alternativ til vold GOD FAR Stopper å bruke vold Innrømmer volden Tar ansvar for volden: volden handler om meg og den er feil og den er min skyld Viser det motsatte av vold; trygghet, forutsigbarhet, pålitelighet og omtanke Støtter mor

45


Laste ned ppt "Vold, voldsutøvelse og vold i relasjoner Per Isdal, psykolog/psykoterapeut Alternativ til Vold Elverum 15.04.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google