Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smart Langsom «Dum» Rask. Smart Langsom «Dum» Rask.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smart Langsom «Dum» Rask. Smart Langsom «Dum» Rask."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Smart Langsom «Dum» Rask

3 «The brain is built more for war than for love» (Stan Tatkin, 2013)
«Trauma happens in the body …-and is remembered by the body…- causes a shutdown of the social engagement system» (Peter Levine, 2013)

4 Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D.
Adverse Childhood Experiences (ACE’S) “Krenkede barn blir syke voksne” Å gjøre gull til bly (V. Felitti) The ACE Study is about how we get from here to here. How do we go from a newborn with extraordinary potential to the man lying on the street whom we overlook? Addressing this relates directly and in unexpected ways to difficult problems of medical practice, public health, and social functioning that we each run into every day. Kaiser Permanente and the Centers for Disease Control Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D. 1

5 Prevalence of Adverse Childhood Experiences
Abuse, by Category Psychological (by parents) % Physical (by parents) % Sexual (anyone) % Neglect, by Category Emotional % Physical % Household Dysfunction, by Category Alcoholism or drug use in home 27% Loss of biological parent < age % Depression or mental illness in home 17% Mother treated violently % Imprisoned household member % Prevalence (%) Rather startling prevalence findings. Of course, nice people would never ask such questions routinely, so no one would ever know. Interestingly, these categories turned out to be essentially co-equal in their long-term damage.

6 Barndomserfaringer har sammenheng med f.eks selvmordsforsøk
Well-being Barndomserfaringer har sammenheng med f.eks selvmordsforsøk 4+ 3 Some of you may be interested in suicide. At ACE Score 6 and higher, there is a fold increase in the likelihood of later suicide attempts. These are numbers of extraordinary magnitude in epidemiology. The exponential progression indicates a complex, internally self-worsening situation. 2 1

7 Adverse Childhood Experiences, ACE-studien

8 Psykologiske traumer Opplevelser som er overveldende, og utenfor det ”vanlige mestringsapparatet” ”Single-event trauma” Utviklingstraume, relasjonstraume, komplekse traumer, type 1/type 2 traume Interpersonlig nevrobiologi

9 Gjenopplevelse av traumet
Single-event traume Komplekse traumer Gjenopplevelse av traumet Hjernens organisering og utvikling Unngåelse, og Nummenhet, følelsesmessig avflatning, distanse til andre mennesker Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet, Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap

10 Fra boka ”Sinna Mann” av Gro Dahle og Svein Nyhus

11

12

13 Hjernen formes av bruken
Use it or loose it! Hjernen formes gjennom det tidlige samspillet med miljøet Første leveår; oppkoblinger (kontakt mellom nerveceller) i minuttet ”Windows of opportunities”, åpnes og lukkes i en genetisk styrt prosess

14 Disrupted neurodevelopment:
Når hjernen logger seg på et utrygt, skremmende, uforutsigbart, eller stimulusfattig miljø..

15 HPA-aksen

16 Vansker med regulering på alle områder!
Konsekvenser av komplekse traumer Fellesnevnere (van der Kolk, 2009, Nordanger, 2010) Vansker med regulering på alle områder!

17 Den tredelte hjerne

18 tenke føle sanse

19

20 (Siegel, 1999) Mentalisering Tilknytning Emosjoner
Episodisk Hukommelse System for krisehåndtering, stressrespons (Siegel, 1999)

21 Top-down Bottom-up

22 La oss se på noen av disse systemene..
Stress-respons Affekt/emosjoner Hukommelse Tilknytning Mentalisering

23

24

25

26 Underkastelse

27 Ikke kaptein Kaptein Ikke kaptein

28 Biologisk system for kriseshåndtering
..\..\Videos\LINK - Do you control anger - YouTube.flv

29

30

31

32 Emosjoner Affekt/emosjonssystemet er et signalsystem
Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte situasjoner Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til dem om handlingsalternativer Hvis affektene ikke blir forstått og regulert av kapteinen, utløser de «automatiske» handlingsresponser

33 Hvilken affekt blir utløst?
Handlings- alternativ Sinne Tristhet Agg-resjon Gråt Vold Tilbake-trekning

34 ..\..\Videos\Facial Expression (Emotion) Recognition - YouTube.flv

35 Grunnaffektene Oppmerksomhet/interesse Velbehag/glede Ømhet/kjærlighet
Selvtillit/stolthet Engstelse/redsel Vemod/tristhet Irritasjon/sinne Uvilje/vemmelse Overlegenhet/forakt Forlegenhet/skam Savn/misunnelse Skyldfølelse/dårlig samvittighet

36 Løsningen på affektregulering

37 Affect display…

38 Eksplisitt Implisitt Semantisk hukommelse Episodisk hukommelse
Prosedural (automatisert) Hukommelse (sanse-motorikk)

39

40 Tilknytning (og mye annet
..\Spedbarn Samspill\VTS_06_1.VOB Tilknytning som biologisk system for ivaretakelse

41

42 Eksempel på ikke-regulering
..\..\Videos\Still Face Experiment Dr. Edward Tronick - YouTube.flv

43

44 Kapteinen..

45

46

47

48 Ikke kaptein Kaptein Ikke kaptein

49

50 Den logiske følgen: det som er skadet må repareres
Stress-respons systemet Tilknytning (relasjon) Følelser (affektregulering og integrering) Integrasjon av hukommelsesmateriale Øke evne til refleksjon (mentalisering)

51 Bottoms-up Bruce Perry, CTA

52 Relasjon, tillit, godhet, nærvær, følelsesbevissthet
Kaptein Fornuft Forståelse, refleksjon, kontroll Maskinist Følelser Fyrbøter Sanser/akt Rytme, balanse, respirasjon, kroppsbevissthet, koordinasjon


Laste ned ppt "Smart Langsom «Dum» Rask. Smart Langsom «Dum» Rask."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google